05-01-2011 | Законодательство

У Верховній Раді зареєстрована нова редакція законопроекту № 3677

У Верховній Раді 13 жовтня зареєстровано нову редакцію законопроекту № 3677 "Проект Закону про розвиток автомобільної промісловості Україні", яка внесена цілою групою народних депутатів.
 У новій редакції пропонується зберегти пільги з акцизу при випуску понад 10000 автомобілів на рік, а ось мита на імпортні автомобілі повинні бути збільшені до 15% з поетапним зниженням їх до величини 12%. При цьому пільги автовиробникам пропонується тимчасово зберегти.
 Ось чим аргументують свою позицію депутати.Проект Закону розроблено З метою встановлення додаткової джерел Поповнення бюджету, соціального Захисту населення за рахунок Створення додаткової робочих місць, адаптації чинного законодавства до норм СОТ І ЄС, Захисту внутрішнього автомобільного Ринку, створення сприятливих умов для Залучення інвестіцій І розвитку вітчізняної автомобільної промісловості.  Проект Закону розроблено на виконання домовленностей Між Україною та Європейською Комісією, сформульованіх у Плані заходів; з адаптації законодавства України Щодо стимулювання автомобільної промісловості до положень Угода про партнерство та співробітніцтво Між Україною та Європейськім Союзом (УПС) І норм Світової організації ТОРГІВЛІ (СОТ). В ньому закладені прітаманні рінковій економіці принципи й методи Захисту внутрішнього ринка, які повністю відповідають міжнароднім нормам І правилами економічної діяльності й ТОРГІВЛІ.

 У умова Завершення процесу підготовкі України до Вступ до СОТ, зважаючі на норми цієї міжнародної організації та положення Угода про партнерство І співробітніцтво Між Україною та ЄС, низька пільг І преференцій підпадає Під заборонені. У зв'язку з ЦІМ постає питання про Перелік нормативних в чинному законодавстві, Що повінні буті збалансований іншімі заходами тарифного й нетарифного характеру. Це забезпечила збереження усталеного паритету Між імпортом І виробництвом автомобілів в Україні; створять умови для стабільного зростанню надходжень до Державного бюджету.

     2. Цілі та Завдання Прийняття акта

   Основними цілямі та завданнями Прийняття акта є:  1) Реалізація стратегічного напряму зовнішньоекономічної політікі з інте-грації України у Світову економіку, комплексного реформування зовнішньо-торговельного режиму та послідовного забезпечення подальшої гармонізації законодавства України з нормами І принципами СОТ;  2) збільшення надходжень до Державного бюджету від виробництва, імпорту та реалізації автомобілів в Україні;  3) створення умов для Залучення іноземніх І внутрішніх інвесторів до цієї Галузі ЕКОНОМІКИ;  4) нарощування обсягів виробництва в автомобільній промісловості та суміжніх галузях, збереження існуючіх та Створення нових робочих місць.

     3. Загальна характеристика І Основні положення проекту акта  Закладеності у законопроекті Механізм врегулювання суперечностей чинного законодавства Щодо автомобілебудування Було ПОГОДЖЕНО Міністер-ством ЕКОНОМІКИ та З питань Європейської інтеграції України з Європейською Комісією, Яка листом від 17.01.03 р. № D 2095 дала позитивну оцінку запропо-нований законодавчим змінам.

   Зокрема, передбачається застосування загально прийнятих у світовій практіці крітеріїв стимулювання підпріємств автомобільної промісловості та важелів регулювання ринка. Законопроект передбачає, Що до 31 грудня 2008 року автомобілебудівнім підпріємствам, які відповідають визначеним у Законі крітеріям, буде надано Такі пільгі:  · Звільнення від сплата податку на прибуток для тієї частина прибутку, Що реінвестується у виробництво;

   · Звільнення від сплата ввізного Міта на товари, які використовуються для будівніцтва (Створення виробничих потужностей) І віробнічої діяльності автомобілебудівніх підпріємств.

   Означені пільгі повністю відповідають нормам СОТ І положенням УПС та рекомендовані для застосування Як Механізм ДЕРЖАВНОЇ підтрімкі національного автовіробніка у дослідженнях, проведення для автомобільного сектору в межах програми ЄС "TAСIS", Міжнароднім центром з податків та інвестіцій (МЦПІ), а також у роботах Генерального директора з питаннь ТОРГІВЛІ Європейської Комісії Пола Луйтена.

   Умова надання пільг підпріємствам автомобілебудування є Необхідність виробництва поряд з іншімі автомобілямі автомобілів походження з Украї-ни, Що буде стімулюваті повномасштабне виробництво в Україні та Сприяти Нарощування експортного потенціалу національної автомобільної промисло-вості. Крітерієм визнання автомобілів походження з України, Відповідно до "Угоди про правила походження" СОТ і "Правил визначення Країни походження товарів", затверджених Рішенням Ради глав урядів СНД від 30.11.2000 року та ратіфікованіх Верховною Радою України, візначається:  1) Зміна вартості товару в результаті Його переробки, при якій додана ВАРТІСТЬ становіть не менше 50 відсотків від вартості товару, одержаного в результаті переробки, або Частка використаних матеріалів з іншої Країни чи невідомого походження становіть менше 50 відсотків від вартості товару, одержаного в результаті переробки;

   2) Необхідність виконання певне виробничих І технологічних операцій.

   Крім того, проектом Закону передбачена звільнення до 31 грудня 2008 року від обкладення акцизним збором оборотів з реалізації легкових, вантажно-пасажирських автомобілів І мотоціклів, Що виробляють Українськими підпріємствамі усіх форм власності, за умови виробництва не менше 10 тисяч автомобілів або 1000 мотоціклів на рік.

   Вітчізняне автомобілебудування Тільки-но відроджується. Одномоментно, чінні умови оподаткування імпорту НЕ захищають вітчизняний автомобільний ринок від експансії іноземніх віробніків. За ціх умов, коли країна знаходится в стані переходу до рінкової ЕКОНОМІКИ, з урахуванням загальної відсталості промісловості, автомобільне виробництво на певне годину не Може буті конкурентоспроможності І такоже потребує перехідного періоду та Захист.

   Дієвім заходом Захисту Ринку, зважаючі на світовій Досвід, є Підвищення ставок ввізного Міта. Проектом Закону передбачена збільшення ставок ввізного Міта на Нові легкові Автомобілі (код УКТ ЗЕД 8703) до 15% (з 1 січня 2006 року - 12%), а на комплектуючі вироби до автомобілів (двигун, кузов) - до 20% (пільгова, повна ); на автомобілі, які булі у корістуванні до 5 років - до 20%, а Віком більше 5 РОКІВ - до 30%. Європейська Комісія листом № D 2488 від 3.03.2003 року погода тимчасово Підвищення Україною імпорт-ного Міта на легкові Автомобілі до рівня 30%.  Забезпечуючи стабільне джерело Поповнення Державного бюджету Украї-ни, економічно обгрунтований Рівень ввізного Міта спонукатіме іноземніх віробніків інвестуваті у виробництво автомобілів безпосереднього в Україні.  Гнучкий регулювання імпорту шляхом встановлення на перехідній Період підвіщеніх ставок ввізного Міта - Це загальносвітова практика. Напріклад, у Єгіпті ввізне мито складає від 50 до 160%, в Аргентіні та Бразілії - 35%. У ТУРЕЧЧИНА воно змінювалось Зі 110% в 1984 році до 39% у 1993, а зараз з урахуванням ПДВ та Інших податків складає 43%. У Польщі в 1996 році мито складалися 25% І Тільки на сьогодні знизитися до 0%; но Це стосується Лише країн ЄС, а для Інших країн, в т.ч. для України, воно складає 35%, але не менше 1250 євро.

   Запобігаючі діскрімінації Право і зобов'язань підпріємств, які Працюють у правовому Полі прийнятого 1997 року Закону України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні", данім законопроектом передбачена, Що дія названого Закону пріпіняється Для всіх підпріємств, за винятком підпріємств по виробництву автомобілів, автобусів І комплектуючих віробів до них з інвестіцією, інвестиційні програми якіх булі затверджені Кабінетом Міністрів України до моменту набуття чінності Закону України "Про розвиток автомобільної промісловості".  Таке врегулювання проблеми, Що розглядається, Цілком відповідає нормам міжнародного та вітчізняного законодавства Щодо гарантій умів діяльності підпріємств з інвестіцією. Зокрема, згідно Зі статтею 19 Закону України "Про інвестіційну Діяльність", з метою забезпечення сприятливого та стабільного інвестіційного режиму держава встановлює Гарантії Захисту інвестіцій. Державні Гарантії Захисту інвестіцій НЕ мо-жуть буті скасовані або звужені Стосовно інвестіцій, здійсненіх у Період дії ціх гарантій.  Крім задовольняють, стаття 4 чинного Закону України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні" передбачає, Що законодавчі акти, прійняті після набуття чінності цим Законом, які скасовують або скорочують візначені ним пільгі, не поширюються на підприємства по виробництву автомобілів, автобусів та запасних частин до них з інвестіцією.

     4. Стан нормативно-правової базується на цілі в даній сфері правового регулю-вання  Стимулювання діяльності підпріємств автомобілебудування та регулю-вання Ринку автомобілів в Україні здійснюється відповіднімі законами З питань оподаткування, тарифного регулювання та спеціальнімі законами. Зокрема, Законом України от 5 квітня 2001 року № 2371-ІІІ "Про Митний тариф України", Законом України "Про ставки акцизного збору І ввізного Міта на деякі Транспортні засоби" від 24 травня 1996 року № 216/96-ВР.

   Для підпріємств по виробництву автомобілів І запасних частин до них, які здійснюють свою Діяльність Відповідно до Закону України № 535/97 від 19 вересня 1997 року "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні", передбачена пільгі Декретом Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 р. . № 4-93 "Про Єдиний митний тариф України" (стаття 2), Законом України "Про плату за землю" (стаття 12), Законом України "Про податок на додану вартість" (стаття 11), Законом України "Про оподаткування прибутку підпріємств "(пункт 22.21 Статті 22). Зокрема, звільнення від сплату ПДВ операцій Із ввезення на митну теріторію України товарів, які використовуються для будівніцтва та віробнічої діяльності автомобілебудівніх підпріємств, а такоже операцій з продажу автомобілів власного виробництва; звільнення від сплата податку на прибуток на ту Частину прибутку, Що реінвестується у виробництво; звільнення від плати за землю.

   Для Українських підпріємств усіх форм власності, які виробляють не менше 1000 автомобілів на рік, передбачена пільга Щодо звільнення від обкладення акцизним збором оборотів з реалізації автомобілів Законом України "Про ставки акцизного збору І ввізного Міта на деякі Транспортні засоби" (стаття 4). Порядок надання цієї пільгі регулюється постановою Кабінету Міністрів України от 16 лютого 1998 року № 155.

   Закон України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні" розрахованій на перехідній до вступу у СОТ Період. Законопроект зупіняє дію задовольняють чинного Закону для ВСІХ підпріємств, окрім тих, які Вже здобули пряму інвестіцію в грошовій формі, зареєструвалі інвестіційну програму І Яким надані преференції за окреслений Законом (ЗАТ "Запорізький автомобілебудівній завод", ВАТ "Львівський автобусний завод").

     5. Фінансово-економічне обгрунтування

   Запровадження акта не потребує додаткової матеріальніх та Інших витрат.

     6. Прогноз соціально-економічних та Інших наслідків Прийняття акта

   Законопроект Цілком відповідає Як інтересам вітчізняніх та іноземніх віробніків легкових автомобілів, так І інтересам споживачів в Україні.  Прийняття Закону спріятіме поліпшенню роботи автомобілебудівної промісловості України та збільшенню обсягів виробництва автомобілів в Україні.  Проект Закону завершує важливими етап формування цівілізованіх основ правового поля в автомобільному бізнесі. В ньому:

   - Забезпечення основу спрямування діяльності ВСІХ учасніків автомобільного Ринку, в тому чіслі віробніків та імпортерів, на неухільне зростанню надходжень до Державного бюджету України. Економічний ефект від впровадження закону (при найбільш песімістічніх прогнозах скоро-чення імпорту) Тільки за перший рік Його дії складі 464 млн. гривень, з відповіднім зростанню надходжень до бюджету в наступні роки;

   - Врегульовано ВСІ суперечліві питання взаємовідносін з ЄС І СОТ у Галузі автомобілебудування, створи чинників для Подальшого регулювання ціх відносін Напередодні вступ України до ЄС без радикальних змін чинного законодавства;

   - Забезпечення надійні підваліні для Подальшого відродження та розвитку вітчізняної автомобільної промісловості, для широкого Залучення до Галузі іноземніх І вітчізняніх інвестіцій, З огляді на Те, що 1 робоче місце в автомобілебудуванні стімулює Створення 7-10 робочих місць у суміжніх галузях, створюються умови для неухільного зростанню чісельності робочих місць на ринку праці, зростанню фонду заробітної плати, збільшення платоспроможного попиту на споживчого Ринку;  - Знайдено оптимальний баланс чінніків регулювання ринка, Що забез-печуватіме узгодження інтересів держави, віробніків та імпортерів, а такоже позитивно впліватіме на збереження валютних запасів у Країні;

   - Започатковано основи експортної спрямованості автомобілебудування.  Оскількі від Прийняття запропонованих проектом Закону безпосереднього залежатись перспективи поглиблення співробітніцтва України з ЄС та вступить України до СОТ, Необхідно такоже враховувати можлівість вплива Законом на збільшення в перспектіві обсягів експорту Українських автомобілів, зменшення відтоку валюти з Країни, розвиток суміжніх галузе І, Як наслідок , - подалі збільшення рівня зайнятості населення та зростанню добробуту людей. Так говориться в пояснювальній записці до проекту Закону.


Статьи похожей тематики:

 • Якими ж будуть мита на автомобілі?
 • якому будуть мита: 12% або 20%
 • ЗАКОН УКРАЇНИ "Про розвиток автомобільної промісловості України"
 • У Верховну Раду надійшов Законопроект про складальних виробництвах
 • ВААІД подала у ВР проект Закону
 • Закон про підвищення мит на авто внесений до Верховної Ради
 • Проект закону № 3677 до другого читання на 05.02.2004
 • Проект закону № 3677 до другого читання
 • Текст закону "Про розвиток автомобільної промісловості України" в ...
 • До Верховної Ради внесено законопроект Про акцизний збір
 • Мита на нові іномарки можуть стати 15%
 • Верховна Рада ратифікувала угоду про створення зони вільної торгівлі між чл ...
 • У України буде нова ставка ПДВ - 17%
 • Ситуація навколо Закону № 3677. Є думки, що Закон відправлять на доопрацюва ...
 • У України гряде тотальна каталізацію
 • Разделы сайта

  Добро пожаловать на сайт, посвященный автотематике, обзорам и другим темам, связанными с машинам. Мы публикуем автомобильные новости, советы и рекомендации по эксплуатации и ремонту, советы начинающим и опытным водителем, о том, как купить или продать автомобиль, все нюансы автокредитования и страховки автомобиля.