05-01-2011 | Законодательство

Закон про підвищення мит на авто внесений до Верховної Ради

Вчора у Верховній Раді зареєстрований законопроект «Про розвиток автомобільної промісловості України», в якому регламенторовани нові «правила гри» на автомобільному ринку. У проекті підняті всі ключові питання автомобільного бізнесу і автовиробництва, які обговорюються в даний момент.
 Зокрема, пропонується встановити мито на нові автомобілі в розмірі 20% на нові автомобілі, 18% - на автомобілі до 5 років і 30% на автомобілі старші 5 років.
Показово, що даний проект закону дуже швидко потрапив у порядок денний нинішньої сесії.  Публікуємо текст законопроекту.  

ЗАКОН УКРАЇНИ

 

Про розвиток автомобільної промісловості України

 
   

Цей Закон спрямований на ефективне використання виробничого, науково-технічного та експортного потенціалу вітчізняного автомобілебудування, його призначення та візначається Як пріорітетна галузь ЕКОНОМІКИ України; на Створення сприятливих умов для Залучення інвестіцій, у тому чіслі іноземніх, а такоже на забезпечення економічніх інтересів держави в нарощуванні обсягів виробництва Українських підпріємств І приведення національного законодавства у відповідність до вимог ГАТТ/СОТ та Угода про партнерство та співробітніцтво Між Україною та Європейськімі співтоваріствамі та також їх державами-членами.

   
     

 1. Стаття 1. Визначення термінів
     

У цьому Законі наведені Нижче терміни вжитися в такому значенні:

   

1) Автомобіль - наземні транспортні засіб, Що класіфікується згідно з Українською класіфікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності за товарними позіціямі 8702, 8703, 8704;

   

2) комплектуючі вироби до автомобілів - вироби, віготовлені згідно з погодженням Із виробникам автомобіля комплектом ДОКУМЕНТІВ І прізначені для застосування у складі задовольняють транспортного засобу Під годину Його виробництва;

   

3) запасні частин до автомобілів - частині, віготовлені згідно з погодженням Із виробникам автомобіля комплектом ДОКУМЕНТІВ, прізначені для застосування у складі задовольняють транспортного засобу на виникають відносини необхідності здійснення заміні вузли, агрегату або окремих деталей задовольняють транспортного засоби у разі Його ремонту або ТЕХНІЧНОГО обслуговування;

   

4) кузов (кабіна) автомобіля - каркасна КОНСТРУКЦІЯ, призначено для монтажу на ній складових компонентів автомобіля, а такоже РОЗМІЩЕННЯ робочого Місця водія та місць пасажірів або вантажо;

   

5) шасі (рама) автомобіля рамної конструкції - певна частина автомобіля, на Яку згідно з конструкцією встановлюються ВСІ комплектуючі, вузли та агрегати;

   

6) підприємство з виробництва автомобілів та (або) комплектуючих віробів І запасних частин до автомобілів - резидент України, юридична особа, яка поряд з іншімі автомобілямі та (або) комплектуючих виробами І запасними частинами обов ' язково виготовляє Автомобілі та (або) комплектуючі вироби І запасні частин до них, Країною походження якіх є Україна;

   

7) інвестиційна програма підприємства з виробництва автомобілів та (або) комплектуючих віробів І запасних частин до автомобілів - затверджено постановою Кабінету Міністрів України програма використання інвестіцій та Інших коштів, залучених для Створення виробничих потужностей, здійснення віробнічої діяльності та реалізації плану Створення (завантаження) робочих місць, Яка містіть комплекс зобов'язань підприємства на Період її виконання;

   

8) план Створення (завантаження) робочих місць - план використання інвестіцій або Інших коштів для Створення (завантаження) робочих місць на підпріємствах з виробництва автомобілів, комплектуючих віробів І запасних частин до автомобілів на теріторії України;

   

9) робоче місце - забезпечення одного працюючих роботів повні робочий день (повна завантаження) протягом часу, Який Щорічно візначається законодавством про працю.

       

Стаття 2. Вимоги до підпріємств з виробництва автомобілів та (або) комплектуючих віробів І запасних частин до автомобілів

 
     

1. Підприємство з виробництва автомобілів та (або) комплектуючих віробів І запасних частин до автомобілів винне відповідаті таким Вимоги:

 

а) мати запис у своєму статуті про Те, що виготовлення автомобілів є основним видом Його діяльності;

 

б) мати офіційно підтверджене право на виробництво певної марки автомобілів на підставі зареєстрованого Право власності на знак для товарів І послуг (торговельної марки) або на підставі чинного договору, Що надає право на використання задовольняють знака для товарів І послуг (торговельної марки) при віробніцтві автомобілів;

 

в) мати міжнародний ідентифікаційний код виробника дорожніх транспортних засобів (WMI), Який надано Відповідно до вимог ДСТУ 3525-97 (ISO 3779-96), Що передбачає наявність зареєстрованіх технічніх умов;

 

г) мати затверджені постановою Кабінету Міністрів України в установленому порядку інвестіційну програму та план Створення (завантаження) робочих місць;

 

г) протягом пільгового періоду реінвестуваті Отримання від діяльності прибуток у розвиток виробництва.

 

Вимоги, візначені в пунктах а), б) та в) цієї Статті застосовуються віключно до підпріємств з виробництва автомобілів.

 

2. ЯКЩО підприємство НЕ МАЄ виробничих потужностей для виробництва автомобілів та (або) комплектуючих віробів І запасних частин до них, Такі потужності повінні буті рівномірно створені Протягом Перших трьох РОКІВ, починаючих від дня затвердження інвестіційної програми, у візначені нею терміни,

         

Стаття 3. вимог щодо комплектності автомобіля при ввезенні на митну теріторію України

 
     

1. Автомобіль з кузовом несучі типу, при ввезенні на митну теріторію України, вважається завершення (готуємо), ЯКЩО на Його кузові встановлено один або більше з таких компонентів:

 

- силовий агрегат (двигун І коробка передач);

 

- передня підвіска (вісь);

 

- задня підвіска (вісь);

   

2. Автомобіль рамної конструкції, при ввезенні на митну теріторію України, вважається завершення (готуємо), ЯКЩО на Його шасі (рамі) встановлено один або більше з таких компонентів:

 

- кузов (кабіна та (або) вантажний кузов);

 

- паливно система;

 

- система випуску відпрацьованіх газів.

         

Стаття 4. Визначення Країни походження автомобілів, комплектуючих віробів І запасних частин

 
     

Країною походження автомобілів, комплектуючих віробів І запасних частин вважається Україна, коли при віготовленні таких автомобілів, комплектуючих віробів І запасних частин відбувається: Зміна вартості товару в результаті Його переробки, при якій додана ВАРТІСТЬ становіть не менше 50 відсотків від вартості одержаного в результаті переробки товару або Частка використаних матеріалів з іншої Країни чи невідомого походження становіть менше 50 відсотків від вартості одержаного в результаті переробки товару та обов'язкове виконання при віробніцтві автомобілів таких чотірьох виробничих І технологічних операцій:

 

а) виготовлення кузова (кабіні) транспортного засобу, коли з окремих елементів, деталей або вузлів методами нероз'ємного з'єднання віготовляється кузов (кабіна);

 

б) фарбування кузова (кабіні);

 

в) спорядження кузова (кабіні);

 

г) складання транспортного засобу.

       

Стаття 5. Зміст І Вимоги до інвестіційної програми

 
     

1. Інвестиційна програма підприємства з виробництва автомобілів та (або) комплектуючих віробів І запасних частин до автомобілів затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства проміслової політікі України, погодження з Міністерством ЕКОНОМІКИ та З питань Європейської інтеграції України та Міністерством фінансів України.

   

2. Інвестиційна програма містіть Перелік заходів; Із Залучення коштів для Створення виробничих потужностей, здійснення віробнічої діяльності, реалізації плану Створення (завантаження) робочих місць та передбачає виконання комплексу зобов'язань у Період її виконання, зокрема Щодо:

 

а) марки автомобілів, які передбачає віробляті підприємство з виробництва автомобілів;

 

б) Переліку та асортименту комплектуючих віробів І запасних частин до автомобілів, які передбачає віробляті таке підприємство;

 

в) Переліку об'єктів І потужностей для виробництва автомобілів та (або) комплектуючих віробів І запасних частин, у тому чіслі тихий, Країною походження якіх є Україна, з визначенням термінів введення таких об'єктів І потужностей в експлуатацію , досягнення на них проектних обсягів виробництва та (або) обсягів випуску продукції на існуючіх об'єктах та потужностей;

 

г) виробництва на створених (завантаження) у процесі реалізації інвестіційної програми виробничих потужностей автомобілів та (або) комплектуючих віробів І запасних частин до автомобілів, Країною походження якіх є Україна;

 

г) термінів виконання плану Створення (завантаження) робочих місць;

 

д) фінансово-економічного обгрунтування.

   

3. Кабінет Міністрів України затверджує інвестіційну програму підприємства з виробництва автомобілів та (або) комплектуючих віробів І запасних частин до автомобілів НЕ пізніше трьох місяців від дня її Подання Міністерством проміслової політікі України.

     

Стаття 6. Відповідальність за Невиконання зобов'язань за інвестіційною програмою

   

1. У разі Невиконання своїх зобов'язань за затвердженою Кабінетом Міністрів України інвестіційною програмою або порушення норм задовольняють Закону, підприємство з виробництва автомобілів та (або) комплектуючих віробів І запасних частин до автомобілів сплачує у повному обсязі, Відповідно до законодавства, ВСІ податки, збори (обов 'язкові платежі), Що не сплачуваліся з моменту встановлення Міністерством проміслової політікі України та затвердження Кабінетом Міністрів України фактом Невиконання інвестіційної програми або порушення задовольняють Закону.

 

2. Контроль за виконанням інвестіційніх програм підпріємств з виробництва автомобілів та (або) комплектуючих віробів І запасних частин до автомобілів на підставі звітів Щодо також їх виконання, які надаються зазначеним підпріємствамі за підсумкамі календарного року, здійснюють МІНІСТЕРСТВО проміслової політікі України та ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

   

II.

Внести до законодавчих актів України Такі Перелік нормативних:    

1

. Частину Шостя Статті 2 Декрету Кабінету Міністрів України від 11 січня одна тисяча дев'ятсот дев'яносто три року № 4-93 "Про Єдиний митний тариф України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 12, ст.107, № 28 , ст.301; 1994 р.., № 20, ст.117; 1996 р.., № 9, ст.31; 1997 р.., № 3, ст.6) доповнити абзацом іншим Наступний змісту:  

"Тимчасово, від моменту затвердження Кабінетом Міністрів України інвестіційної програми, передбаченої Законом України" Про розвиток автомобільної промісловості України ", до 31 грудня 2008 року, ввізне мито НЕ справляється при ввезенні на митну теріторію України підпріємствамі з виробництва автомобілів та (або) комплектуючих віробів І запасних частин до автомобілів товарів І комплектуючих віробів, які використовуються цімі підпріємствамі для виробництва автомобілів, Країною походження якіх є Україна, а такоже для будівніцтва, реконструкції, ТЕХНІЧНОГО переобладнання та модернізації виробництва. Перелік таких товарів Із визначенням кодів згідно з Українською класіфікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, порядок І обсягах ввезення, а такоже Критерії також їх цільового використання та порядок здійснення контролю за ними визначаються Кабінетом Міністрів України, ЯКЩО Такі товар не виробляють в Україні. У разі порушення умов цільового використання означених товарів платник податку зобов'язаний сплатіті ввізне мито та пеню у порядку й розмірах, встановлених частина третю Статті 25 Закону України от 5.02.1992 року № 2097-ХІІ "Про Єдиний митний тариф".

   

2

. Пункт 22.21 Статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р.., N 27, ст. 181) доповнити пунктом 22.21.6 такого змісту:  

"Тимчасово, від моменту затвердження Кабінетом Міністрів України інвестіційної програми, передбаченої Законом України" Про розвиток автомобільної промісловості України ", до 31 грудня 2008 року, звільняються від сплата податку на прибуток підприємства з виробництва автомобілів та (або) комплектуючих віробів І запасних частин до автомобілів, які здійснюють Діяльність Відповідно до зазначеного Закону, за умови реінвестування прибутку у розвиток власного виробництва Протягом пільгового періоду. Звільнення надається віключно на Частину прибутку, Яка реінвестується у Будівництво, реконструкцію, технічне переобладнання та модернізацію виробництва автомобілів, комплектуючих віробів І запасних частин до них.

 

У разі порушення зобов'язання Щодо реінвестування прибутку, податок на прибуток сплачується у повному обсязі ".

   

3.

У митному таріфі України, затвердженим Законом України "Про Митний тариф України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р.., № 24, ст. 125; Офіційний вісник України, 2001 р.., № 18, ст. 781; Відомості Верховної Ради України, 2001 р.., № 45, ст. 239; 2002 р.., № 9, ст. 68, № 18 - 19, ст. 133, № 32, ст. 233, № 33, ст. 237), у розділах XVI та XVII:    

1) цифри та слова:

       

"8407 33    

- - з робочим об'ємом ціліндра Понад 250 куб. см, але не більш Як 1000 куб. см:              

8407 33 жовтня 2000    

- - - для проміслової збіркі: тракторів з Керування водієм, Який іде поряд, підпозиції 8701 10, моторних транспортних засобів товарних позіцій 8703, 8704 та 8705    

   

5    

10    

шт      

8407 33 30 00    

- - - для транспортних засобів товарної позіції 8703, Що використовувалася    

   

1,5 євро за 1 см 3    

1,5 євро за 1 см 3    

шт      

8407 33 90 00    

- - - ІншІ    

   

5    

10    

шт      

8407 1934    

- - з робочим об'ємом ціліндра більш Як 1000 куб.см:              

8407 34 жовтня 2000    

- - - нові, для проміслової збіркі: тракторів з Керування водієм, Який іде поряд, підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позіції 8703; моторних транспортних засобів товарної позіції 8704, з двигун, робочий про 'ЄМ якого Менш Як 2800 см 3 ; моторних транспортних засобів товарної позіції 8705      

5    

10    

шт        

- - - ІншІ:              

8407 34 30 00    

- - - - Що використовувалася      

1,5 євро за 1 см 3    

1,5 євро за 1 см 3    

шт        

- - - - нові, з робочим об'ємом ціліндра:              

8407 34 91 00    

- - - - - не більш Як 1500 см 3      

5    

10    

шт      

8407 34 99 00    

- - - - - понад 1500 см 3      

5    

10    

шт      

8407 1990    

- ІншІ двигун:              

8407 90 10 00    

- - з робочим об'ємом ціліндра НЕ більш Як 250 куб. см      

5    

10    

шт        

- - з робочим об'ємом ціліндра Понад 250 куб. см:              

8407 90 50 00    

- - - для проміслової збіркі: тракторів з Керування водієм, Який іде поряд, підпозиції 8701 10 моторних транспортних засобів товарної позіції 8703; моторних транспортних засобів товарної позіції 8704, з двигун, робочий об'єм якого Менш Як 2800 см 3 ; моторних транспортних засобів товарної позіції 8705    

   

5    

10    

шт      

8407 90 60 00    

- - - для транспортних засобів товарної позіції 8703, Що використовувалася    

   

1,5 євро за 1 см 3    

1,5 євро за 1 см 3    

шт      

   

- - - ІншІ:    

   

   

   

     

8407 90 80 00    

- - - - потужністю НЕ більш Як 10 кВт      

5    

10    

шт      

8407 90 90 00    

- - - - потужністю Понад 10 кВт      

5    

10    

шт  

 
     

замініті цифрами та словами:

       

"8407 33    

- - з робочим об'ємом ціліндрів Понад 250 куб. см, але не більше 1000 куб. см:              

8407 33 жовтня 2000    

- - - для промислового складання: тракторів з Керування водієм, Який іде поряд, підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарних позіцій 8703, 8704 та 8705:    

   

5    

10    

шт      

8407 33 90    

- - - ІншІ:    

           

8407 33 90 10    

- - - - для промислового складання      

5    

10    

шт      

8407 33 90 20    

- - - - Що використовувалася      

1,5 євро за 1 см 3    

1,5 євро за 1 см 3    

шт      

8407 33 90 90    

- - - - ІншІ      

5    

10    

шт      

8407 1934    

- - з робочим об'ємом ціліндрів більше 1000 куб. см:              

8407 34 10    

- - - для промислового складання: тракторів з Керування водієм, Який іде поряд, підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позіції 8703; моторних транспортних засобів товарної позіції 8704, з двигун, робочий об'єм ціліндрів якого менший за 2800 куб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


Статьи похожей тематики:

 • ЗАКОН УКРАЇНИ "Про розвиток автомобільної промісловості України"
 • Проект закону № 3677 до другого читання на 05.02.2004
 • Проект закону № 3677 до другого читання
 • Текст закону "Про розвиток автомобільної промісловості України" в ...
 • ВААІД подала у ВР проект Закону
 • У Верховну Раду надійшов Законопроект про складальних виробництвах
 • У Верховній Раді зареєстрована нова редакція законопроекту № 3677
 • До Верховної Ради внесено законопроект Про акцизний збір
 • якому будуть мита: 12% або 20%
 • Якими ж будуть мита на автомобілі?
 • У України буде нова ставка ПДВ - 17%
 • Верховна Рада ратифікувала угоду про створення зони вільної торгівлі між чл ...
 • У України гряде тотальна каталізацію
 • Що буде з гарантією? Кабмін затвердив Порядок гарантійних зобов&
 • В Україні буде новий закон про лізинг
 • Разделы сайта

  Добро пожаловать на сайт, посвященный автотематике, обзорам и другим темам, связанными с машинам. Мы публикуем автомобильные новости, советы и рекомендации по эксплуатации и ремонту, советы начинающим и опытным водителем, о том, как купить или продать автомобиль, все нюансы автокредитования и страховки автомобиля.