05-01-2011 | Законодательство

Що чекає ринок ВАЗів після 8 грудня

Як відомо, зараз в України діє спецмито на імпорт автомобілів з Росссіі з об'ємом двигуна до 1,5 л. Термін дії спецмита закінчується 8 грудня, а що ж буде після цієї дати? ...
   Це питання хвилює значну частину споживачів нових автомобілів, якщо бути точніше, то більше 50%.
 Цікавий він і автотрейдерам, які в силу обставин змушені були знизити обсяги продажів.  Відповідно до Закону України № 332-XIV від 22.12.1998 р. «Про застосування спеціальніх заходів; Щодо імпорту в Україну» розвиток подій може піти за двома сценаріями:

   Скасування попередніх спеціальних заходів;

 1.  У разі, якщо Комісія при Мінекономіки прийме рішення, що шкоди національному виробнику таки не було. Цей сценарій може припускати повернення спецмита, сплачених імпортерами в період їх дії.

   Введення режиму квотування імпорту, з визначенням величини квот.

 2.  Про те як і що буде відбуватися після 8 грудня читайте в наступних наших матеріалах.

     Далі наводимо повний текст Закону № 332-XIV від 22.12.1998 р.

                                                 

     
   
   

   
   
 З А К О Н У К Р А Ї Н І 
   
 Про застосування спеціальніх заходів; 
 Щодо імпорту в Україну 
   
 (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 11, ст. 78) 
   
 (Із змінамі, внесеними згідно із Законом 
 N 1595-III (1595-14) від 23.03.2000 , ВВР, 2000, N 24, ст.186) 
   
   
   
 Цим Законом З метою запровадження механізмів Захисту 
 інтересів національного товаровиробниками регулюються засади І 
 порядок порушення та проведення спеціальніх розслідувань фактів 
 зростанню імпорту в Україну з Інших країн, митних союзів або 
 економічніх угруповань, Що заподіює значну шкоду або загрожує 
 заподіянням значної шкоди національному товаровиробниками, за 
 результатами якіх мо-жуть застосовуватися спеціальні заходи. 
   
 Розділ I 
   
 Загальні положення 
   
 Стаття 1 . Визначення термінів 
   
 У цьому Законі терміни вжіваються в такому значенні: 
   
 1) безпосереднього конкуруючій товар - товар , Який 
 безпосереднього конкурує з товаром, Що є об'єктом спеціального 
 розслідування; 
   
 2) експортер - суб'єкт господарсько-правових відносін, Який 
 вівозіть з Країни експорту товар (товари); 
   
 3) загроза заподіяння значної шкоди - неминучий загроза 
 заподіяння значної шкоди національному товаровиробників; 
   
 4) сторона заінтересована - будь-яка особа, яка повідоміла 
 МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ України (Далі - МІНІСТЕРСТВО) про свою 
 заінтересованість в участі у антідемпінговому розслідуванні 
 Відповідно до частин Другої Статті 9 задовольняють Закону та Яка бере 
 активну участь у спеціальному розслідуванні шляхом подання до 
 пісьмовій формі доказів або іншої інформації, достатньої для цілей 
 задовольняють розслідування. Заінтересованімі сторонами мо-жуть буті: 
 іноземний виробник, експортер або Імпортер товару, Що є 
 об'єктом розслідування, або об'єднання (Асоціація), більшість 
 членів якого становлять іноземні виробника, експортера або 
 імпортері товару, Що є об'єктом спеціального розслідування; 
 компетентні органи Країни експорту товару, Що є об'єктом 
 розслідування; 
 національний товаровиробників, виробник або оптовий продавець 
 подібного товару в Україні; 
 об'єднання (Асоціація), більшість членів якого віробляє або 
 продає оптом подібній товар в Україні; 
 Професійна спілка, Що об'єднує працівніків підпріємств, які 
 виробляють або продають оптом подібній товар в Україні; 
 Органи виконавчої влади в Україні в межах також їх компетенції; 
 (Пункт четвертий статті 1 Із змінамі, внесеними згідно із Законом 
 N 1595-III (1595-14) від 23.03 .2000) 
   
 5) значная шкода - погіршення виробничого, торговельного або 
 фінансового становища національного товаровиробниками, Що призводить 
 до значного загального спаду в національному віробніцтві Певного 
 товару; 
   
 6) імпорт - ввезення на митну теріторію Країни імпорту товару 
 (товарів), призначеного для споживання в Цій Країні імпорту; 
   
 7) Імпортер - суб'єкт господарсько-правових відносін, Який 
 декларує надходження на митну теріторію України товару (товарів); 
   
 8) компетентні органи - органи ДЕРЖАВНОЇ влади Країни 
 експорту або Країни походження (митного союзу або економічного 
 угруповань), які забезпечують у межах своїх повноважень 
 проведення її зовнішньої та (або) зовнішньоекономічної політікі; 
 ;  
 9) країна експорту - країна походження товару, Що 
 імпортується в Україну. Країною експорту Може вважатіся такоже 
 країна-посередники (митний союз або економічне угруповань), за 
 винятком віпадків, коли зазначених товар перевозитися транзитом 
 через Цю країну, в ній НЕ віробляється або в Цій Країні Немає 
 порівнянної ціні для задовольняють товару; 
   
 10) країна походження - країна (митний союз або економічне 
 угруповань), в якій товар Було повністю Вироблено або піддано 
 достатній переробці чи обробці; 
   
 11) національний товаровиробниками - сукупність віробніків 
 подібного чи безпосереднього конкуруючого товару або тих Із них, 
 сукупно виробництво якіх стає основним Частину Всього обсягах 
 виробництва в Україні задовольняють товару; 
   
 грудня) період розслідування - Період, Що безпосереднього передує 
 порушення спеціального розслідування; 
   
 13) товар подібній - ідентичний товар, тоб схожий за всіма 
 характеристиками на товар, Що є об'єктом розслідування, або, у 
 разі відсутності задовольняють товару, Інший товар, Що не є схожим за 
 всіма характеристиками, но МАЄ показові ознайо, Що є Дуже 
 подібнімі до характерних ознайо товару, Що є об'єктом 
 розслідування; 
   
 14) продажів - передача майна однією особою у власність або 
 користування та (або) у володіння та (або) у розпорядження іншій 
 особі, зокрема, передача згідно з угодами купівлі-продаж, оренда 
 майна, іншімі цивільно-правовими угодами, а такоже у разі заміні 
 одного зобов'язання іншім або Перелік нормативних умов виконання зобов'язань; 
   
 15) спеціальне розслідування - розслідування фактів зростанню 
 імпорту в Україну, Що заподіює значну шкоду або загрожує 
 заподіянням значної шкоди національному товаровиробниками подібного 
 або безпосереднього конкуруючого товару; 
   
 16) товар - будь-яка продукція, призначено на продаж. 
   
 Стаття 2 . Сфера застосування задовольняють Закону 
   
 1. Цей Закон Застосовується до імпорту в Україну будь-якого 
 товару походження з Інших країн, митних союзів або економічніх 
 угруповань. 
   
 2. Цей Закон не віключає застосування разом Із спеціальнімі 
 заходами Інших заходів;: 
 передбачених актами законодавства, міжнароднімі договорами 
 України, згода на обов'язковість якіх надано Верховною Радою 
 України; 
 у рамках генеральної догоди з таріфів І ТОРГІВЛІ (Далі - ГАТТ) 
 (995_264) І Світової організації ТОРГІВЛІ (Далі - СОТ). 
   
 Стаття 3 . Мова провадження в розслідуваннях 
   
 1. Провадження в розслідуваннях Відповідно до задовольняють Закону 
 здійснюється державною мовою України. 
   
 2. Відомості, Письмові докази та Інша інформація, подані 
 Міністерству, Державній мітній службі України (Далі - Служба) або 
 Міжвідомчій комісії з міжнародної ТОРГІВЛІ (Далі - Комісія) 
 Відповідно до задовольняють Закону, враховуються ними у процесі 
 розслідування за умови викладеними також їх державною мовою України. 
   
 Стаття 4. Рядки 
   
 1. Рядки, в межах якіх вчіняються ВСІ дії Відповідно до 
 задовольняють Закону, встановлюються цим Законом або визначаються Комісією 
 чи Міністерством. Право на Вчинення Дій втрачається після 
 Закінчення зазначених строків. Документи, подані після Закінчення 
 ціх строків, залишаються без розгляду. Комісія чи МІНІСТЕРСТВО 
 мо-жуть прийнято Рішення про продовження або Поновлення строків за 
 наявності достатніх для задовольняють підстав. 
   
 2. Рядки, встановлені цим Законом або візначені 
 Міністерством чи Комісією, обчислюють рокамі, місяцямі І днями. 
   
 Строк Може визначатися такоже посилання на подію, Яка винна 
 неминучий настаті. 
   
 3. Рядків, обчіслюваній рокамі, закінчується у відповідні 
 Місяць І число останнього року задовольняють рядок. 
   
 Строк, обчіслюваній місяцямі, закінчується відповідного числа 
 останнього місяця задовольняють рядок. ЯКЩО кінець рядок, обчіслюваного 
 місяцямі, пріпадає на місяць, Який НЕ МАЄ відповідного числа, цею 
 рядків закінчується в Останній день задовольняють місяця. 
   
 ЯКЩО рядків візначається днями, Його обчислюють з дня, 
 Наступний після того дня, з якого почінається цею рядків. 
   
 Строк, визначений посилання на подію, Яка винна неминучий 
 настаті, обчіслюється з Наступний дня після настане відповідної 
 ПОДІЇ. 
   
 ЯКЩО кінець рядок пріпадає на неробочій день, останнім днем 
 задовольняють рядок вважається перший після нього робочий день. 
   
 Останній день рядок закінчується в момент Закінчення 
 робочого дня в Міністерстві, Службі чи Комісії. 
   
 рядків не вважається пропущеним, ЯКЩО до Його Закінчення 
 документи подано Відповідно Міністерству, Службі чи Комісії та 
 Зареєстровано в установленому порядку. 
   
 Розділ II 
   
 ЗАЯВА, ІНФОРМУВАННЯ ПРО ФАКТИ 
 зростанню ІМПОРТУ У УКРАЇНУ, ЩО ЗАПОДІЮЄ 
 ЗНАЧНОГО ШКОДУ АБО ЗАГРОЖУЄ ЗАПОДІЯННЯМ 
 ЗНАЧНОЇ ШКОДА НАЦІОНАЛЬНОМУ товаровиробників, 
 ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ КОМІСІЇ 
   
 Стаття 5 . Інформування про факти зростанню імпорту в Україну, 
 Що заподіює значну шкоду або загрожує заподіянням 
 значної шкоди національному товаровиробників 
   
 1. У разі, ЯКЩО тенденція зростанню обсягів імпорту в Україну 
 Може віклікаті Необхідність застосування передбачених цим Законом 
 заходів;, Служба, відповідній орган віконавчої влади в Україні 
 інформують про Це МІНІСТЕРСТВО. МІНІСТЕРСТВО Може за власною 
 ініціатівою зібраті таку інформацію. 
   
 2. Інформація, Яка направляється Міністерству Відповідно до 
 частина Першої цієї Статті, повинна містіті обгрунтовані докази 
 наявності факторів, переліченіх у пунктах 1 і 2 частина Другої 
 Статті 13 задовольняють Закону. 
   
 3. МІНІСТЕРСТВО подає інформацію, одержані Відповідно до 
 частина Першої цієї Статті, та (або) копії заяви, зазначеної у 
 Статті 6 задовольняють Закону, Кабінету Міністрів України та членам 
 Комісії у п'ятиденний строк від дати одержання інформації та (або) 
 заяви. 
   
 Стаття 6. Заява 
   
 Національний товаровиробниками Може податі до Міністерства 
 заяву, Що містіть клопотання про застосування Щодо імпорту в 
 Україну заходів;, передбачених цим Законом. Така заява повинна 
 містіті обгрунтовані докази наявності факторів, переліченіх у 
 пунктах 1 і 2 частина Другої Статті 13 задовольняють Закону. 
   
 Стаття 7 . Повноваження Комісії Щодо Захисту національного 
 товаровиробників від Зростаючий імпорту 
   
 1. Порядок Створення та роботи Комісії візначається Законом 
 України "Про захист національного товаровиробниками від демпінгового 
 імпорту" (330-14). 
   
 Перше засідання Комісії проводитися не пізніше ніж на десятий 
 день від дати одержання Міністерством інформації, зазначеної у 
 Статті 5 задовольняють Закону, та (або) копії заяви, зазначеної у 
 Статті 6. 
   
 Наступні засідання Комісії, у тому чіслі Під годину проведення 
 спеціального розслідування та Протягом рядок застосування 
 спеціальніх заходів;, проводяться в міру необхідності з урахуванням 
 строків, установлених цим Законом. 
   
 2. На засіданнях Комісії розглядаються питання про: 
   
 наявність фактом імпорту в Україну, зростанням обсягів такого 
 імпорту, методи, які дають змогу Встановити цею факт, товар, Що є 
 об'єктом розгляду, а такоже методи визначення можливого заподіяння 
 значної шкоди, її розмірі, наявність Загрози заподіяння значної 
 шкоди національному товаровиробниками подібного або безпосереднього 
 конкуруючого товару, наявність причинно-наслідкового зв'язку Між 
 імпортом та заподіянням значної шкоди чи загроза заподіяння 
 значної шкоди національному товаровиробників 


Статьи похожей тематики:

 • До Верховної Ради внесено законопроект Про акцизний збір
 • Нова редакція Закону України "Про захист прав споживачів"
 • В Україні буде новий закон про лізинг
 • У України буде нова ставка ПДВ - 17%
 • У національного виробника тепер є потужний захист від антидемпінгового імпо ...
 • Верховна Рада ратифікувала угоду про створення зони вільної торгівлі між чл ...
 • Що буде з гарантією? Кабмін затвердив Порядок гарантійних зобов&
 • Проект закону № 3677 до другого читання на 05.02.2004
 • Текст закону "Про розвиток автомобільної промісловості України" в ...
 • Проект закону № 3677 до другого читання
 • ЗАКОН УКРАЇНИ "Про розвиток автомобільної промісловості України"
 • Закон про підвищення мит на авто внесений до Верховної Ради
 • У Верховну Раду надійшов Законопроект про складальних виробництвах
 • В Україні введено нові правила торгівлі автомобілями
 • Як довести свою правоту на автосервісі. Новий Порядок гарантійного ремонту
 • Разделы сайта

  Добро пожаловать на сайт, посвященный автотематике, обзорам и другим темам, связанными с машинам. Мы публикуем автомобильные новости, советы и рекомендации по эксплуатации и ремонту, советы начинающим и опытным водителем, о том, как купить или продать автомобиль, все нюансы автокредитования и страховки автомобиля.