05-01-2011 | Законодательство

В Україні введено нові правила торгівлі автомобілями

Міністерство економіки України своїм наказом № 228 від 31.07.2002 року запровадило нові правила роздрібної торгівлі транспортними засобами і номерними агрегатами.
 Відтепер автомобільна торгівля в країні буде жити за цими правилами, оскільки попередній "Наказ Міністерства  зовнішніх економічніх зв'язків І ТОРГІВЛІ України от 18.12.95  N 168 (z0489-95) "Про затвердження Правил ТОРГІВЛІ транспортними  засоби І номерними агрегатами ", зареєстрованій у Міністерстві  юстіції України 29 грудня 1995 року за N 489/1025 "скасовано.  
  Публікуємо повний текст Наказу № 228 Мінекономіки.
 МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З питань
 Європейської ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
 
 Н А К А З
 
 N 228 від 31.07.2002 Зареєстровано в Міністерстві
 м.Київ юстіції України
 20 серпня 2002 р..
 за N 681/6969
 
 
 Про затвердження Правил роздрібної ТОРГІВЛІ
 транспортного засобу І номерними агрегатами
 
 
 З метою впорядкування роздрібної ТОРГІВЛІ транспортними
 засоби І номерними агрегатами Н А К А З У Ю:
 
 1. Затвердити Правила роздрібної ТОРГІВЛІ транспортними
 засоби І номерними агрегатами, Що додаються.
 
 2. Визнати таким, Що втратила Чинність, наказ Міністерства
 зовнішніх економічніх зв'язків І ТОРГІВЛІ України от 18.12.95
 N 168 (z0489-95) "Про затвердження Правил ТОРГІВЛІ транспортними
 засоби І номерними агрегатами ", зареєстрованій у Міністерстві
 юстіції України 29 грудня 1995 року за N 489/1025.
 
 3. Контроль за виконанням задовольняють наказу покласти на заступника
 Державного секретаря Стеценка В.О.
 
 Виконуючи обов'язки Міністра В. Першин
 
 ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства ЕКОНОМІКИ
 та з питаннь Європейської
 інтеграції України
 31.07.2002 р. N 228
 
 Зареєстровано в Міністерстві
 юстіції України
 20 серпня 2002 р..
 за N 681/6969
 
 
 Правила
 роздрібної ТОРГІВЛІ транспортними
 засоби І номерними агрегатами
 
 
 1. Загальні положення
 
 1.1. Ці Правила регламентують Основні вимог щодо організації
 роздрібної ТОРГІВЛІ автомобілямі, автобусами, мотоциклами ВСІХ
 тіпів, марок І моделей, причепа, напівпрічепамі та
 мотоколясками, іншімі транспортного засобу (Далі - Транспортні
 засоби) вітчізняного та іноземного виробництва І номерними
 агрегатами до них (двигун, шасі, кузова, рами) як новими, Що не
 булі в експлуатації та не булі зареєстровані в органах ДАІ, так І
 такими, які булі в експлуатації (комісійна торгівля), а також
 скупленими транспортного засобу І номерними агрегатами.
 
 1.2. Правила поширюються на ВСІХ суб'єктів господарювання,
 які здійснюють роздрібну торгівлю транспортного засобу І
 номерними агрегатами І зареєстровані в установленому порядку.
 
 1.3. Роздрібна торгівля транспортного засобу І номерними
 агрегатами здійснюється суб'єктами господарювання через об'єкти
 роздрібної ТОРГІВЛІ з відповіднімі умов для зберігання,
 передпродажної підготовкі та сервісного обслуговування, продаж,
 які відповідають торгово-технологічнім та протипожежні вимог.
 Біля входу на видному місці розміщується вівіска Із
 зазначенням назви суб'єкта господарювання або уповноваженого ним
 органу та режиму роботи, Який встановлюється за погодженням з
 місцевими органами самоврядування, у випадках, передбачених
 законом, І винен додержуватіся підпріємствамі ВСІХ форм
 власності.
 
 1.4. Транспортні засоби, Що ввозяться на теріторію України
 для продаж, підлягають митному оформленню в порядку,
 установленому законодавством.
 Транспортні засоби І номерні агрегати, Що ввозяться в
 Україну, Як Нові, так І Такі, Що булі в експлуатації, допускаються
 до продаж за наявності сертифікату відповідності або свідоцтва
 про визнання відповідності.
 
 1.5. Продаж автотранспортних засобів І номерних агрегатів
 дозволяється особам, які досяглі 18 РОКІВ, мототранспортних
 засобів І номерних агрегатів - 16 РОКІВ, за наявності паспорта або
 документа, що Його замінює.
 Продажів мототранспортних засобів І номерних агрегатів
 неповнолітнім особам здійснюється за наявності дозволь батьків чи
 піклувальніка.
 Юридичні особи можуть відтворювати прідбаваті Транспортні засоби та
 номерні агрегати за наявності доручення уповноваженої особи
 підприємства (організації, установи) та паспорта або документа, що
 Його замінює.
 При продаж транспортних засобів І номерних агрегатів
 працівнікі суб'єкта господарювання зобов'язані надаті покупця
 необхідну, доступні, достовірну та своєчасну інформацію про товар,
 Яка повинна містіті:
 найменування та адресу виробника (імпортера, продавця) І
 підприємства, його призначення та здійснює Його функції Щодо Прийняття претензій
 від покупця, а такоже проводити ремонт І технічне обслуговування;
 назву нормативних ДОКУМЕНТІВ, вимог якіх повінні
 відповідаті вітчізняні Транспортні засоби І номерні агрегати;
 Перелік основних технічніх характеристик транспортних засобів
 І номерних агрегатів;
 дату виготовлення;
 гарантійні зобов'язання виробника;
 Термін служби транспортного засобу І номерного агрегату,
 Відомості про необхідні дії споживач після Його Закінчення, а
 такоже про можліві Наслідки в разі Невиконання ціх Дій;
 правила та умови ефективного та безпечно використання
 транспортних засобів І номерних агрегатів;
 відсоток знос (при комісійній ТОРГІВЛІ та скупці);
 сертіфікацію транспортних засобів І номерних агрегатів.
 Інформація про ціну транспортного засобу І номерного агрегату
 в грошовій одініці України надається суб'єктом господарювання за
 допомогою метода ЯРЛИК цін (цінніка), Який підпісується особою,
 відповідальною за формування, установлення або застосування цін, І
 скріплюється печаткою (штампом) суб'єкта господарювання Із
 зазначенням дати підпісання чи іншім способом.
 
 1.6. Суб'єкт господарювання для продаж транспортних засобів
 винен мати Довідки-рахунка, а підприємство-виробник - акти
 приймання-передачі транспортних засобів, які є підставою для
 РЕЄСТРАЦІЇ транспортних засобів в органах ДАІ, та номерні знаки
 "Транзит", Що відповідають державному стандарту, для перегону
 транспортних засобів до Місця призначення. У супровідніх
 документах робіться Відмітка "Перегін" і вказуються реєстраційні
 номери.
 Бланки довідок-рахунків, актів приймання-передачі
 транспортних засобів підпріємств-віробніків та номерні знаки
 "Транзит" є документами суворої звітності.
 Забезпечення суб'єкта господарювання бланками
 довідок-рахунків, актів приймання-передачі транспортних засобів
 підпріємств-віробніків І номерними знаками "Транзит" проводитися
 ГУДАІ МВС України в установленому законодавством порядку.
 
 1.7. Суб'єкт господарювання на Транспортні засоби, Що продані
 покупця І доставляються ним Своїм ходом до Місця РЕЄСТРАЦІЇ, відає
 знаки "Транзит", Про що робіться Відмітка в довідці-рахунка або
 акті приймання-передачі транспортного засобу
 підприємства-виробника.
 Перегін транспортних засобів без номерних знаків "Транзит"
 забороняється. У разі перегону транспортних засобів для продаж
 від одного суб'єкта господарювання до іншого або від одного
 підрозділу (філії) суб'єкта господарювання до іншого в супровідніх
 документах робіться запис: "Перегін, транзитний номер".
 При продаж транспортних засобів суб'єкт господарювання
 винен видат покупця Нові номерні знаки "Транзит". Номерні знаки
 попередньою власника вілучаються та знищують в установленому
 порядку на підставі акта за участі працівніків реєстраційніх
 підрозділів органів ДАІ.
 
 1.8. Суб'єкт господарювання зобов'язаний вести журнал Обліку
 надходжень І реалізації транспортних засобів та номерних
 агрегатів, виданих довідок-рахунків та виданих (знищені) номерні
 знаків "Транзит". Матеріали, Що булі підставою для відачі
 довідок-рахунків, підшіваються до справи, скріплюються печаткою
 суб'єкта господарювання І зберігаються Протягом п'яти РОКІВ.
 Журнал зберігається Як документ суворої звітності Протягом десяти
 РОКІВ.
 Журнал трішній прошнуровані, сторінкі пронумеровані.
 Кінці шнура на Останній сторінці журналу фіксуються та
 скріплюються печаткою ГУДАІ МВС України. Довідки-рахунка
 запісуються в журналі в порядку зростанню номерів.
 
 1.9. Довідка-рахунок заповнюється Друкарський способом або
 Кулькова ручкою від руки одним почерком. У відповідній графі
 проставляється назва суб'єкта господарювання та дата реалізації
 транспортних засобів. Довідка-рахунок підпісується керівніком
 (Заступником керівніка), головним бухгалтером, касиром І
 скріплюється круглу печатку. Забороняється ставити печатку на
 незаповнені бланки.
 У разі, коли продажів транспортних засобів І номерних агрегатів
 відбувається через філію суб'єкта господарювання або підприємство,
 з яким суб'єкт господарювання укла відповідній договір -
 уповноваженим дилером, які поставлені на облік в ГУДАІ МВС
 України та надання довідок-рахунків здійснюється за підпісом
 керівніка (заступника керівніка), головного бухгалтера, касира
 філії або уповноваженого дилера та скріплюється круглу печатку.
 У цьому випадка Вимоги покупця, у разі придбання ним транспортних
 засобів І номерних агрегатів неналежної Якості, виконуються філією
 або уповноваженим дилером, які віпісалі довідку-рахунок.
 У разі продаж транспортних засобів І номерних агрегатів
 через філію суб'єкта господарювання або уповноваженого дилера крім
 Довідки-рахунка або акта приймання-передачі транспортного засобу
 підприємства-виробника покупця винне буті бачено такоже акт
 приймання-передачі транспортного засобу Між суб'єктом
 господарювання та філією або уповноваженим дилером, які віпісалі
 довідку-рахунок. Зазначених порядок пошірюється віключно на продажів
 транспортних засобів, Що не булі в експлуатації та не булі
 зареєстровані в органах ДАІ.
 Усі реквізити транспортних засобів запісуються розбірліво,
 повністю І без помілок.
 У разі допущення при заповненні реквізіту Довідки-рахунка або
 акта приймання-передачі транспортного засобу
 підприємства-виробника Помилки реквізіт закреслюється, а на
 зворотньому боці робіться запис: "виправлення ... віріті", Який
 завіряється згідно з віщезазначенім порядком.
 У разі, коли Номери агрегатів мают більше семи знаків, у
 відповідній графі проставляються Останні сім знаків номера,
 уключаючи літеру, а повні Дані дублюються на зворотньому боці
 Довідки-рахунка або акта приймання-передачі транспортного засобу
 підприємства-виробника, підпісуються керівніком І скріплюються
 круглу печатку.
 
 1.10. На один транспортний засіб або агрегат (навіть ЯКЩО ВІН
 без номера заводу-виробника) відається Тільки одна довідка-рахунок
 або акт приймання-передачі транспортного засобу
 підприємства-виробника. У разі реалізації транспортного засобу або
 агрегату за дорученням довідка-рахунок або акт приймання-передачі
 транспортного засобу підприємства-виробника відається на ім'я
 юридичної або фізічної особини, від імені якої діє представник.
 
 1.11. У разі Втрати покупцем Довідки-рахунка або акта
 приймання-передачі транспортного засобу підприємства-виробника
 суб'єкт господарювання на підставі заяви власника транспортного
 засоби відає нову довідку-рахунок або акт приймання-передачі
 транспортного засобу підприємства-виробника, на якій робіть запис:
 "Дублікат", зазначає серію, номер І дату раніше віданої
 Довідки-рахунка або акта приймання-передачі транспортного засобу
 підприємства-виробника. Дублікат підпісується керівніком та
 бухгалтером І скріплюється печаткою суб'єкта господарювання.
 Суб'єкт господарювання в десятіденній рядків доводити до
 відома ГУДАІ МВС України про Втрачений покупцем довідку-рахунок або
 акт приймання-передачі транспортного засобу
 підприємства-виробника.
 
 1.12. У разі Втрати суб'єктом господарювання бланків
 довідок-рахунків або актів приймання-передачі транспортного засобу
 підпріємств-віробніків Останній зобов'язаний негайне сповістіті
 про Це територіальний орган внутрішніх справ І орган, від якого ці
 бланки булі одержані. У заяві зазначається за якіх обставин
 втрачено бланки, а також їх кількість, серії та номера.
 
 1.13. Суб'єкт господарювання Може надаваті покупця Додаткові
 платні послуги Щодо ТЕХНІЧНОГО обслуговування, зберігання,
 заправлена транспортних засобів пальне, маслами чи мастіламі,
 транспортування до Місця призначення ТОЩО, а такоже здійснюваті
 продажів супутніх товарів (інструментів, чохлів та ін.).
 
 1.14. Розрахунки за прідбані Транспортні засоби, номерні
 агрегати та супутні товари проводяться у безготівковому порядку
 через установи банків або за готівку Із застосування реєстраторів
 розрахункових операцій та в іншому порядку Відповідно до
 законодавства.
 Гроші за продані комісійні Транспортні засоби та номерні
 агрегати виплачують комітенту готівкою або у безготівковому
 порядку не пізніше ніж через три дні після також їх продаж, не
 Враховуючи дня продаж, вихідних І святкових Днів, при
 пред'явленні виданої комісіонером акта ТЕХНІЧНОГО стану та оцінкі
 транспортного засобу І номерного агрегату, паспорта або документа,
 Що Його замінює.
 Гроші за продані Транспортні засоби, прійняті на комісію від
 юридичних осіб, перераховуються на також їх рахунка в банках.
 
 1.15. Бухгалтерський облік ведеться, а фінансова звітність
 подається суб'єктом господарювання Відповідно до законодавства.
 
 1.16. На видному та доступному для покупців місці суб'єкт
 господарювання розміщує ці Правила, Перелік І тарифи додаткової
 послуг, Що надаються покупця, книгу відгуків І пропозіцій
 встановленого пламенного.
 
 1.17. Суб'єкти господарювання (філії, уповноважені дилера)
 зобов'язані НЕ порушувати прав споживачів, визначених Законом
 України "Про захист прав споживачів" (1023-12), знаті І
 Виконувати ці Правила, Порядок заняття торговельно діяльністю І
 правила торговельного обслуговування населення, затверджені
 постановою Кабінету Міністрів України от 08.02.95 N 108
 (108-95-п), та ІншІ нормативно-правові акти, Що регламентують
 торговельно Діяльність. За також їх порушення суб'єкти господарювання та
 також їх працівнікі несуть Відповідальність згідно з законодавством.
 
 2. Торгівля новими транспортними
 засоби І номерними агрегатами
 
 2.1. Суб'єкти господарювання зобов'язані прійматі до продаж
 Нові Транспортні засоби І номерні агрегати, які відповідають
 Вимоги нормативних ДОКУМЕНТІВ.
 Забороняється продажів нових транспортних засобів І номерних
 агрегатів з дефектами, котрі загрожують БЕЗПЕЦІ дорожнього руху,
 або за технічнім станемо не відповідають нормативів і стандартів,
 чинним в Україні, а такоже які не пройшли передпродажної
 підготовкі, без сертіфікатів відповідності або свідоцтв про
 визнання відповідності.
 
 2.2. Передпродажна Підготовка транспортних засобів
 проводитися кваліфікованімі фахівцямі суб'єкта господарювання
 згідно з вимог нормативно-технічної документації.
 Суб'єкт господарювання у сервісній кніжці обов'язково робіть
 плане про проведення передпродажної підготовкі транспортних
 засобів, у якій обов'язково зазначаються: дата проведення
 передпродажної підготовкі, інформація про терміни проведення
 сервісного обслуговування, Перелік сервісних центрів та також їх адреси,
 Прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи, підпис,
 скріпленій печаткою суб'єкта господарювання.
 
 2.3. На продані Транспортні засоби покупця відається сервісна
 книжка, інструкція про порядок експлуатації, розрахунковий
 документ, Який засвідчує факт продаж, довідка-рахунок або акт
 приймання-передачі транспортного засобу підприємства-виробника,
 які є підставою для РЕЄСТРАЦІЇ транспортного засобу в органах ДАІ,
 а у разі продаж транспортних засобів І номерних агрегатів через
 філію суб'єкта господарювання або уповноваженого дилера - акт
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Покупець (споживач) при віявленні недоліків у
 транспортному засобі або в номерному агрегаті, Що булі прідбані
 для власни побутових потреб, протягом гарантійного терміну
 експлуатації МАЄ право за Своїм Виборам вімагаті від суб'єкта
 
 а) безоплатного Усунення недоліків товару або відшкодування
 
 
 
 г) заміні на такий Самий товар іншої Моделі з відповіднім
 
 г) розірвання договору та відшкодування збитків, якіх ВІН
 зазнав.
 Зазначені вимог щодо транспортних засобів І номерних
 агрегатів, які віготовлені за межами України або прідбані через
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Вимоги покупця, передбачені пунктом 2.6 ціх Правил, не
 підлягають задоволеням, ЯКЩО недолікі вініклі внаслідок порушення
 покупцем правил експлуатації транспортних засобів чи номерних
 
 У разі необхідності визначення причин втрати Якості
 транспортного засобу чи номерного агрегату суб'єкт господарювання
 зобов'язаний у тріденній Термін з дня одержання пісьмової заяви
 від покупця направіті цею товар на експертизу. Експертиза
 проводитися за рахунок продавця.
 При проведенні експертного Дослідження мають право буті
 прісутнімі представник продавця, виробника (за бажаням продавця)
 та за бажаням власника представник державного органу у справах
 захист прав споживачів і (або) представник Громадської
 організації споживачів чи Інша незаінтересована особа. Власник
 транспортного засобу Може буті прісутнім при проведенні
 експертизи.
 ЯКЩО в результаті експертизи буде доведено, Що недолікі
 вініклі після передачі транспортного засобу І номерного агрегату
 покупця внаслідок порушення ним установлених правил експлуатації,
 зберігання чи транспортування, то Вимоги покупця НЕ підлягають
 задоволеням, а покупець зобов'язаний відшкодуваті продавця витрати
 на проведення експертизи. Покупець, продавець мають право
 оскаржувати висновки експертизи у судовому порядку.
 
 
 
 
 3.1.
 
 
 
 
 
 
 
 3.2.
 
 
 3.3.
 
 
 3.4.
 
 
 
 
 
 3.5.
 
 
 
 
 
 
 3.6.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.7.
 
 
 
 
 На
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.8.
 
 
 
 
 
 
 3.9.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.1.
 
 
 
 
 
 
 4.2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.3.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Статьи похожей тематики:

 • Що буде з гарантією? Кабмін затвердив Порядок гарантійних зобов&
 • Як довести свою правоту на автосервісі. Новий Порядок гарантійного ремонту
 • Порядок гарантійного ремонту та заміни автомобілів тепер регламентований На ...
 • Нова редакція Закону України "Про захист прав споживачів"
 • Увага! Мінтранс ввів нові правила надання сервісних послуг
 • Новий порядок проведення техогляду в Україну. Проект
 • До Верховної Ради внесено законопроект Про акцизний збір
 • В Україні буде новий закон про лізинг
 • ДАІ отримує право вилучати водійське посвідчення у порушників
 • ДАІ отримала право вилучати водійські посвідчення
 • Кабмін вніс зміни до Правил ввезення авто старше 8 років
 • У України буде нова ставка ПДВ - 17%
 • Вся нормативна база по імпорту автомобілів в Україні
 • В Україні хочуть ввести новий техпаспорт (фото)
 • Верховна Рада ратифікувала угоду про створення зони вільної торгівлі між чл ...
 • Разделы сайта

  Добро пожаловать на сайт, посвященный автотематике, обзорам и другим темам, связанными с машинам. Мы публикуем автомобильные новости, советы и рекомендации по эксплуатации и ремонту, советы начинающим и опытным водителем, о том, как купить или продать автомобиль, все нюансы автокредитования и страховки автомобиля.