05-01-2011 | Законодательство

В Україні створено Головавтоінспекції (ДАІ)

Постановою Кабміну 8 вересня 2004 р. N 1190 створена  Головна державна інспекція на автомобільному транспорті, скорочено, Головавтоінспекції, або в українському скорочення ДАІ.
 Головавтоінспекції - це урядовий орган управління у складі Мінтрансу. Її основним завданням буде забезпечення безпеки перевезень на автомобільному транспорті.

 Однак у функції Головавтоінспекції будуть входити контроль за перевізниками, сертифікація послуг, ліцензування діяльності перевізників.
 Детальніше текст Постанови Кабміну наводимо нижче. Кабінет Міністрів України

   П О С Т А Н О В А

   від 8 вересня 2004 р.. N 1190  Київ

     Про утворення Головної ДЕРЖАВНОЇ  інспекції на автомобільному транспорті

       На виконання Указу Президента України от 20 травня 2004 р..  N 570 (570/2004) "Про заходи Щодо Посилення БЕЗПЕКИ пасажирських  перевезень автомобільнім транспортом "Кабінет Міністрів України  постановляє а н о в л я є:

     1. Утворіті Головну державну інспекцію на автомобільному  транспорті Як Урядовий орган Державного управління у складі  Міністерства транспорту та зв'язку.

     2. Затвердити Положення про Головну державну інспекцію на  автомобільному транспорті (додається).

       Прем'єр-міністр України В. ЯНУКОВИЧ           ЗАТВЕРДЖЕНО

   постановою Кабінету Міністрів України  від 8 вересня 2004 р.. N 1190

     ПОЛОЖЕННЯ

   про Головну державну інспекцію  на автомобільному транспорті

       1. Головна державна інспекція на автомобільному транспорті  (Далі - Головавтотрансінспекція) є урядовими органом державного  Управління, Що діє у складі Міністерства транспорту та зв'язку І  Йому підпорядковується.

     2. Головавтотрансінспекція у своїй діяльності керується  Констітуцією України (254к/96-ВР), законами України, актами  Президента України І Кабінету Міністрів України, ЦІМ Положенням та  наказами Міністерства транспорту та зв'язку,

     3. Основними завданнями Головавтотрансінспекції є:    доля у формуванні та реалізації ДЕРЖАВНОЇ політікі у сфері  автомобільного транспорту загального користування;    виконання Відповідно до законодавства дозвільно-реєстраційніх  та контрольно-наглядово функцій у сфері автомобільного транспорту  загального користування;

     узагальнення практики застосування законодавства про  автомобільний транспорт, розроблення пропозіцій Щодо Його  удосконалення І Подання також їх на Розгляд Міністра транспорту та  зв'язку.

     4. Головавтотрансінспекція Відповідно до покладених на нетто  завданнь:

     1) здійснює державний контроль за додержанням суб'єктами  господарювання, які провадять Діяльність у сфері автомобільного  транспорту загального користування, вимог законодавства про  автомобільний транспорт, норм та стандартів, Що регулюють  організацію ПЕРЕВЕЗЕННЯ пасажірів І вантажів автомобільнім  транспортом загального користування;

     2) здійснює державний нагляд за забезпеченням суб'єктами  господарювання, які провадять Діяльність у сфері автомобільного  транспорту загального користування, "Безпеки автомобільніх  перевезень;

     3) здійснює у межах своєї компетенції контроль за додержанням  вітчізнянімі та іноземнімі автоперевізнікамі норм міжнародніх  конвенцій І договорів про Міжнародне автомобільне сполучення;

     4) відає Відповідно до законодавства ліцензії на право  провадження господарської діяльності Щодо надання послуг з  перевезень пасажірів І вантажів автомобільнім транспортом  загального користування (крім надання послуг з ПЕРЕВЕЗЕННЯ  пасажірів та також їх багажу на таксі) І господарської діяльності Щодо  надання послуг з ПЕРЕВЕЗЕННЯ пасажірів та також їх багажу на таксі;  здійснює контроль за додержанням ліцензійніх умів;

     5) розробляє в установленому порядку проекти  нормативно-правових актів з питаннь, що належать до її компетенції;  

   6) бере участь Відповідно до покладених на нетто завданнь в:    розробленні та віконанні загальнодержавних та Інших програм у  сфері "Безпеки автомобільніх перевезень;    продажам державних комісій з Прийняття в експлуатацію  транспортних засобів, об'єктів І споруд автомобільного транспорту  загального користування;

     здійсненні Відповідно до законодавства стандартізації та  сертіфікації послуг з ПЕРЕВЕЗЕННЯ пасажірів І вантажів  автомобільний транспортом загального користування;

     здійсненні міжнародного співробітніцтва у сфері автомобільніх  перевезень;  

   розробленні норм І стандартів "Безпеки автомобільніх  перевезень;

     7) забезпечує реалізацію ДЕРЖАВНОЇ політікі Стосовно  ДЕРЖАВНОЇ таємниці, контроль за її збереженням;

     8) віконує ІншІ функції, Що випливають з покладених на нетто  завданнь.  

   5. Головавтотрансінспекція МАЄ право:  

   перевіряті додержання суб'єктами господарювання, які  провадять Діяльність у сфері автомобільного транспорту загального  користування, законодавства про автомобільний транспорт, норм та  стандартів, Що регулюють організацію ПЕРЕВЕЗЕННЯ пасажірів І  вантажів автомобільнім транспортом загального користування;

     залучати спеціалістів органів віконавчої влади, підпріємств,  установ та організацій (за погодженням з також їх керівнікамі) до  розгляду харчування, що належать до її компетенції;

     одержувати в установленому порядку від органів віконавчої  влади, органів місцевого самоврядування та суб'єктів  господарювання, які провадять Діяльність у сфері автомобільного  транспорту загального користування, інформацію, необхідну для  виконання покладених на нетто завданнь;

     забороняті експлуатацію автомобільніх транспортних засобів І  надання послуг та виконання робіт, Що створюються загроза життю та  здоров'ю людей, до Усунення порушеня вимог законодавства про  автомобільний транспорт;

     проводитись перевірку автомобільніх транспортних засобів  загального користування Щодо також їх відповідності вимог  законодавства про автомобільний транспорт;    вімагаті від посадових осіб підпріємств, установ та  організацій Усунення виявлення порушень законодавства про  автомобільний транспорт;

     скликати в установленому порядку наради з питаннь, що належать  до її компетенції.

     6. Працівнікі Головавтотрансінспекції мають право  безперешкодного доступу на теріторію підпріємств, установ та  організацій, які провадять Діяльність у сфері автомобільного  транспорту загального користування усіх форм власності, для  виконання покладених на нетто завданнь.

     7. Головавтотрансінспекція у процесі виконання покладених на  нетто завданнь взаємодіє з Державтоінспекцією, Органи виконавчої  влади та органами місцевого самоврядування, громадських  організаціямі.

     8. Головавтотрансінспекція для виконання покладених на нетто  завданнь Може за погодженням з Міністром транспорту та зв'язку  утворювати територіальні органи у межах гранічної чісельності  працівніків Головавтотрансінспекції.

     Вересень. Головавтотрансінспекція відає накази З питань, що належать  до її компетенції.  

   10. Головавтотрансінспекцію очолює начальник, Який  прізначається на посаду І звільняється з посади Кабінетом  Міністрів України за поданням Міністра транспорту та зв'язку.

     Начальник Головавтотрансінспекції є за посадів Головним  державним інспектором України на автомобільному транспорті.

     11. Начальник Головавтотрансінспекції МАЄ трьох заступніків,  у тому чіслі одного ПЕРШИЙ, які призначаються на посаду І  звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням  Міністра транспорту та зв'язку, погодження з начальником  Головавтотрансінспекції.

     12. Начальник Головавтотрансінспекції:

     здійснює керівніцтво діяльністю Головавтотрансінспекції, Несе  персональну Відповідальність перед Кабінетом Міністрів України І  Міністром транспорту та зв'язку за виконання покладених на нетто  завданнь;    прізначає на посаду І звільняє з посади начальніків  структурних підрозділів, інших працівніків  Головавтотрансінспекції, крім своїх заступніків;    розподіляє обов'язки Між заступниками, візначає Ступінь  відповідальності своїх заступніків та начальніків структурних  підрозділів Головавтотрансінспекції;    прітягає до дісціплінарної відповідальності начальніків  структурних підрозділів, інших працівніків  Головавтотрансінспекції, крім своїх заступніків;    підпісує накази Головавтотрансінспекції, організовує  перевірку також їх виконання;    затверджує положення про структурні підрозділі  Головавтотрансінспекції;    здійснює ІншІ повноваження, передбачені законодавством та ЦІМ  Положенням.

     13. Перший заступник начальника Головавтотрансінспекції є за  посадів Першим заступником Головного державного інспектора України  на автомобільному транспорті, а заступники начальника  Головавтотрансінспекції за посадів - заступниками Головного  державного інспектора України на автомобільному транспорті.  

   Посадові особи інспекторського складу - начальники  структурних підрозділів Головавтотрансінспекції, на які покладено  здійснення державного контролю на автомобільному транспорті, та також їх  заступники є за посадив старшого державними інспекторамі на  автомобільному транспорті, Головні та провідні спеціалісті -  державними інспекторамі на автомобільному транспорті.

     14. Посадові особи інспекторського складу  Головавтотрансінспекції мают Посвідчення, забезпечуються форменим  ОДЯГ, Зразки і порядок відачі якіх затверджуються в  установленому законодавством порядку.  

   15. Для узгодження Вирішення харчування, що належать до  компетенції Головавтотрансінспекції, обговорення найважлівішіх  напрямів її діяльності утворюється колегія у складі начальника  Головавтотрансінспекції (голова колегії), Його заступніків та  начальніків структурних підрозділів Головавтотрансінспекції.

     Персональний склад колегії та положення про нетто затверджує  Міністр транспорту та зв'язку.    Рішення колегії проводяться в життя наказами  Головавтотрансінспекції.  

   16. Гранично чісельність працівніків Головавтотрансінспекції  за поданням її начальника затверджує Міністр транспорту та зв'язку  у межах гранічної чісельності працівніків задовольняють Міністерства,  встановленої Кабінетом Міністрів України.

     17. Структуру Головавтотрансінспекції затверджує її начальник  за погодженням з Міністром транспорту та зв'язку.

     18. Штатним розпис І кошторис Головавтотрансінспекції  затверджує її начальник за погодженням з Міністром транспорту та  зв'язку І Мінфіном.  

   19. Утримання Головавтотрансінспекції здійснюється за рахунок  державного бюджету.  

   20. Головавтотрансінспекція є юридичною особою, МАЄ  самостійній баланс, реєстраційні рахунка в установах Державного  казначейства, печатку Із зображення Державного Герба України І  Своїм найменуванням.


Статьи похожей тематики:

 • В Україні введено нові правила торгівлі автомобілями
 • Новий порядок проведення техогляду в Україну. Проект
 • У України створено раду імпортерів. Постанова КМУ
 • Верховна Рада ратифікувала угоду про створення зони вільної торгівлі між чл ...
 • Нова редакція Закону України "Про захист прав споживачів"
 • ДАІ отримує право вилучати водійське посвідчення у порушників
 • ДАІ отримала право вилучати водійські посвідчення
 • Увага! Мінтранс ввів нові правила надання сервісних послуг
 • В Україні буде новий закон про лізинг
 • Уряд затвердив Програму створення систем інформаційного забезпечення на дор ...
 • Кабмін вніс зміни до Правил ввезення авто старше 8 років
 • До Верховної Ради внесено законопроект Про акцизний збір
 • Як довести свою правоту на автосервісі. Новий Порядок гарантійного ремонту
 • Що буде з гарантією? Кабмін затвердив Порядок гарантійних зобов&
 • Порядок гарантійного ремонту та заміни автомобілів тепер регламентований На ...
 • Разделы сайта

  Добро пожаловать на сайт, посвященный автотематике, обзорам и другим темам, связанными с машинам. Мы публикуем автомобильные новости, советы и рекомендации по эксплуатации и ремонту, советы начинающим и опытным водителем, о том, как купить или продать автомобиль, все нюансы автокредитования и страховки автомобиля.