05-01-2011 | Законодательство

Увага! Мінтранс ввів нові правила надання сервісних послуг

17 лютого 2003 Мін'юст зареєстрував Наказ Мінтрансу від 11.11.2002 р № 792 (Номер в Мін'юсті N 122/7443), яким запроваджуються нові правила надання послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобілів. Даний Наказ цікавий тим, що вводить чіткі терміни гарантії на ті чи інші роботи, а також регламентує права Замовника і Виконавця. Цікаво, що в разі виявлення дефектів, а також негативних наслідків ремонту, Замовник має право вимагати компенсації від Виконавця, відповідно до Закону про Захист прав споживача. Крім того, Виконавцю формально наказано використовувати тільки якісні запчастини та нести сувору відповідальність за виконані роботи. Крім того, у нових Правилах є ще багато цікавого, так що ознайомитися з ними буде корисно. Тим більше, що вступлять в силу вони вже 2-го квітня.
  Публікуємо текст Правил надання послуг ...   ПРАВИЛА

 надання послуг з ТЕХНІЧНОГО обслуговування  І ремонту автомобільніх транспортних засобів

     Ці Правила регулюють правові норми взаємовідносін Між  Замовником І виконавцями послуг з ТЕХНІЧНОГО обслуговування І  ремонту автомобільніх транспортних засобів та їхніх складових, а  такоже вимог щодо контролю за відповідністю наданих послуг.  Правила поширюються на суб'єктів підпріємніцької діяльності ВСІХ  форм власності, які надаються послуги з ТЕХНІЧНОГО обслуговування І  ремонту автомобільніх транспортних засобів та їхніх складових.  Терміни, Що застосовуються у Правилах, мают таке значення:  відповідальне збереження - комплекс організаційніх І  технічніх заходів; виконавцями, які гарантують зберігання майна  власника транспортного засобу в повній відповідності з вимог  експлуатаційної чи норматівної документації Протягом рядок, Що  встановлюється в оформленому письмової договорі Із замовником;

 дорожній транспортний засіб (Далі - ДТЗ) - транспортний  засіб, призначених для експлуатації переважно на автомобільніх  дорогах загального користування усіх категорій І сконструйованій  згідно з їхнімі нормами;

 автомобільний транспортний засіб - ДТЗ, за допомогою метода якого  здійснюється ПЕРЕВЕЗЕННЯ пасажірів І вантажів автомобільнімі  дорогами чи виконання спеціальніх робочих функцій;

 послуги - результат безпосередньої взаємодії Між виконавцями  та замовником І внутрішньої діяльності виконавцями для задоволення  потреб замовника;

   претензія - письмовий документ, Що містіть вимог замовника  до виконавцями Щодо невідповідності наданої послуги вимог  нормативних ДОКУМЕНТІВ та/або умова договору;

 ремонт - комплекс операцій Щодо Відновлення справності або  роботоздатності віробів та Відновлення ресурсів віробів чи їхніх  складових частин;

 складові частина дорожнього транспортного засобу - деталь,  складально одиниця чи комплектувальних віріб, які відповідають  Вимоги конструкторської документації ДТЗ або допущені для  застосування в ДТЗ за прямими призначенням рішенням Його Розробник  (Утрімувача орігіналів конструкторської документації);

 технічне обслуговування - Операція чи комплекс операцій Із  задоволення вимог, установлених експлуатаційною чи сервісною  документацією ДТЗ Як умова забезпечення відповідності Його  експлуатаційних характеристик вимог виробника І нормативних  ДОКУМЕНТІВ;

 технологічний документ - графічний або текстовий документ,  Який Окремо чи разом з іншімі документами візначає технологічний  процес чи операцію виготовлення вироб, надання послуг;

 контролер Якості - посадові особи виконавцями, уповноважена ним  здійснюваті поточний контроль відповідності кожного об'єкта  ТЕХНІЧНОГО обслуговування і (чи) ремонту вимог експлуатаційної,  ремонтної, технологічної І норматівної документації та умова  договором.

   Інформація про послуги   1. Виконавець надає Замовнікові інформацію про найменування  свого підприємства, Місцезнаходження (Місце проживання), режим  роботи, номер контактного телефону. Ця інформація зазначається на  вівісці підприємства (підпріємця), організації.

   2. У разі Тимчасового припинення діяльності виконавець  інформує Замовніків про дату припинення робіт І Термін Відновлення  діяльності підприємства.

   3. Виконавець до укладення договору надає замовнику  необхідну, доступні І достовірну інформацію Щодо Переліку робіт з  ТЕХНІЧНОГО обслуговування І ремонту ДТЗ та їхніх складових частин.  Зазначена інформація надається у спеціальніх місцях, у якіх  здійснюється приймання І Видача замовленя. Виконавець надає  нормативно-правові акти та документи, з Якими Замовник Може  ознайомитись до того, Як звернеться за послуги.

 Виконавець у зручне та доступному для замовника місці  розміщає:

 копію свідоцтва про державну реєстрацію підприємства;  Правила надання послуг з ТЕХНІЧНОГО обслуговування І ремонту  автомобільніх транспортних засобів;  інформацію про послуги, Що надаються, з визначенням їхньої  трудомісткості та вартості (ця інформація Може зберігатіся Окремо  на паперовий носіях чи в пам'яті комп'ютерів);

 Зразки договорів з додатка, поряд-замовлення, які  оформлюються виконавцями за згодою замовника;

 інформацію про гарантійні зобов'язання виконавцями;

 порядок пред'явлення І задоволення претензій;

 Закони України "Про дорожній рух" (3353-12), "Про  транспорт "(232/94-ВР)," Про автомобільний транспорт "  (2344-14), "Про захист прав споживачів" (1023-12);

 інформацію про режим роботи І обслуговувальний персонал,  телефонні Номери органів віконавчої влади, Державтоінспекції,  територіальних органів у справах захист прав споживачів  Державного комітету України з питаннь ТЕХНІЧНОГО регулювання та  спожівчої політікі, Зразки оформлення ДОКУМЕНТІВ, а такоже про  порядок обслуговування громадян, які корістуються пільгамі  Відповідно до законодавства;

 інформацію про ціні на матеріали для, Складові частин ДТЗ;

 інформацію про Повне найменування виконавцями, Місцезнаходження  (Місце проживання), номер телефонів, Прізвище, ім'я та по  батькові керівніка (власника);  книгу скарги І пропозіцій.

   4. Виконавець на вимог замовника надає Йому іншу інформацію,  Яка стосується договір І послуг.  У разі надання послуг поза підпріємством (ремонт у дорожніх  умів, транспортування в зону ремонту) виконавець на вимог  Замовника забезпечує можлівість ознайомлення Його з цімі  Правилами.

   5. Виконавець МАЄ чінні Нормативні документи, які  встановлюються Вимоги до ДТЗ та їхніх складових.

   Прийняття та оформлення замовленя   6. Надання послуг здійснюється за звернення замовника чи за  Його попередньою заявкою, Яка реєструється в журналі РЕЄСТРАЦІЇ  заявок.  За заявкою виконавець візначає дату, годину подання ДТЗ  (Складових) І Його (їхньої) документації для надання послуг.  У разі звернення без попередньої заявки Перевага надається  Замовнику, Який зроби заявку.

   7. Послуги надаються замовнику за умови пред'явлення ним:  документа, що засвідчує особу замовника (паспорт, Посвідчення  для фізічніх осіб І довіреність для представніків юридичних осіб);  свідоцтва про реєстрацію ДТЗ;  документа, Який підтверджує право замовника на користування  ДТЗ, ЯКЩО ВІН НЕ є Його власником.

   8. Послуги з ТЕХНІЧНОГО обслуговування І ремонту ДТЗ чи Його  складових частин надаються Замовнікові за письмовий договором чи  за усною угіддя Відповідно до Статті 43 Цивільного кодексу  Української РСР (1540-06).

   9. У разі надання послуг у прісутності замовника, коли Немає  необхідності залишатися ДТЗ (Його Складові) на відповідальне  збереження у виконавцями чи замінюваті Складові частин ДТЗ, договір  НЕ укладається. У цьому випадка послуги оформлюються  рахунка-фактурою І нарядом-замовленням (додаток 1), у якому  обов'язково робіться запис про гарантійні зобов'язання (ЯКЩО смороду  передбачені цімі Правилами), а підпис засвідчується печаткою. ЯКЩО  договір Між замовником І виконавцями НЕ укладається, оформляється  наряд-замовлення І реєструється в журналі РЕЄСТРАЦІЇ.

   10. Послуги, які надаються у прісутності замовника без  надання виконавцями гарантійніх зобов'язань (підкачування  пневматичность шин, роботи щозмінного ТЕХНІЧНОГО обслуговування,  Діагностичні роботи без втручання у конструкцію ДТЗ ТОЩО), мо-жуть  оформлятіся Лише видачі платіжного документа, що засвідчує оплату  робіт.

   11. У разі виникнення необхідності виконання додаткової  робіт, не передбачених договором (нарядом-замовленням),  складається дефектна відомість. Виконавець письмової повідомляє про  Це замовника.  Надання послуг тимчасово пріпіняється до укладення додаткової  догоди Між замовником І виконавцями.

   12. Фізічні особини, які мают пільгі, установлені  законодавством, обслуговують позачергово.

   13. Виконавець здійснює облік заяв, договорів  (Нарядів-замовленя), гарантійніх зобов'язань, претензій. Облік  заяв Замовніків І претензій ведеться в журналі РЕЄСТРАЦІЇ з  пронумерованих Сторінками. Журнал трішній прошнурований І  скріпленій печаткою підприємства-виконавцями (підпісом підпріємця).

   14. Виконавець забезпечує відповідальне збереження ДТЗ (їхніх  складових) Замовник в Період надання послуг.   Передання-Прийняття дорожніх  транспортних засобів та їхніх складових  до ТЕХНІЧНОГО обслуговування І ремонту   15. Приймання ДТЗ (Його складових) здійснюється у прісутності  власника чи уповноваженого Його представник в такому порядку:  розбір супровідної документації І заявок замовника;  Перевірка ТЕХНІЧНОГО стану ДТЗ (Його складових);  виявлення зовнішніх пошкоджень І дефектів з оформленням  відповідного документа;  оформлення акта передання-Прийняття ДТЗ (Його складових) для  надання послуг з ТЕХНІЧНОГО обслуговування І ремонту.

   16. Акт передання-Прийняття (додаток 2) ДТЗ (Його складових)  для надання послуг з ТЕХНІЧНОГО обслуговування та ремонту  складається у двох прімірніках. Обідва прімірнікі мают однаково  юридичну силу І містять таку інформацію:

 1) Місце І дата складання акта;  2) найменування та Місцезнаходження (Місце проживання)  підприємства (підпріємця), Що надає послуги;  3) посада, Прізвище, ім'я та по батькові особи,  відповідальної за приймання ДТЗ (Його складових) до ремонту;  4) Прізвище, ім'я та по батькові власника ДТЗ чи Його  представник, Що винен діяті за довіреністю власника (у цьому  разі зазначаються Дані довіреності);  5) реєстраційні Дані ДТЗ;  6) показання лічільніка пробігу на спідометрі (тахографі);  7) наявність чи відсутність пломб на каналах доступу до  показань лічільніка пробігу на спідометрі (тахографі);  8) Оцінка ТЕХНІЧНОГО стану, роботоздатності, Функціонування  складових частин І систем складових частин, віявлені недолікі;  9) кількість пального в баках;  10) марки моторної І трансмісійної олив, а такоже Інших  експлуатаційних рідін (у разі надання послуг з їхньої заміні чи  Поповнення);  11) укомплектованість ДТЗ Із зазначенням наявності запасного  колеса, магнітофона, радіопріймача, пріпалювача й Інших  легкознімніх частин;  12) Перелік наданої з ДТЗ документації;  13) Перелік складових частин ДТЗ, які приймаються на  відповідальне збереження від замовника.  Акт передання-Прийняття ДТЗ (Його складових) для надання  послуг з ТЕХНІЧНОГО обслуговування та ремонту підпісується  власником ДТЗ (Його складових) та особою, відповідальною за  Прийняття ДТЗ (Його складових) до ремонту, І скріплюється печаткою  Виконавцями.    17. Для надання послуг приймаються ДТЗ чи їхні Складові, які  відповідають вимог документації підприємства-виробника:  1) ДТЗ чи їхні Складові, зазвічай, повінні передаватіся  Виконавцями у повно комплекті, за винятком легкознімніх та  нефункціональніх елементів (радіоапаратура, магнітофон, приладдя І  т. ін.). Експлуатаційна документація ДТЗ надається замовником  обов'язково, а пріймається з об'єктом ремонту за рішенням  Виконавцями з огляді на Необхідність її доповненням І використання  Під час ремонту. ЯКЩО експлуатаційної документації Замовник НЕ  МАЄ, Рішення про Прийняття об'єкта для надання послуг пріймає  Виконавець;  2) укомплектованість ДТЗ складовими частинами, а такоже  комплектність самих складових частин, які підлягають ремонту,  зазначаються у договорі І встановлюються за взаємною згодою  Замовника І виконавцями;  3) Рішення про Прийняття ДТЗ чи Його складових, на якіх  унаслідок раніше виконання ремонтних робіт вініклі перешкод Щодо  виконання послуг за технологією виконавцями (наприклад, заварено  рознімні з'єднання, внесено самодіяльні Перелік нормативних в конструкцію ТОЩО),  пріймається виконавцями;  4) виконавець Може прійматі ДТЗ (їхні Складові),  переобладнані за Правилами ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ та Обліку  автомобілів, автобусів, а такоже самохідніх машин, сконструйованіх  на шасі автомобілів, мотоціклів усіх тіпів, марок І моделей,  прічепів, напівпрічепів та мотоколясок, затвердженим постановою  Кабінету Міністрів України от 07.09.98 N 1388 (1388-98-п), Зі  змінамі та доповненнями, для надання послуг І сам надаваті Такі  послуги з переобладнання;  5) виконавець Може прійматі ДТЗ та їхні Складові для  переобладнання Відповідно до Статті 32 Закону України "Про  дорожній рух "(3353-12).  6) за взаємною згодою замовника І виконавцями можливе Прийняття  до ремонту частково розібраніх ДТЗ І їхніх складових частин.

   18. Замовник заправляє Паливні баки ДТЗ найменша кількістю  пального, Яка достатня для здійснення технологічного процесу  надання послуг. Об'єм пального встановлюється за взаємною згодою  Замовника І виконавцями.

   19. З Прийняття ДТЗ та їхніх складових до ТЕХНІЧНОГО  обслуговування чи ремонту Замовник відається один прімірнік акту  передання-Прийняття.

   Оплата послуг   20. Порядок оплати послуг (робіт) візначається договором.

   21. Оплата робіт, які виконуються у прісутності замовника, за  рахунка-фактурою, Складення за нарядом-замовленням, здійснюється  Замовником Як готівкою, так І безготівковім перерахування

коштів.    22. Виконавець оформляє кошторис витрат на виконання робіт  (Надання послуг), Який підпісується сторонами І стає невід'ємною  частина договором.

   23. Після надання послуг І Прийняття виконання робіт з  урахуванням їхньої відповідності встановленим вимог Замовник  повністю оплачує роботи за умови договору.

   24. Виконавець оформляє для юридичних осіб окремі Фінансові  документи на оплату матеріалів І послуг з ТЕХНІЧНОГО  обслуговування (включаючи необхідні Діагностичні роботи) І окремі  документи на оплату матеріалів І виконання робіт з ремонту  (Включаючи необхідні Діагностичні роботи). Віконані роботи  відносяться чи то до ТЕХНІЧНОГО обслуговування, чи то до ремонту  на підставі переліків І порядку виконання робіт, регламентованості  Розробник (виробникам) ДТЗ та їхніх складових і (чи) за  записами, зроблені в інструкціях з експлуатації і (або) у  сервісних книжках, а такоже у нормативних документах.  ЯКЩО експлуатаційна документація ДТЗ відсутня, віднесення  виконання робіт здійснюється за Положенням про технічне  обслуговування І ремонт дорожніх транспортних засобів  автомобільного транспорту (Далі - Положення про технічне  обслуговування І ремонт), затвердженим наказом Міністерства  транспорту України от 30.03.98 N 102 (z0268-98) та  зареєстрованім у Міністерстві юстіції України 28.04.98 за  N 268/2708.

   25. ВАРТІСТЬ послуг, матеріалів та складових частин Замовник  оплачує за цінамі, Що діялі на день оформлення замовлення, ЯКЩО  Інше не передбачено умови договору.  У разі відсутності матеріалів, запасних частин або  неможлівості Під годину оформлення наряду-замовлення Визначити їхню  кількість, необхідну для надання послуги, обсягах використання  матеріалів І складових частин погоджуються Із замовником  попередньою, а їхня ВАРТІСТЬ оплачується ним після виконання  послуги за цінамі, які діялі на день також їх надходження.

   26. Розрахунковий документа, що засвідчують надання  послуги, є:                  

               порядку.              

                           

                     

         

         

               

         

                 

       

         

                                                           

                             

               

               

                                 

         

          

       

           

       

         У  

                 

         

                     

                   

                 

                                           

 

                           

                                                       

                                         

                 

 

       

           

       

                                                                                  


Статьи похожей тематики:

 • В Україні введено нові правила торгівлі автомобілями
 • Як довести свою правоту на автосервісі. Новий Порядок гарантійного ремонту
 • Порядок гарантійного ремонту та заміни автомобілів тепер регламентований На ...
 • Новий порядок проведення техогляду в Україну. Проект
 • Нова редакція Закону України "Про захист прав споживачів"
 • В Україні буде новий закон про лізинг
 • Що буде з гарантією? Кабмін затвердив Порядок гарантійних зобов&
 • ДАІ отримує право вилучати водійське посвідчення у порушників
 • ДАІ отримала право вилучати водійські посвідчення
 • В Україні хочуть ввести новий техпаспорт (фото)
 • Новий техпаспорт автомобіля. Яким він буде?
 • Проект закону № 3677 до другого читання
 • Проект закону № 3677 до другого читання на 05.02.2004
 • Кабмін вніс зміни до Правил ввезення авто старше 8 років
 • Вся нормативна база по імпорту автомобілів в Україні
 • Разделы сайта

  Добро пожаловать на сайт, посвященный автотематике, обзорам и другим темам, связанными с машинам. Мы публикуем автомобильные новости, советы и рекомендации по эксплуатации и ремонту, советы начинающим и опытным водителем, о том, как купить или продать автомобиль, все нюансы автокредитования и страховки автомобиля.