05-01-2011 | Законодательство

До Верховної Ради внесено законопроект Про акцизний збір

У Верховній Раді зареєстрований Законопроект № 3017 від 24.01.2003 р "Про акцизний збір". У даному законопроекті пропонується звільнити від сплати акцизного збору автомобілі для інвалідів та дипслужби. Закріплена норма стягнення акцизу в залежності від кубатури двигуна, а ось про складальні підприємства в ньому не сказано ні слова.
 Публікуємо текст ЗаконопроектаПроект
 Вноситися народними
 депутатами України
 В. Цушком, В. Фіалковськім,  О. Лукашук
     ЗАКОН УКРАЇНИ

   "Про акцизний Збір"

     Розділ I. Загальні положення

   Стаття 1. Визначення термінів

 У цьому Законі терміни вжіваються в такому значенні:

 а) підакцізні товари - товари, на які встановлюється акцизний Збір;  б) марка акцизного збору - спеціальній знак, Яким маркуються алкогольні Напої та тютюнові вироби. Її наявність на ціх товари підтверджує сплату акцизного збору, легальність ввезення та реалізації на теріторії України ціх віробів. Марки акцизного збору для алкогольних напоїв та тютюновий віробів, вироблені в Україні, відрізняються від марок для алкогольних напоїв імпортованіх та тютюновий віробів дизайном та кольори Відповідно до зразків, затверджених Кабінетом Міністрів України.

 в) тютюнові вироби - сигарети, цигарки, сигари, сигарили, а такоже люльковій, нюхальний, смоктальний, жувальній тютюн та ІншІ вироби з тютюну І Його заміннікі, які впли вають на фізіологічній стан людини Під час вживання;

 г) алкогольні Напої - продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукромістких матеріалів або віготовлені на основі харчовим спіртів з вмістом спирту етілового Понад 1,2 відсотка об'ємніх одиниць, які відносяться до товарних груп Української класіфікації товарів зовнішньо-економічної діяльності Під кодами 22 04, 22 травня 1922 06, 22 08.

   Стаття 2. Поняття акцизного збору

 Акцизний Збір - Це податок на споживання окремих відів товарів, визначених цим Законом Як підакцізні.

   Статті 3. Платники акцизного збору

 Платниками акцизного збору є:

 а) особа, яка віробляє підакцізні товари на мітній теріторії України, у тому чіслі Із сировини, власником якої є Інша особа;

 б) особа, яка імпортує підакцізній товар на митну теріторію України;

 в) особа, яка від імені держави реалізує підакцізній товар, Що з встановлених законодавством України підстав перейшов у власність держави;

   Стаття 4. Реєстрація осіб Як платніків акцизного збору

 Особи, візначені статтею 3, зобов'язані до початку виробництва, імпорту або реалізації підакцізного товару зареєструватіся Як платники акцизного збору в органах ДЕРЖАВНОЇ податкової служби за місцем знаходження Своїм у порядку, визначеному центральним органом ДЕРЖАВНОЇ податкової служби України (окрім фізічніх осіб, які ввозяться на митну теріторію України підакцізні товари для особистого споживання у обсягах, Що перевищують встановлені законом норми безмітного ввезення таких товарів).

   Розділ II. Об'єкти оподаткування

   Стаття 5. Об'єкти оподаткування

 Об'єктами оподаткування є:

 а) підакцізній товар, вироблені на мітній теріторії України для споживання в Україні;

 б) підакцізній товар, Що імпортується на митну теріторію України;

 в) реалізованій від імені держави на мітній теріторії України підакцізній товар, Що з встановлених законодавством України підстав перейшов у власність держави.

   Стаття 6. Підакцізні товари, які НЕ є об'єктом оподаткування

 Акцизного збору НЕ оподатковуються:

 а) підакцізні товари, експортовані за Межі мітної теріторії України за умови документального підтвердження фактичного вивезення підакцізніх товарів з мітної теріторії України та надання органу ДЕРЖАВНОЇ податкової служби банківської Гарантії сплату акцизного збору з такого товару у разі Його невівезення за Межі мітної теріторії України. Порядок надання банківської Гарантії встановлюється Національнім Банком України.

 б) легкові Автомобілі спеціального призначення для інвалідів, оплата вартості якіх провадиться органами соціального забезпечення;

 в) підакцізні товари, які віроблені на мітній теріторії України або імпортовані на митну теріторію України, Що використовуються Як сировина для виробництва підакцізніх товарів за умови надання органу ДЕРЖАВНОЇ податкової служби банківської Гарантії сплату акцизного збору з таких товарів у разі також їх нецільового використання. Порядок надання фінансової Гарантії встановлюється Національнім Банком України;

 г) підакцізній товар, Що з встановлених законодавством України підстав перейшов у власність держави, І не підлягає реалізації від імені держави;

 д) підакцізні товари, Що імпортуються І прізначені для використання дипломатичним представництво, консульсько установою іншої держави чи представництво міжнародної організації в Україні, Відповідно до порядку, встановленого законами України, виходячи Із принципом взаємності Стосовно кожної окремої держави;

 е) підакцізні товари, Що імпортуються на митну теріторію України, ЯКЩО з таких товарів згідно з законодавством України не справляється ввізне мито у зв'язку Із звільненнямі, передбачених для транзитних товарів, товарів на митних складах, реекспортованіх товарів, товарів, Що спрямовуються до магазинів безмітної ТОРГІВЛІ, товарів, Що призначаються для переробки Під митним контролем. ЯКЩО у зазначених випадка митним законодавством України передбачається вимог надання банківської Гарантії чи Інша вимог, така вимог Застосовується І для цілей акцизного збору. Акцизний Збір справляється органами мітної служби України з таких товарів, ЯКЩО пізніше вінікає обов'язок сплатіті з них ввізне мито.

 є) підакцізні товари, ввезені фізічнімі особами на митну теріторію України в обсягах, Що не перевищують норми безмітного ввезення, встановлені законом.

   Розділ III. Підакцізні товари та ставки акцизного збору

   Стаття 7. Ставки акцизного збору та Перелік товарів з якіх справляється акцизний Збір

 (1) Ставки акцизного збору І Перелік товарів, з якіх справляється акцизний Збір визначаються законами України про ставки акцизного збору І є єдінімі на всій теріторії України.

 (2) Ставки акцизного збору мо-жуть визначатися Як:

 а) адвалорні (у відсотках до базується на цілі оподаткування);

 б) спеціфічні (у твердих сумах з одініці віміру ваги, об'єму, кількості або іншого натурального № сертифіката);

 в) змішані (Одночасно у відсотках до базується на цілі оподаткування та у твердих сумах);

 (3) Перегляд ставок акцизного збору Може здійснюватіся Верховною Радою України за умови, що Такі Перелік нормативних повінні буті офіційно опрілюднені до 15 серпня поточного бюджетного року І Такі Перелік нормативних набірають чінності з початку нового бюджетного року.

 (4) Підакцізній товар оподатковується за ставкою, Яка Застосовується до такого товару на дату виникнення податкового зобов'язання Щодо задовольняють товару Відповідно до Статті 10 задовольняють Закону.

   Розділ IV. Визначення базується на цілі оподаткування

   Стаття 8. Порядок визначення базується на цілі оподаткування при обчісленні акцизного збору

 1. Базою оподаткування у разі обчислення акцизного збору Із застосування ставок у відсотках є:

 а) ВАРТІСТЬ підакцізніх товарів, Що віроблені на мітній теріторії України та ВАРТІСТЬ реалізованіх від імені держави на мітній теріторії України підакцізніх товарів, Що з встановлених законодавством України підстав перейшлі у власність держави за цінамі, встановленими з урахуванням сум витрат І прибутку, без податку на додану ВАРТІСТЬ І акцизного збору;

 б) митна ВАРТІСТЬ підакцізніх товарів, імпортованіх (ввезених, пересланіх) на митну теріторію України з урахуванням ввізного мита, митних зборів І без урахування податку на додану ВАРТІСТЬ та акцизного збору.

 У разі визначення мітної вартості іноземна валюта перераховується у валюту України за офіційнім валютним (обміннім) курсом Національного Банку України, Що діяв на дату виникнення податкових зобов'язань.  Митна ВАРТІСТЬ підакцізніх товарів імпортованіх (ввезених, пересланіх) на митну теріторію України фізічнімі особами, які НЕ є суб'єктами підпріємніцької діяльності, візначається на підставі пред'явлення платіжніх ДОКУМЕНТІВ на оплату ціх товарів з урахуванням мита, митних зборів І без урахування податку на додану ВАРТІСТЬ та акцизного збору.

 2. Базою оподаткування у разі обчислення акцизного збору Із застосування спеціфічніх ставок з вироблення на мітній теріторії України, імпортованіх (ввезених, пересланіх) на митну теріторію України підакцізніх товарів, а такоже реалізованіх від імені держави на мітній теріторії України підакцізніх товарів, Що з встановлених законодавством України підстав перейшлі у власність держави, є також їх в одініці віміру ваги, об'єму, кількості товару, об'єму ціліндрів перебирання автомобіля або ІншІ натуральні показники.

 3. Базою оподаткування у разі обчислення акцизного збору Із застосування змішаніх ставок збору вважається база, визнача Відповідно до частин 1 та 2 цієї Статті.

   Стаття 9. Порядок визначення базується на цілі оподаткування у разі обчислення акцизного збору за наявності Наднормативні Втрати Під годину виробництва алкогольних напоїв

 Базою оподаткування у разі обчислення акцизного збору за наявності Наднормативні Втрати підакцізної сировини, допущення з вини виробника Під годину виробництва алкогольних напоїв, є ВАРТІСТЬ (кількість) ціх товарів, які можна Було б виготовити з втраченої підакцізної сировини.

 1. Платники акцизного збору за наявності Наднормативні Втрати підакцізної сировини, допущення з вини віробніків Під годину виробництва алкогольних напоїв, сплачують цею Збір з повним обсягів готової продукції з урахуванням кількості втраченої підакцізної сировини.

 2. База оподаткування у разі обчислення акцизного збору Із застосування ставок у відсотках за наявності Наднормативні Втрати підакцізної сировини, допущення з вини виробника Під годину виробництва алкогольних напоїв, обчіслюється за цінамі, Що склалися на день виявлення ціх Втрати у виробника на ідентічні або подібні товари без попередньою урахування акцизного збору та податку на додану ВАРТІСТЬ.

 3. База оподаткування за наявності Наднормативні Втрати підакцізної сировини, допущення з вини підприємства Під час виробництва алкогольних напоїв, обчіслюється Виходячи з повним обсягів готової продукції, Яка могла б буті виготовлен Із загальної кількості втраченої підпріємством підакцізної сировини, виходячи з одініці ваги, об'єму, кількості товару або Інших натуральних показників.

 Норми виходе алкогольних напоїв Із підакцізної сировини та норми Втрати підакцізної сировини при віробніцтві алкогольних напоїв встановлюються Кабінетом Міністрів України

   Роділ V. Порядок обчислення збору

   Стаття10. Дата виникнення податкових зобов `язань

 (1) Датою виникнення податкових зобов'язань з підакцізніх товарів, вироблені на мітній теріторії України, вважається дата також їх відвантаження (передачі) особою, Що також їх віробляє, незалежно від цілей І напрямків Подальшого використання таких товарів, крім вінятків, передбачених підпунктамі " а "," б "," в "частин (1) Статті 6 задовольняють Закону.

 1. У разі виявлення Втрати підакцізного товару датою виникнення податкового зобов'язання Щодо Втраченого товару є дата виявлення Його Втрати. Для цілей задовольняють пункту підакцізній товар вважається Втрачений, ЯКЩО платник збору НЕ Може Встановити Місцезнаходження такого підакцізного товару.

 2. Для цілей пункту 1 частина (1) цієї Статті Щодо Втраченого підакцізного товару не вінікає податкового зобов'язання, ЯКЩО:  а) платник доведе, Що відповідній підакцізній товар втрачено внаслідок дії непереборної сили або НЕ з вини платника чи Його працівніків І такий товар є непридатних для використання;

 б) підакцізній товар втрачено в обсягах, Що не перевищують затверджені Кабінетом Міністрів України норми природного убутку таких товарів.

 (2) Датою виникнення податкових зобов'язань у разі імпорту (ввезення, одержання пересланіх) підакцізніх товарів на митну теріторію України є дата виникнення зобов'язання щодо сплати ввізного Міта з задовольняють товару згідно з законодавством України (ЯКЩО товар не підлягає обкладенню ввізнім МіТОМ - дата, коли таке зобов'язання мало б вінікнуті, ЯКЩО б цею товар підлягав обкладенню ввізнім МіТОМ).

 (3) Датою виникнення податкових зобов'язань у разі реалізації від імені держави на мітній теріторії України підакцізніх товарів, Що з встановлених законодавством України підстав перейшлі у власність держави, вважається дата також їх відвантаження (передачі) особою, Що також їх реалізує, незалежно від цілей І напрямків Подальшого використання таких товарів, крім вінятків, передбачених підпунктамі "а", "б", "в" Статті 6 задовольняють Закону.

   Стаття 11. Обчислення акцизного збору з товарів, вироблені на мітній теріторії України, а такоже з реалізованіх від імені держави на мітній теріторії України підакцізніх товарів, Що з встановлених законодавством України підстав перейшлі у власність держави

 (1) Суми акцизного збору, Що підлягають сплаті з вироблення на мітній теріторії України товарів, а такоже з реалізованіх від імені держави на мітній теріторії України підакцізніх товарів, Що з встановлених законодавством України підстав перейшлі у власність держави, визначаються платником збору самостійно Виходячи з об'єктів оподаткування, що базуються оподатковуваних та ставок задовольняють збору, визначених законами України про ставки акцизного збору.

 (2) Суми акцизного збору, Що підлягають сплаті, зазначаються у розрахункових (платіжніх) документах окремих рядком.  

 Стаття 12. Обчислення акцизного збору з товарів, які імпортуються (ввозяться, одержуються переслані) на митну теріторію України

 (1) Суми акцизного збору, Що підлягають сплаті, визначаються платниками збору самостійно Виходячи з об'єктів оподаткування, що базуються оподатковуваних та ставок задовольняють збору.

 (2) Акцизний Збір, обчисления з товарів, Що імпортуються (ввозяться, одержуються переслані) на митну теріторію України, сплачується у валюті України за офіційнім валютним (обміннім) курсом, Що діє на день подання мітної Декларації.

   Стаття 13. Обчислення акцизного збору у разі Тимчасового ввезення (пересілання) на митну теріторію України підакцізніх товарів

 (1) Підакцізні товари, які тимчасово ввозяться (одержуються переслані) на митну теріторію України І прізначені для показу чи демонстрації Під час проведення виставок, конкурсів, нарад, семінарів та ярмарків, ЯКЩО смороду залишають у власності нерезідентів та також їх використання на теріторії України НЕ МАЄ комерційного характеру, пропускаються через митний кордон України без сплату акцизного збору Під зобов'язання, Що надається митним органам, про зворотнє вивезення ціх товарів без будь-якіх змін, крім фактичного природного зношення, на строк Тимчасового ввезення за умови надання банківської Гарантії сплату відповідної суми акцизного збору.

 Порядок надання банківської Гарантії встановлюється Національнім Банком України

 (2) ввезення на митну теріторію України підакцізніх товарів, Що провозять через митну теріторію України транзитом, здійснюється без сплату акцизного збору за умови застосування банківської Гарантії сплату відповідної суми акцизного збору або охорони та супроводження товарів митного органу Із залучених у разі потреби підрозділів Міністерства внутрішніх справ України. Порядок надання банківської Гарантії встановлюється Національнім Банком України, а порядок застосування охорони та супроводження товарів митного органу Із залучених у разі потреби підрозділів Міністерства внутрішніх справ України - Кабінетом Міністрів України.  Пропуск через митний кордон України підакцізніх транспортних засобів у разі також їх Тимчасового ввезення на митну теріторію України здійснюється Відповідно до законодавства України.

   Стаття 14. Обчислення акцизного збору з товарів, які ввозяться І розміщуються на митних ліцензійніх складах

 Підакцізні товари, які ввозяться І розміщуються на митних ліцензійніх складах, пропускаються через митний кордон України без сплата акцизного збору на підставі банківської Гарантії сплату ВСІХ податків (зборів), Що нараховують у порядку, визначеному цим Законом та митним законодавством України, на строк до дня оформлення на митних складах ліцензійніх І взяття зобов'язання про зберігання ціх товарів на зазначених складах. Порядок надання банківської Гарантії встановлюється Національнім Банком України.

 Підакцізні товари, які ввозяться чи повертаються на митну теріторію України Із спеціалізованіх митних складів, підлягають оподаткування на загальних підставах у порядку, встановленому статтею 12 задовольняють Закону.

 1. У разі ввезення на митну теріторію України або вивезення за її Межі підакцізніх товарів з митних ліцензійніх складів особа зобов'язана подати митним органам відповідні документи, Як платник акцизного збору з імпортованої або експортованої підакцізної продукції.

 2.

         

         

     

 

     

     

     

                                       

       

                           

   Прікінцеві положення

     1.

   2.            3.    

   4.

       


Статьи похожей тематики:

 • У України буде нова ставка ПДВ - 17%
 • У Верховну Раду надійшов Законопроект про складальних виробництвах
 • У України гряде тотальна каталізацію
 • ВААІД подала у ВР проект Закону
 • Вся нормативна база по імпорту автомобілів в Україні
 • ЗАКОН УКРАЇНИ "Про розвиток автомобільної промісловості України"
 • В Україні введено нові правила торгівлі автомобілями
 • Закон про підвищення мит на авто внесений до Верховної Ради
 • Проект закону № 3677 до другого читання
 • Проект закону № 3677 до другого читання на 05.02.2004
 • Верховна Рада ратифікувала угоду про створення зони вільної торгівлі між чл ...
 • Текст закону "Про розвиток автомобільної промісловості України" в ...
 • Нова редакція Закону України "Про захист прав споживачів"
 • Новий порядок проведення техогляду в Україну. Проект
 • В Україні буде новий закон про лізинг
 • Разделы сайта

  Добро пожаловать на сайт, посвященный автотематике, обзорам и другим темам, связанными с машинам. Мы публикуем автомобильные новости, советы и рекомендации по эксплуатации и ремонту, советы начинающим и опытным водителем, о том, как купить или продать автомобиль, все нюансы автокредитования и страховки автомобиля.