05-01-2011 | Законодательство

В Україні можуть ввести відповідальність за відсутність страховки ГО

До Верховної Ради подано законороект про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.
   Це вже не перша спроба ввести обов'язкове страхування ЦВ, але нинішній законопроект немов написаний під диктовку страхових компаній. Так, само собою передбачений штраф за відсутність страховки. Більш того, передбачена і пеня в розмірі 120% річних за несвоєчасну сплату поточного платежу. У той же час, страхова компанія не несе ніяких штрафних санкцій перед власником поліса. Але справжній шедевр таїться в іншому. Так, пенсіонери, керуючі будь-яким тр. засобом (читай іномарками) молодшого 1992 будуть платити 50% тарифу, а пенсіонери на авто виробництва СРСР старше 1992 р.в. - 70%.
 Публікуємо текст законопроекту. Для довідки - неоподатковуваний мінімум доходів громадян - 17 грн.  Проект Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів"

   Стаття 1. Об'єкт обов'язкового страхування.

     Об'єктом обов'язкового страхування є цивільно-правова Відповідальність власника чи уповноваженого на ті користувач транспортного засобу (Далі - цивільно-правова Відповідальність власника) за спричинені у результаті дорожньо-транспортної ПОДІЇ шкоду Третій особі.  Страхування цивільно-правової відповідальності за шкірними транспортний засіб, Який вікорістовується за Своїм призначенням на теріторії України, здійснює Кожній власник транспортного засобу. У випадках, коли ВІН передавши транспортний засіб у користування іншій особі без укладання договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності чи Під годину користування транспортним засобом минувши рядків дії попередньою договором страхування, договір страхування від імені власника укладає законний користувач транспортного засобу. Особа, яка вікорістовує транспортний засіб на підставі трудових правовідносін чи службові відносін, НЕ МАЄ обов'язки по СТРАХУВАННЯ.

       Стаття 2. Види договорів страхування

     Існують наступні види договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів: стандартний договір, груповий договір, договір прикордонного страхування, міжнародний договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності (Далі - Зелена карта).

   Стандартний договір - договір страхування, Який укладається власниками у відношенні до транспортного засобу, зареєстрованого в Україні, Відповідно загальному порядку відрахуванню встановлених страхових премій.

   Груповий договір - договір страхування, Який укладається віключно з юридичною особою, основним видом діяльності якої є торгівля транспортного засобу або у корістуванні якої знаходится більше 10 автомобілів.

   При укладанні групового договору стягується страхова премія, Яка Відповідно до порядку її обчислення у випадка стандартного договору відповідає страховій премії за тієї транспортний засіб, за відношенню до якого вон є найвищі у відповідності до щаблі ризику транспортного засобу.

   Міжнародний договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності (Зелена карта) - договір страхування, Який укладається за Вимоги страхувальника у відношенні транспортного засобу, Який пріймає доля у дорожньої Русі не менше ніж у одній Країні, в якій діє обов'язкове страхування І Яка є Країною-учасником міжнародної конвенції "Зелена карта".  Міжнародний договір діє Лише у вказаної в полісі країнах.  Відповідальність страховика у зв'язку Із Зеленою картою візначається міжнароднімі договорами та законами й підзаконнімі актами відповідної Країни, з Якими страховик, за Вимоги, знайомив страхувальника.

   Договір прикордонного страхування - договір страхування, Який укладається з власником зареєстрованого в іноземніх країнах транспортного засобу при перетіні транспортним засобом кордону України, ЯКЩО водій транспортного засобу НЕ Може пред'явити діючій на теріторії України міжнародний договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності ( Зелену карту), Який гарантується міжнароднім договором

     Стаття 3. Укладання договору страхування

     Страховики повінні укладаті договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (стандартний договір, груповий договір, договір прикордонного страхування, міжнародний договір (Зелена карта) у відповідності до задовольняють Закону та Цивільного кодексу України.  Типові полісі обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів затверджуються Фондом обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

     Стаття 4. Термін дії договору страхування

     Договір страхування укладається на строк від 15 днів до одного року.  Договір страхування набірає чінності на Наступний день після Його підпісання, ЯКЩО договором не встановлено Інше.  ЯКЩО встановлюється, Шо договір страхування набірає чінності з моменту Його підпісання, у договорі вказується годину Його підпісання. ЯКЩО договір підпісано до 12-00, день підпісання договором при візначені Закінчення рядок дії договору зараховується. У випадках, коли договір підпісано о 12-00 та пізніше - день підпісання договором при візначені Закінчення рядок дії договору не зараховується.

     Стаття 5. Дострокове припинення договору страхування з ініціатіві страхувальника

     (1) За заявив страхувальника договір пріпіняється достроково за наявності однієї з Наступний обставин:  1) чати хвороба страхувальника;  2) відчуження транспортного засобу;  3) технічний стан транспортного засобу, Який НЕ дозволяє трівалій годину вікорістовуваті Його у дорожньої Русі;  4) ІншІ обставини, які дозволяють Зробити висновок, Що транспортний засіб НЕ можливе вікорістовуваті Його у дорожньої Русі;  5) у випадка Помилки у вказаної у полісі даніх.  (2) У разі Смерті власника договір страхування Може буті розірвано за заявив законного наступніка.  (3) Про розірвання договору страхування власник транспортного засобу подає страховику письмових заяву, до якої додає страховий поліс та докази, які підтверджують Підстави для розірвання контракту.  (4) У випадка дострокового розірвання договору Страхувальник МАЄ право на ту Частину сплаченої премії, Яка відповідає:  1) частина премії за повні місяці, які залишилось з дня подачі пісьмової заяви до Закінчення рядок договором страхування, за вирахуванням 10 відсотків, у випадка ЯКЩО договір розрівається сторонами у зв'язку з випадка зазначених у пунктах 1-4 частин (1) чи в частіні (2) цієї Статті та ЯКЩО по цьому договору не заявлено про виплату страхового відшкодування;  2) невікорістані частина премії За період, Який залішівся, рахуючи з дня подачі пісьмової заяви, ЯКЩО договір розрівається у зв'язку з вказаної в пункті 5 частин (1) даної Статті обставинами, у випадка коли помилка допущена з вини страховика, у противному випадка виплата невікорістаної премії провадиться у відповідності до пункту 1 частин (4).  (5) ЯКЩО транспортний засіб відчужується І власник не подавши заяву про розірвання договору страхування, договір розрівається автоматично.  (6) У випадка розірвання укладення власником транспортного засобу договору страхування спадкоємці повінні укласті Його знову.  (7) У випадка ліквідації суб'єкта господарювання, Який є власником транспортного засобу та у якого є правонаступнік, чи у випадка перереєстрації такого суб'єкта господарювання договір розрівається сторонами Відповідно до пункту 2 частина (4) даної Статті та укладається новий договір .

       Стаття 6. Чинність договору страхування у випадка ліквідації страховика

     (1) У випадка ліквідації страховика, у якого є правонаступнік, договори страхування зберігають свою силу до Закінчення рядок дії договору.  (2) У випадка ліквідації страховика за Його власними рішенням візначені договором обов'язки віконує ліквідаційна комісія.  (3) У випадка ліквідації страховика за рішенням визначених законом органів обов'язки по договорах обов'язкового страхування віконує ліквідаційна комісія. Обов'язки, для виконання якіх у страхового товариства якє ліквідується НЕ достатніх майна, пріймає на собі Фонд обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (Далі - Фонд) та смороду забезпечуються за рахунок коштів Фонду Захисту інтересів страхувальніків обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Виконання у повно обсязі гарантується бюджетом Фонду.

     Стаття 7. Визначення розміру страхових платежів

     Розмір страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) візначається в залежності від типу, дати виготовлення, пріналежності транспортного засобу, умів страхування на основі базових розмірів страхових платежів, встановлених цим Законом.

     Стаття 8. Базові розмірі страхових платежів обов'язкового страхування цівільної відповідальності власників транспортних засобів  

   Базові розмірі страхових платежів за договорами обов'язкового страхування цівільної відповідальності власників транспортних засобів

     У неоподаткованих мінімумах доходів громадян

       

Транспортні  засоби

 

15  діб

 

12  місяців

     Легкові  Автомобілі пасажіромісткістю до 8 чоловік  включно з об'ємом перебирання:          

до  1500 куб. см.  

0.53  

7,53      

від  1500 (включно)

 

до 2000 куб.см.  

0.59  

9,94      від 2000  (Включно)

до 3000 куб.см.  

0,94  

14,7      

Понад  3000 куб.см.

 

(включно)  

1,35  

14,9      

Причепія  до легкових автомобілів  

0,17  

2,9      

Автобуси  з кількістю місць для сідіння:          

до  20  

0,94  

17,8      

Понад  20 чоловік  

1,17  

19,7      

вантажні  Автомобілі ван-тажопідйомністю          

до  2 тонн  

0,94  

17,8      

Понад  2 тонн  

1,17  

19,7      

Причепія  до вантажних автомобілів  

0,35  

6,0      

Мотоцикли  та моторолерів  

0,17  

2,9      

Трактори  колісні (крім гусеничних)  

0,17  

2,9      

Автомобілі  спеціального призначення (крім пожежних І  швидкої допомоги)    

0,29    

4,9  

 
                   Стаття 9. Розмірі страхових платежів за договорами обов'язкового страхування цівільної відповідальності власників транспортних засобів при страхуванні більше 30 одиниць транспортних засобів

     У разі укладення одним страхувальником договорів обов'язкового страхування цівільної відповідальності власників транспортних засобів Щодо 30 І більше транспортних засобів на Термін 6 місяців І більше становіть 80 відсотків базових розмірів, наведення у Статті 8 даного Закону.

     Стаття 10. Розмірі страхових платежів за договорами обов'язкового страхування цівільної відповідальності власників транспортних засобів - пенсіонерів

     За умови страхування НЕ більше одного транспортного засобу розмірі страхових платежів за договорами обов'язкового страхування цівільної відповідальності власників транспортних засобів - пенсіонерів (громадян України), які Особисто керуються транспортними засобами, виготовлені після 1992 року, становлять 50 відсотків базових розмірів, наведення у Статті 8 даного Закону.  За умови страхування НЕ більше одного транспортного засобу розмірі страхових платежів за договорами обов'язкового страхування цівільної відповідальності власників транспортних засобів - пенсіонерів (громадян України), які Особисто керуються транспортного засобу виробництва колишніх СРСР, виготовлені до 1992 року включно, становлять 70 відсотків розмірів , наведення у Статті 8 даного Закону.

     Стаття 11. Розмірі страхових платежів за договорами обов'язкового страхування цівільної відповідальності власників транспортних засобів - інвалідів

     За умови страхування НЕ більше одного транспортного засобу розмірі страхових платежів за договорами обов'язкового страхування цівільної від повільності власників транспортних засобів виробництва колишніх СРСР - інвалідів І та ІІ групи (громадян України), становлять 30 відсотків базових розмірів, наведення у Статті 8 даного Закону.  За умови страхування НЕ більше одного транспортного засобу розмірі страхових платежів за договорами обов'язкового страхування цівільної від повільності власників транспортних засобів виробництва колишніх СРСР - інвалідів ІІІ групи (громадян України), становлять 50 відсотків базових розмірів, наведення у Статті 8 даного Закону.

     Стаття 12. Пеня при сплаті страхових платежів

     За умов невчасного внесення страхового платежу нараховується пеня.  Пеня нараховується Із розрахунку 120 відсотків річніх облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення заборгованості Зі сплата страхових внесків або на день також їх сплата, перелогових від того, Яка з величин таких ставок є більшою, за шкірними календарний день прострочена у Його сплаті .

     Стаття 13. Умови, за якіх Може здійснюватіся збільшення (Зменшення) розміру страхового платежу.

     Страховик (страхова організація) МАЄ право зменшувати (але не Більше ніж 50 відсотків розміру страхового платежу) розмір страхових платежів З метою заохочення власників транспортних засобів, які на протязі року забезпечують безаварійну експлуатацію своїх транспортних засобів, а такоже підвіщуваті розмірі страхових платежів власника транспортних засобів, з вини якіх на протязі року Страхові випадка (але не Більше ніж на 50 відсотків базового розміру страхового платежу).

       Стаття 14. Страхова сума (ліміт відповідальності страховика)

     Страхова сума за обов'язковим страхування цівільної відповідальності власників транспортних засобів, Що віплачується за заподіяну внаслідок дорожньо - транспортних пригод шкоду становіть:  За шкоду життю та здоров'ю третіх осіб - у розмірі 1500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на день укладення договору страхування;  Майну третіх осіб - у розмірі 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день укладення договору страхування.

     Стаття 15. Обмеження розміру страхового відшкодування

     За шкоду, заподіяну здоров'ю третьої особи внаслідок дорожньо - транспортної пригоди, Страхувальник здійснює виплату страхового відшкодування в межах страхової суми у разі:  загібелі Під годину дорожньо - транспортної пригоди або Смерті внаслідок цієї пригоди - спадкоємцю третьої особи в розмірі страхової суми;  встановлення Третій особі інвалідності І групи - у розмірі 100, ІІ групи - 80, ІІІ групи - 60 відсотків страхової суми; тімчасової Втрати третім особам працездатності за шкірними добу - в розмірі 0,2 відсотка, але не Більше ніж 50 відсотків страхової суми .  Страховик віплачує зазначені Страхові суми Кожній потерпілій Третій особі, но в цілому НЕ більше п'яти страхових сум.  У разі коли загальний розмір шкоди за одним страхового випадку перевіщує п'ятікратній розмір страхової суми, відшкодування Кожній потерпілій Третій особі пропорційно зменшується.  

     Стаття 16. Відповідальність за використання у дорожньому Русі транспортного засобу, цивільно-правова Відповідальність власника якого не застрахована

     (1) При вікорістанні транспортного засобу у дорожньому Русі водій транспортного засобу повинен мати при СОБІ страховий поліс, Який підтверджує дійсність обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власника задовольняють транспортного засобу.  (2) За використання у дорожньому Русі транспортного засобу, цивільно-правова Відповідальність якого не застрахована, застосовуються Штрафні санкції у порядку, визначеному Кодексом про адміністративні правопорушення України.  (3) Штраф за Керування транспортним засобом, цивільно-правова Відповідальність власника якого не застрахована, зараховується до місцевих бюджетів.

     Стаття 17. Обов'язки страховика

     (1) обов'язком страховика є виконання у повно обсязі прийнятих зобов'язань по відношенню до страхувальника.  (2) Страховики в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, повінні вносіті платежі на наступні рахунка Фонду:  1) до Гарантійного (резервного) фонду обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів 5% від розміру страхових премій;  2) до Фонду для забезпечення Його діяльності 0.5% від розміру страхових премій.    

           

                     

             

               

       

         

                         

                           

         

                 

               

             

             

     

                 

     

               

         

         

             

                       

         

         

       

                               


Статьи похожей тематики:

 • В Україні буде новий закон про лізинг
 • В Україні введено нові правила торгівлі автомобілями
 • Порівняльна таблиця відповідальності за порушення правил дорожнього руху за ...
 • До Верховної Ради внесено законопроект Про акцизний збір
 • У України гряде тотальна каталізацію
 • У України буде нова ставка ПДВ - 17%
 • Нова редакція Закону України "Про захист прав споживачів"
 • Депутати придумали як змусити позбутися старих авто
 • Новий порядок проведення техогляду в Україну. Проект
 • В Україні можуть зрости штрафи за порушення правил дорожнього руху
 • ДАІ отримує право вилучати водійське посвідчення у порушників
 • ДАІ отримала право вилучати водійські посвідчення
 • Що чекає ринок ВАЗів після 8 грудня
 • У національного виробника тепер є потужний захист від антидемпінгового імпо ...
 • Що буде з гарантією? Кабмін затвердив Порядок гарантійних зобов&
 • Разделы сайта

  Добро пожаловать на сайт, посвященный автотематике, обзорам и другим темам, связанными с машинам. Мы публикуем автомобильные новости, советы и рекомендации по эксплуатации и ремонту, советы начинающим и опытным водителем, о том, как купить или продать автомобиль, все нюансы автокредитования и страховки автомобиля.