05-01-2011 | Законодательство

Якими ж будуть мита на автомобілі?

На цьому тижні питання з митами на автомобілі може остаточно з'ясуватися. У плані пленарних засідань Верховної Ради в середу значиться розгляд цього питання. Але розглядатися буде відразу два законопроекти на цю тему: № 3677 і № 3677-1. Перший, поданий народним депутатом Кармазіним і регламентує введення мит на нові автомобілі - 20%, на авто старше 5 років - 30%. Другий законопроект поданий народним депутатом Горбалем і констатує введення 12%-ой мита на нові автомобілі і 28%-ої - на вживані. Крім того, другий проект передбачає збільшення акцизного збору і скасування більшості пільг підприємству, що працює в рамках Закону «Про стимулювання вітчизняного автовиробництва ...». Очевидно, що автори обох законопроектів намагалися знайти компроміс, оскільки погляди з деяких питань буквально збігаються. Але ... Законопроекти мають і багато відмінностей. Ключові питання: перелік відміняються пільг і ставки мит. Нагадаємо, що обидва законопроекти заявлені для обговорення у середу.

 Пропонуємо Вашій увазі проект Закону № 3677

 А також проект закону № 3677-1 та пояснювальну записку до нього.

      ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

     до проекту Закону України  "" Про розвиток автомобільної промісловості України "

     1. Обгрунтування необхідності Прийняття акта

     Проект Закону розроблено на виконання Указу Президента України от травня вересня 2001 року № 797/2001 "Про Додаткові заходи Щодо прискорення вступ України до Світової організації ТОРГІВЛІ" та на виконання домовленностей Між Україною та Європейською Комісією, які сформульовані в Плані заходів; з адаптації законодавства України Щодо стимулювання автомобільної промісловості до положень Угода про партнерство та співробітніцтво Між Україною та ЄС (УПС) та норм Світової організації ТОРГІВЛІ (СОТ), погодження дорученням Кабінету Міністрів України от 31.07.02 № 922-ск/10.

     Відповідно до Закону України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні" від 19.09.97 № 535/97-ВР (Зі змінамі І доповненнями, внесеними законами України от 13.09.01 № 2681-ІІІ, від 15.11.01 № 2779-ІІІ ) підприємства з виробництва автомобілів І запасних частин до них з інвестіцією (у тому чіслі іноземною) не менше 150 млн. доларів США, які виконують певні інвестиційні умови, корістуються Наступним пільгамі:

   а) до 01.01.08 НЕ справляється ввізне мито при ввезенні товарів (включаючи машинокомплекти), які використовуються для будівніцтва І віробнічої діяльності. Перелік І обсягах Міта визначаються Кабінетом Міністрів України;

   б) до 01.01.08 НЕ стягується плата за землю;

   в) до 01.01.08 НЕ стягується ПДВ з операцій Із ввезення (пересілання) товарів (включаючи машинокомплекти), які використовуються для будівніцтва І віробнічої діяльності. Перелік товарів І обсягах визначаються Кабінетом Міністрів України;

   г) до 01.01.08 нульовий ставка ПДВ при продаж автомобілів власного виробництва;

   г) до 01.01.08 установлюються деякі Особливості оподаткування прибутку таких підпріємств;

   д) Відповідно до Закону України "Про ставки акцизного збору І ввізного Міта на деякі Транспортні засоби" від 24.05.96 № 216/96-ВР (Зі змінамі, внесеними Законом України от 12.06.97 № 340/97-ВР) обороти з реалізації легкових, вантажопасажирських автомобілів І мотоціклів, Що виробляють Українськими підпріємствамі усіх форм власності (за умови виробництва не менше 1000 шт. продукції на рік), до 01.01.07 звільнені від обкладення акцизним збором.

     Пільгі (г), (д) призводять до того, Що Автомобілі, які імпортуються з країн ЄС, підлягають оподаткування, Що перевіщує ті, його призначення та Застосовується до вітчізняніх автомобілів. Це є порушення національного режиму, Який передбачається ст. 15 Угода про партнерство І співробітніцтво Між Україною та ЄС (УПС).

     Пільгі (б), (в), (г), (г), (д) репрезентують собою адресну субсідію. У разі Завдання шкоди автомобілебудівній Галузі ЄС такого роду субсідія Може давати Підстави для вжіття компенсаційніх заходів; (компенсаційне мито) Щодо Українських товарів. Питання застосування компенсаційніх заходів; Щодо субсідованого імпорту такоже підпадає Під регулювання УПС (регулюється ст. 19 УПС).

     Пільга (а) призводить до того, Що визначеному Кабінетом Міністрів України Переліку товарів надається режим більш сприятливі, ніж подібнім товарах, які імпортуються з ЄС. Звичайно, країна походження товарів у зазначеному Переліку товарів НЕ вказується. Однак визначаються Складові (машинокомплекти) та ІншІ частині, які використовуються у процесі виробництва конкретних моделей автомобілів. За суті Це є тарифної квоти для товарів, необхідніх для складання таких моделей. Таким чином порушується принцип режиму найбільшого сприяння, Який такоже передбачається УПС (ст. 10).

     Крім того, Що зазначені пільгі НЕ узгоджуються з відповіднімі положеннями УПС, смороду такоже НЕ узгоджуються з принципами І вимог Угод СОТ. Зокрема, зазначені пільгі суперечать положенням статей 1 і 3 ГАТТ 1994 року Щодо режиму найбільшого сприяння І національного режиму в ТОРГІВЛІ. Адресні субсидії підпадають Під регулювання положеннями Протокол COT про субсидії І компенсаційні заходи. Такоже пільгі НЕ узгоджуються з вимог Протокол СОТ про інвестиційні заходи, пов'язані з торгівлею. Україна у процесі Вступ до СОТ МАЄ набліжуваті Своє законодавство і практика Його застосування до вимог норм І прінціпів СОТ, а з першої години вступ Україна винна у повно обсязі забезпечуватися відповідність свого законодавства положенням віщезазначеніх Угод СОТ.

     Питання Стосовно Невиконання Україною зобов'язань за УПС Щодо автомобільного сектора неодноразово піднімаліся європейською стороною Як на експертно рівні, так І в рамках двосторонніх зустрічей на Офіційному рівні починаючих з 1997 року.

     Необхідність приведення українського законодавства з питаннь автомобілебудування та автомобільного підпріємніцтва у відповідність до Угода про партнерство та співробітніцтво Між Україною та Європейськімі Співтоваріствамі та норм Світової організації ТОРГІВЛІ (СОТ) визнача у зверненні ЄС до України Щодо її вступ до СОТ (додаток до листа члена Європейської Комісії п. П. Ламі від 26.07.02 № S/275) як одну з головних передумов успішного Завершення процесу вступ України до СОТ.

     2. Цілі І Завдання Прийняття акта

     Основними цілямі та завданнями Прийняття акта є:  Реалізація стратегічного напряму зовнішньоекономічної політікі з інтеграції України у Світову економіку, комплексного реформування зовнішньоторговельного режиму та послідовного забезпечення дальшої гармонізації законодавства України з нормами І принципами Світової організації ТОРГІВЛІ;  залишкові врегулювання протіріч Між Україною та ЄС Щодо українського законодавства у сфері автомобілебудування;  Створення умов для стабілізації та розвитку автомобільної промісловості, стимулювання національного автовіробніка, Захисту автомобільного Ринку, Залучення іноземніх І внутрішніх інвесторів у Цю галузь ЕКОНОМІКИ, скасування діскрімінаційніх пільг для підпріємств автомобілебудівної Галузі, врегулювання проблемних питаннь у двосторонніх торговельних відносінах Між Україною та ЄС.

     3. Загальна характеристика І Основні положення проекту акта

     З метою адаптації законодавства України про стимулювання автомобільної промісловості до положень Угода про партнерство та співробітніцтво Між Україною та ЄС (УПС) та норм Світової організації ТОРГІВЛІ (СОТ) проект Закону передбачає Внесення змін до Закону України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні" та законів З питань оподаткування, Якими:

   визначи Нові Критерії надання пільг підпріємствам автомобілебудівної Галузі;

 1.  скасовано пільгі для вітчізняніх автомобілебудівніх підпріємств, зокрема:

   звільнення від сплату ПДВ з операцій ввезення (пересілання) товарів, Що використовуються для будівніцтва І віробнічої діяльності;

 §  звільнення від сплату ПДВ та акцизного збору з продажу автомобілів;

 §  звільнення від сплата податку на землю для автомобілебудівніх підпріємств.

 §  для підпріємствам по виробництву автобусів, легкових та вантажних автомобілів, комплектуючих віробів та запасних частин до автомобілів, Що відповідають визначеним у проекті Закону крітеріям, в Термін до 31 грудня 2008 року передбачена можлівість Отримання Наступний пільг:

   звільнення від сплата податку на прибуток, на ту Частину прибутку, Яка реінвестується у виробництво;

 §  звільнення від сплата ввізного Міта на товари, які використовуються для будівніцтва, реконструкції, ТЕХНІЧНОГО переобладнання та модернізації виробництва;

 §  збільшено ставки ввізного Міта на легкові Автомобілі (код УКТ ЗЕД 8703):

   пільгова - на Нові Автомобілі до 12% з 1 січня 2004 року Із зниженості до 10% з 1 січня 2005 року, на Старі Автомобілі до 28%;

 -  повна до 28%.

 -    5. змінено ставки акцизного збору на легкові Автомобілі: на Нові Автомобілі з робочим об'ємом ціліндрів перебирання НЕ більш Як 2200 куб. см - зніжено в 2 рази, на автомобілі з робочим об'ємом ціліндрів перебирання більш Як 3000 куб. см (Як Нові, так І Ті, що булі у корістуванні) - підвіщено в 1,5 рази. Ставки акцизного збору зменшені для того, щоб НЕ допустити, різкого зростанню цін на автомобілі вітчізняного виробництва після скасування пільг для існуючіх автомобілебудівніх підпріємств. При цьому береться до уваги ті, Що наслідком різкого зростанню цін та Автомобілі вітчізняного виробництва Може дива згортання виробництва автомобілів в Україні.  Що стосується Втрати бюджету внаслідок Зменшення ставки акцизного збору, то смороду Будуть компенсовані додаткової надходженням внаслідок Підвищення ставок акцизного збору на автомобілі з робочим об'ємом ціліндрів перебирання більш Як 3000 куб. см, Підвищення ставок ввізного Міта на автомобілі та розширення виробництва втомобілів в Україні.

     4. Стан нормативно-правової базується на цілі в даній сфері правового регулювання

     Режим стимулювання виробництва автомобілів в Україні регулюється Законом України № 535/97 від 19 вересня тисяча дев'ятсот дев'яносто сім року "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні". Після ухваленні напрямній Закону до нього двічі вносилися Перелік нормативних законами України от 13 вересня 2001 року № 2681-III та від 15 листопада 2001 року № 2779-III.  Пільга для підпріємств з виробництва автомобілів І запасних частин до них з інвестіцією Щодо звільнення від сплата ввізного Міта до 1 січня 2008 року на обладнання, запчастини до нього, матеріали для та комплектуючі для виробництва передбачена статтею 2 Декрету Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 року № 4-93 "Про Єдиний митний тариф України".  Пільга для підпріємств з виробництва автомобілів І запасних частин до них з інвестіцією Щодо звільнення від сплата податку на землю до 1 січня 2008 року передбачена статтею 12 Закону України "Про плату за землю".  Пільга для підпріємств з виробництва автомобілів І запасних частин до них з інвестіцією Щодо звільнення від оподаткування податку на додану ВАРТІСТЬ операцій Із ввезення (пересілання) на митну теріторію України товарів (включаючи машинокомплекти), які використовуються для будівніцтва І віробнічої діяльності, та операцій з продаж автомобілів до 1 січня 2008 року передбачена статтею 11 Закону України "Про податок на додану вартість".

   Пільга для підпріємств з виробництва автомобілів І запасних частин до них з інвестіцією Щодо звільнення від сплата податку на прибуток до 01.01.08 передбачена пунктом 22.21 Статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

   Пільга Щодо звільнення до 1 січня 2007 року від обкладення акцизним збором оборотів з реалізації легкових, вантажопасажирських автомобілів І мотоціклів, Що виробляють Українськими підпріємствамі усіх форм власності, передбачена статтею 4 Закону України "Про ставки акцизного збору І ввізного Міта на деякі Транспортні засоби" .  Порядок надання пільгі регулюється постановою Кабінету Міністрів України от 16 лютого 1998 року № 155 "Про затвердження Порядку звільнення від обкладення акцизним збором оборотів з реалізації легкових, вантажопасажирських автомобілів, мотоціклів, Що виробляють Українськими підпріємствамі усіх форм власності".

     Розмір ставок ввізного Міта на автомобілі та комплектуючі до них встановлено митний тариф України, затвердженим Законом України от 5 квітня 2001 року № 2371-ІІІ "Про Митний тариф України".

     Розмір ставок акцизного збору на автомобілі встановлено Законом України "Про ставки акцизного збору І ввізного Міта на деякі Транспортні засоби" від 24 травня 1996 року № 216/96-ВР.

     5. Фінансово-економічне обгрунтування

     Запровадження акту не потребує додаткової матеріальніх та Інших витрат.

     6. Прогноз соціально-економічних та Інших наслідків Прийняття акта

     Законопроект відповідає Як інтересам вітчізняніх та іноземніх віробніків легкових автомобілів, так І інтересам споживачів в Україні.  Прийняття Закону спріятіме поліпшенню роботи автомобілебудівної промісловості України, збільшенню обсягів виробництва автомобілів.  У разі Прийняття законопроекту прогнозується збільшення надходжень до державного бюджету України внаслідок Підвищення ставки ввізного Міта на автомобілі, скасування більшості пільг з оподаткування.

   Оскількі від Прийняття запропонованих законопроектом безпосереднього залежатись перспективи поглиблення співробітніцтва України з ЄС (зокрема, можлівість укладення Угода про вільну торгівлю) та вступить України до СОТ, Необхідно враховувати збільшення в перспектіві обсягів іноземного інвестування в Україну, обсягів зовнішньої ТОРГІВЛІ України та, Як наслідок , збільшення надходжень до державного бюджету України, а такоже Створення нових робочих місць.

  Коментар "AUTO-Consulting": Вже той факт, що обговорюється величина мита 20% і 12% свідчить про великий переговорному процесі, проведеному авторами законопроектів. Очевидним є і перелом у позиції сторін, навколо акцизного збору. Враховуючи багато обставин, є шанси, що Верховна Рада розгляне автомобільний питання вже на цій сесії.


Статьи похожей тематики:

 • якому будуть мита: 12% або 20%
 • У Верховній Раді зареєстрована нова редакція законопроекту № 3677
 • До порядку денного Верховної Ради можуть внести автомобільний Закон
 • Ситуація навколо пільг по ПДВ для автовиробників
 • Кабмін вимагає скасувати пільги з акцизу для автоскладальників
 • Президент України видав указ, що активізує законодавчих війни на автомобіль ...
 • Официальная информация о начале действия новых пошлин с 16 мая 2008 года
 • ВААІД подала у ВР проект Закону
 • Що нового чекати автобізнесу від українського законодавства
 • Держмитслужба інформувала регіональні підрозділи про правоприемник СП АвтоЗ ...
 • Ситуація навколо Закону № 3677. Є думки, що Закон відправлять на доопрацюва ...
 • каталізацію може бути перенесена на 2007 рік
 • ЗАКОН УКРАЇНИ "Про розвиток автомобільної промісловості України"
 • До Верховної Ради України внесено проект постанови
 • Автовиробникам хочуть повернути пільги до 2013 року
 • Разделы сайта

  Добро пожаловать на сайт, посвященный автотематике, обзорам и другим темам, связанными с машинам. Мы публикуем автомобильные новости, советы и рекомендации по эксплуатации и ремонту, советы начинающим и опытным водителем, о том, как купить или продать автомобиль, все нюансы автокредитования и страховки автомобиля.