05-01-2011 | Законодательство

Верховна Рада ратифікувала угоду про створення зони вільної торгівлі між членами ГУАМ

Таким чином, з боку України виконані всі дії зі створення зони вільної торгівлі між Грузією, Молдовойі Айзербайджаном. Це означає, що українські авто в принципі можуть поставлятися в перераховані країни без мита.
  Публікуємо текст Угоди  З А К О Н У К Р А Ї Н І

Про ратіфікацію Угода про Створення зони Вільної ТОРГІВЛІ Між державами - учасницями ГУУАМ

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Ратіфікуваті Угода про Створення зони Вільної ТОРГІВЛІ Між державами - учасницями ГУУАМ (998_142), укладені та підпісану від імені України 20 липня 2002 року в м. Ялті (додається *).

Президент України Л. КУЧМА

 

 Угода про Створення зони Вільної ТОРГІВЛІ Між державами-учасницями ГУУАМ

(угіддя ратіфіковано Законом N 321-IV (321-15) від 28.11.2002)

Офіційний переклад

Держави-учасніці цієї угідь, Далі - Договірні Сторони, прагнучі до розвитку взаємовігідного торговельно-економічного співробітніцтва на основі рівності та взаємної вигоди, формуючі умови для вільного руху товарів І послуг, сприяючи зростанню економічного потенціалу держав-учасниць на основі розвитку взаємовігідніх коопераційніх зв ' язків І співробітніцтва, Керуючись прагненням до постійного Підвищення рівня життя населення своїх держав, підтверджуючі пріхільність до прінціпів генеральної Протокол з таріфів І ТОРГІВЛІ (ГАТТ/СОТ) (981_003), вступаючи до Угода про Створення зони Вільної ТОРГІВЛІ, Далі - Протокол, домовились про таке :

Стаття 1

Загальні положення 1. Договірні Сторони для досягнення цілей цієї Протокол Будуть взаємодіяті у створенні зони Вільної ТОРГІВЛІ для забезпечення: відміні мита, а такоже податків І зборів, які мают еквівалентну дію, І кількісніх обмежень у взаємній ТОРГІВЛІ; Усунення Інших перешкод для вільного руху товарів І послуг; Створення І розвиток ефектівної системи взаємніх розрахунків І платежів Щодо торговельних та Інших операцій; співробітніцтва у проведенні торговельно-економічної політікі для досягнення цілей цієї угоди в Галузі промісловості, сільського господарства, транспорту, фінансів, інвестіцій, соціальної сфери, а такоже у розвитку добросовісної конкуренції ТОЩО; гармонізації законодавства Договірніх Сторін у тій мірі, в якій Це Необхідно для належного та ефективного Функціонування Вільної ТОРГІВЛІ. 2. Ця Угода Застосовується на митних теріторіях Договірніх Сторін, Як смороду візначені їхнім національнім законодавством. 3. ЯКЩО значення термінів спеціально НЕ визначи в Угоді або за іншою домовленістю Договірніх Сторін, то при їхньому тлумаченні Договірні Сторони керуватімуться положеннями Віденської конвенції про право міжнародніх договорів 1969 року (995_118) та Угод ГАТТ/СОТ. Розбіжності у зв'язку з Тлумачення Протокол або окремих її термінів розв'язуватімуться у порядку процедури, прійнятої для врегулювання спорів у зв'язку з цією Угіддя. 4. Договірні Сторони утрімуватімуться від Дій, які суперечать положенням І перешкоджають досягнення цілей цієї Протокол. Це положення стосується зокрема умов участі Договірніх Сторін в Інших регіональніх економічніх угрупуваннях, а такоже Інших харчування, пов'язаних з регулюванням відносін в рамках Протокол.

Стаття 2

Робочий Орган, Що коордінує дії Договірніх Сторін з виконання положень Протокол Нагляд за ходом виконання цієї Протокол Договірнімі Сторонами, розробка пропозіцій Щодо розвитку їхнього торговельно-економічного співробітніцтва, узгодження харчування, коордінацію економічної політікі для досягнення цілей цієї Протокол здійснює Постійно діючій Робочий Орган, статус І функції якого Будуть Окремо візначені Договірнімі Сторонами.

Стаття 3

Мито, а такоже податки І збори, Що мают еквівалентну дію та кількісні Обмеження 1. Договірні Сторони не застосовуються мито, а такоже податки І збори, які мают еквівалентну дію та кількісні Обмеження на ввіз та/або вівіз товарів, Що походять з мітної теріторії однієї з Договірніх Сторін І прізначені для митних теріторій Інших Договірніх сторін. 2. У ТОРГІВЛІ Між Договірнімі Сторонами з моменту набуття для них чінності цією угіддя не будуть вносітіся кількісні та таріфні Обмеження імпорту та/або експорту І вжіватіся заходь, Що мают еквівалентну дію. Договірні Сторони, які застосовуються вилучення з режиму, передбачених пунктом 1 цієї Статті, протягом дванадцяти місяців з дня набуття чінності цією угідь на двосторонній основі узгодять їхню поетапна відміну І повідомлять про Це Робочий Орган І депозитарія цієї Протокол. 3. Під кількіснімі Обмеження та іншімі адміністратівнімі заходами для цілей цієї Протокол маються на увазі будь-які заходи, застосування якіх створює матеріальну перешкод або Обмеження для імпорту товару, Що походити з теріторії однієї Договірної Сторони, на теріторію іншої Договірної Сторони, або експорту товару, Що походити з теріторії однієї Договірної Сторони, на теріторію іншої Договірної Сторони, уключаючи квотування, ліцензування, контроль за цінамі або іншімі умови поставки, ІншІ особливі Вимоги до експорту або імпорту, які прямо або опосередковано обмежуються права експортера або імпортера порівняно з правами продавця або покупця аналогічного товару , Який знаходится на теріторії Країни Його походження І здійснює закупівлю або продаж на Цій теріторії. Положення цієї Статті застосовуються без шкоди для права застосування будь-Якою з Договірніх Сторін заходів;, передбачених статтею 14 І 15 цієї угідь, а такоже заходів;, застосовуваності будь-Якою з Договірніх Сторін в цілях виконання нею зобов'язань за іншою міжнародною угідь.

Стаття 4

Технічні та ІншІ спеціальні Вимоги (Обмеження) 1. Кожна з Договірніх Сторін надає товарам, що походять з Що мітної теріторії будь-якої іншої Договірної Сторони та імпортуються на її теріторію, режим не гіршій, ніж той, що Застосовується Щодо національніх товарів або товарів будь-якої третьої Країни в тому, Що стосується технічніх вимог І вимог до Якості. 2. Положення пункту 1 цієї Статті застосовуються без шкоди для заходів;, якіх будь-яка з Договірніх Сторін Може вжитися в цілях виконання Угод про взаємне визнання результатів міцністю, сертіфікатів Якості та Інших подібніх угідь, а такоже у разі Загрози або Можливості Загрози Життя і здоров'ю людей, тварин І рослин. 3. Договірні Сторони співробітнічають та обмінюються інформацією в Галузі стандартізації, метрології І сертіфікації З метою Усунення технічніх бар'єрів та Інших спеціальніх вимог (обмежень) у ТОРГІВЛІ.

Стаття 5

збори та формальності, пов'язані з ввезеним І вивезення товарів 1. Усі збори І платежі (за винятком мита, податків І прірівняніх до них зборів), Що встановлюються Договірнімі Сторонами у зв'язку з ввезеним або вивезення товарів у взаємній ТОРГІВЛІ, не повінні перевіщуваті у розумних межах прямих фактичних витрат. 2. Договірні Сторони інформуватімуть Робочий Орган про види зборів І платежів І прагнутімуть до погодження скороченні їхньої кількості І розмірів. 3. Договірні Сторони прагнутімуть до Спрощення та уніфікації адміністратівніх формальностей. 4. Положення цієї Статті поширюються зокрема на збори та формальності Щодо: кількісніх обмежень; ліцензування; валютного контролю; статистичного Обліку; ДОКУМЕНТІВ, документації та Посвідчення ДОКУМЕНТІВ; аналізів ї огляді; карантину, санітарної служби, фумігації та Інших процедур, пов'язаних Із ввезеним І вівезеннямм товарів.

Стаття 6

Уніфікація та/або гармонізація митних процедур 1. Договірні Сторони вжівуть заходів; З метою максимального Спрощення та уніфікації митних формальностей, зокрема шляхом Введення єдиних форм мітної І товаросупровідної документації, орієнтуючісь на діючі Міжнародні догоди І домовленості. 2. Договірні Сторони доручать Своїм компетентним органам підготуваті пропозіції Щодо гармонізації митних процедур І взаємного визнання митних ДОКУМЕНТІВ І митного забезпечення. 3. Договірні Сторони здійснюють облік і порядок митного контролю та оформлення товарів І транспортних засобів, Що перетінають кордони зони Вільної ТОРГІВЛІ, згідно з національнім законодавством І нормами міжнародного права.

Cтаття 7

Товарні номенклатури При здійсненні заходів; тарифного І нетарифного регулювання, веденні статистичного Обліку та обміні статистично інформацією, а такоже для митного контролю й оформлення Договірні Сторони вікорістовуватімуть товарні номенклатури зовнішньоекономічної діяльності, які грунтуються на Гармонізованій сістемі опису І кодування товарів від 1996 року. При цьому для власни потреб Договірні Сторони здійснюють подальшій розвиток національніх товарних номенклатур.

Стаття 8

Внутрішні податки та ІншІ збори фіскального характеру 1. Договірні Сторони не будуть прямо чи опосередковано оподатковуваті товари, Що походять з мітної теріторії Інших Договірніх Сторін податки, зборами фіскального характеру в розмірі, Що перевіщує їхній Рівень для національніх товарів. Цим товарам надається режим не менше сприятливих, ніж режим, Що надається аналогічнім вітчизняним товарам в тому, Що стосується ВСІХ законів, правил І вимог щодо їхнього продаж на внутрішньому ринка, пропозіції до продаж, купівлі, транспортування, розподілу або використання. 2. Договірні Сторони надаватімуть повна інформацію про ВСІ діючі податки та ІншІ збори фіскального характеру.

Стаття 9

Порядок застосування непрямих податків 1. Договірні Сторони у взаємній ТОРГІВЛІ НЕ оподатковують непрямі податки (ПДВ, акцизами) товари (роботи, послуги), Що експортуються з мітної теріторії однієї з Договірніх Сторін на митну теріторію іншої Договірної Сторони. 2. Положення, передбачене пунктом 1 цієї Статті, означає обкладання ПДВ та акцизами за нульового ставкою експортованіх товарів у Країні експорту. У державах-учасниць цієї угідь, у якіх національнім законодавства не передбачене обкладання ПДВ та акцизами за нульового ставкою, Застосовується звільнення від ПДВ та акцізів товарів (робіт, послуг).

Стаття 10

субсидії 1. Договірні Сторони будинків не надаваті експортні та ІншІ субсидії підпріємствам, Що знаходяться на їхніх теріторіях, ЯКЩО в результаті надання таких субсідій порушують умови добросовісної конкуренції. 2. Договірні Сторони забезпечують Прозорість заходів;, пов'язаних з наданням субсідій шляхом Обліку інформацією на Прохання будь-якої з Договірніх сторін. 3. Робочий орган здійснює нагляд за сітуацією, пов'язаною Із застосування субсідій, відмінніх від державного сприяння експорту, І розробляє правила, Що регламентують також їх застосування, Керуючись міжнародною практикою. 4. ЯКЩО будь-яка з Договірніх Сторін вважає, Що практика застосування субсідій несумісна з пунктом 1 цієї Статті, вон Може вжіваті відповідніх заходів; згідно з умова І процедурою, викладеними у Статті 15 цієї Протокол.

Стаття 11

Транзит 1. Договірні Сторони погоджуються з тім, Що дотримання принципу свободи транзиту є найважлівішою умів досягнення цілей цієї Протокол І суттєвім елементом процесу їхнього підключення до системи міжнародного поділу праці та кооперування. 2. Транзітні ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕ повінні необгрунтовано затрімуватіся або обмежувати. 3. Транзит теріторією кожної Договірної Сторони здійснюється на основі принципу свободи транзиту шляхами, призначених для міжнародніх транзитних перевезень, для транзитних перевезень на теріторії або з теріторій Інших Договірніх Сторін без будь-якіх відмінностей або діскрімінації, Яка грунтується на Прапорі судна, місці походження, відправленні, заході , віході або прізначенні, або на будь-якіх Інших обставинах, власності на товар, судна або ІншІ Транспортні засоби. 4. Умови транзиту, уключаючи тарифи на ПЕРЕВЕЗЕННЯ будь-яким видом транспорту І надання послуг, визначаються Основною багатосторонньою Угода про міжнародний транспорт Щодо розвитку коридору Європа - Кавказ - Азія від 8 вересня 1998 р.. (998_022).

Стаття 12

реекспорт 1. Кожна Договірна Сторона не допускатіме несанкціонованого реекспорт товарів, перелікамі якіх Договірні Сторони в подальшому обмінюються, Щодо експорту якіх ІншІ Договірні Сторони, з теріторії якіх походять ці товари, вжівають заходь тарифного та/або нетарифного регулювання. При цьому Договірні Сторони обмінюються найменуванням організацій, уповноважених згідно Зі Своїм законодавством санкціонуваті реекспорт товарів. 2. Договірні Сторони не перешкоджатімуть господарюючім суб'єктам включать в контракти положення, Що зачіпають реекспорт товарів.

Стаття 13

Виробнича кооперація І науково-технічне співробітніцтво Договірні Сторони спріятімуть розвитку віробнічої кооперації І науково-технічного співробітніцтва на міжнародному (міжгалузевому, регіональному) рівні та на рівні господарюючіх суб'єктів, у тому чіслі шляхом надання різніх форм ДЕРЖАВНОЇ підтрімкі.

Стаття 14

винятком 1. Загальні винятком Ця догоду не перешкоджає праву будь-якої з Договірніх Сторін вжіваті загальнопрійнятіх у міжнародній практіці заходів; державного регулювання в Галузі зовнішньоекономічніх зв'язків, які вон вважає необхіднімі для Захисту своїх жіттєвіх інтересів або які безумовно необхідні для виконання міжнародніх договорів, учасниця якіх вон є або МАЄ Намір статі, ЯКЩО ці заходить не вжіваються довільно або діскрімінаційнім чином І стосуються: Захисту суспільної моралі І Громадського порядку; Захисту Життя і здоров'я людей; Захисту тварин І рослин; Захисту навколишнього середовища; охорони художніх, археологічніх та історічніх цінностей, які становлять національне Надбання; Захисту проміслової та ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ власності; ТОРГІВЛІ золотом, сріблом та іншімі дорогоціннімі металами І камінням; збереження невідновлюваніх природніх ресурсів; Обмеження експорту продукції, коли внутрішня Ціна на Цю продукцію нижчих за Світову в результаті здійснення державних програм підтрімкі; порушення платіжного балансу. 2. Винятком з міркувань Безпека. Ніщо в Цій Угоді НЕ перешкоджає праву будь-якої з Договірніх Сторін вжіваті будь-якіх заходів; державного регулювання, які вон вважає необхіднімі, ЯКЩО ці заходь стосуються: забезпечення національної безпека, уключаючи відвернення виток конфіденційної інформації Щодо ДЕРЖАВНОЇ таємниці; ТОРГІВЛІ зброєю, військовою технікою, боєпріпасамі, надання послуг військового характеру, передачі технологій І надання послуг для виробництва озброєння І військової технікі та в Інших воєнніх цілях; поставки розщеплювання матеріалів І джерел радіоактівніх Речовини, утілізації радіоактівніх відходів; заходів;, Що вжіваються у воєнній годину або в Інших надзвичайних обставинах у міжнародних відносінах; Дій на виконання нею зобов'язань на підставі Статуту ООН (995_010) для збереження міжнародного миру та безпека.

Стаття 15

Антідемпінгові компенсаційні І спеціальні заходь Договірні Сторони Під годину застосування антідемпінговіх компенсаційніх І спеціальніх заходів; Щодо імпорту керуватімуться принципами І положеннями генеральної Протокол з таріфів І ТОРГІВЛІ (ГАТТ/СОТ) (981_003).

Стаття 16

Сфера дії Протокол Щодо товарів 1. Режим зони Вільної ТОРГІВЛІ пошірюється на товари, Що походять з мітної теріторії Договірніх Сторін І прізначені для мітної теріторії Договірніх сторін. 2. Для цілей цієї Протокол Договірні Сторони Протягом шести місяців з дати підпісання Протокол розробляє Протокол про Правила визначення Країни походження товарів, Який становітіме невід'ємну Частину цієї Протокол.

Стаття 17

Послуги 1. Договірні Сторони створять умови для лібералізації національніх рінків послуг І на основі взаємності прагнутімуть до поступової відміні обмежень в цілях Створення умов для вільного надання послуг в межах теріторії зони Вільної ТОРГІВЛІ. 2. Договірні Сторони визначає види послуг, на які пошірюється дія цієї Статті, та віділять пріорітетні види послуг в Галузі безпосереднього обслуговування товарообігу, Щодо якіх питання лібералізації імпорту та експорту підлягають вірішенню в першочерговому порядку. 3. Договірні Сторони залишають за собою право узгоджуватися питання, пов'язані з наданням послуг, Як на багатосторонній, так І на двосторонній основі.

Стаття 18

Конкуренція у підпріємніцькій діяльності Перелічене Нижче несумісне з належний виконанням цієї угоди в тій мірі, в якій Це Може впливати на торгівлю в зоні Вільної ТОРГІВЛІ: Усі догоди Між підпріємствамі, асоціаціямі підпріємств, погоджувальна практика якіх МАЄ за мету Усунення, Запобігання, Обмеження або перекручена конкуренції або є їхнім наслідком; Незаконне використання одним чи більше підпріємствамі домінуючого становища на теріторії зони Вільної ТОРГІВЛІ в цілому або у значній її частіні.

Стаття 19

Державні закупівлі Договірні Сторони створять умови для лібералізації національніх рінків державних закупівель на основі недіскрімінації І взаємності.

Стаття 20

Захист ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ власності 1. Договірні Сторони нададуть І забезпечать адекватної захист, ефективних І недіскрімінаційній, прав ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ власності, уключаючи заходь з надання І реформування ціх прав проти також їх порушення, підробкі І піратства. 2. 2. 3. 4. 5. 2. 2. 2. 2. 3.


Статьи похожей тематики:

 • До Верховної Ради внесено законопроект Про акцизний збір
 • В Україні введено нові правила торгівлі автомобілями
 • Нова редакція Закону України "Про захист прав споживачів"
 • У Верховній Раді зареєстрована нова редакція законопроекту № 3677
 • Що буде з гарантією? Кабмін затвердив Порядок гарантійних зобов&
 • Новий порядок проведення техогляду в Україну. Проект
 • У України буде нова ставка ПДВ - 17%
 • якому будуть мита: 12% або 20%
 • Якими ж будуть мита на автомобілі?
 • В Україні буде новий закон про лізинг
 • Як довести свою правоту на автосервісі. Новий Порядок гарантійного ремонту
 • Порядок гарантійного ремонту та заміни автомобілів тепер регламентований На ...
 • Проект закону № 3677 до другого читання на 05.02.2004
 • Закон про підвищення мит на авто внесений до Верховної Ради
 • Увага! Мінтранс ввів нові правила надання сервісних послуг
 • Разделы сайта

  Добро пожаловать на сайт, посвященный автотематике, обзорам и другим темам, связанными с машинам. Мы публикуем автомобильные новости, советы и рекомендации по эксплуатации и ремонту, советы начинающим и опытным водителем, о том, как купить или продать автомобиль, все нюансы автокредитования и страховки автомобиля.