05-01-2011 | Законодательство

Що буде з гарантією? Кабмін затвердив Порядок гарантійних зобов&

Зауважимо, що Постанова № 506 від 11 квітня 2002 року, а саме окремі права споживача, глибоко шокували операторів автобізнесу.
У цілому, досить прогресивне Постанову, яка, безумовно, буде сприяти більш цивілізованим взаєминам між трейдерами та споживачами, тим не менш містить і ряд важкоздійснюваних норм. Зокрема ...  
Так, споживач, у разі виявлення несправностей в перебігу гарантійного терміну, на свій розсуд має право вимагати від продавця наступне:

 Безкоштовного усунення несправностей або компенсацій витрат на їх усунення,
  Заміни на товар аналогічної марки, моделі,
 Зниження ціни товару,
 Заміни на такий же товар іншої марки, моделі з відповідним перещетом ціни,
  Розірвати договір купівлі-продажу товару і вимагати повернення грошей.

 Правда, автомобілів самі «страшні» пункти навряд чи торкнуться, оскільки для товарів, що складаються їх агрегатів, передбачено порядок агрегатного ремонту та заміни.

 Як бачимо, такі широкі можливості компенсації для споживача, на практиці, можуть обернутися величезними проблемами для автодилерів. Чого варта тільки одна заміна на аналогічний автомобіль або повернення грошей!
 Як можливо, наприклад, обміняти автомобіль, зареєстрований в Державтоінспекції і на якій підставі? Або як бути з платежами до Пенсійного фонду, у разі повернення грошей? І таких питань виникає чимало.
Ці норми, безумовно, змусять замислитися дилерів, а чи варто давати додаткові роки гарантії?

     Згідно з затвердженими Правилами, термін гарантії автоматично продовжується на термін виконання гарантійного ремонту, у разі, якщо в замін споживачеві не було надано аналогічний автомобіль з замінного фонду на час ремонту його власного. Крім того, продавець повинен у 3-х денний термін відправити авто на експертизу, у разі, якщо виникли труднощі з визначенням причини несправності, і оплатити її проведення. Правда, у випадку, якщо з'ясується, що дії споживача призвели до несправності, витрати на експертизу споживач повинен буде компенсувати.

 Публікуємо текст Постанови Кабміну № 506 від 11.04.2002 р.

    Кабінет Міністрів України

  ПОСТАНОВА

  від 11 квітня 2002 р.. № 506

  Київ

  Про затвердження Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміні технічно складних побутових товарів

 Відповідно до підпункту 5.4.3 Статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" та Закону України "Про захист прав споживачів" Кабінет Міністрів України постановляє:

 1.Затвердити Порядок гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміні технічно складних побутових товарів (додається).

   2. Раді Міністрів Автономної Республікі Крим, обласні, Кіївській та Севастопольській Міським державним адміністраціям, Міністерству проміслової політікі, Міністерству ЕКОНОМІКИ та З питань Європейської інтеграції, Державному комітетові стандартізації, метрології та сертіфікації, Державній податковій адміністрації Забезпечити у межах своїх повноважень здійснення постійного контролю за дотриманням затвердженою цією постановою Порядку.

   3.Візнаті таким, Що втратила Чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2000 р.. № 506 "Про затвердження Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміні технічно складних побутових товарів" (Офіційний вісник України, 2000 р., № 52, ст. 2273).

   4. Ця постанова набірає чінності через 30 Днів після опублікування.

   Прем'єр-міністр України А. КІНАХ

     ЗАТВЕРДЖЕНО
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 11 квітня 2002 р.. № 506

    ПОРЯДОК
  гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної
  заміні технічно складних побутових товарів
  Загальні положення

 1.Цей Порядок візначає Відносини Між споживачем, які прідбавають технічно складні побутові товари для власни побутових потреб (Далі - спожівачі), та також їх виробникам, продавцями І виконавцями робіт з гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміні товарів (Далі - виконавець) .

   Взаємовідносіні виробника, продавця, виконавцями визначаються відповіднімі договорами.

   2.До технічно складних побутових товарів належать непродовольчі товари широкого вжитку (прилади, машини, устаткування та ІншІ), які складають з вузлів, блоків, комплектуючих віробів, відповідають вимог нормативних ДОКУМЕНТІВ, мают Технічні характеристики, супроводжуються експлуатаційнімі документами І на які встановлено гарантійній термін.

   Перелік груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговування) або гарантійній заміні, наведено у Додатку 1.

   3. Гарантійне обслуговування полягає у тому, Що виробник (продавець, виконавець) протягом гарантійного терміну зобов'язується організуваті, ЯКЩО Це передбачена експлуатаційнім документом, роботи Із спеціальної установки (підключення) товару чи Його складання (Далі - введення в експлуатацію) та ТЕХНІЧНОГО обслуговування.

   Роботи з гарантійного ремонту (обслуговування) виконуються для споживач безоплатно.  Виробник (продавець, виконавець) забезпечує нормальну роботу (застосування, використання) товару, у тому чіслі комплектуючих віробів, протягом гарантійного терміну.

   4. У експлуатаційному документі на товар Як вітчізняного, так І іноземного виробництва (технічному паспорті чи в іншому документі, Що додається до товару) зазначається:

   гарантійній Термін зберігання - Термін, протягом якого Споживчі Властивості товару не повінні погіршуватіся за умови дотримання вимог нормативних ДОКУМЕНТІВ. Гарантійній Термін зберігання обчіслюється від дати виготовлення товару І закінчується датою, визначених виробникам;

   гарантійній Термін експлуатації - Термін, протягом якого гарантується використання товару, в тому чіслі комплектуючих віробів та складових частин, за призначенням за умови дотримання споживачем правил користування І Протягом якого виробник (продавець, виконавець) віконує гарантійні зобов'язання.

   5.Гарантійній Термін експлуатації товару, Який реалізовано через торговельно мережа, обчіслюється від дати Його продаж спожівачеві.

   У разі здійснення продаж товарів за досліджува, з пересіланням поштою, а такоже у разі коли годину укладення договору купівлі-продаж і час передачі товару спожівачеві НЕ збігаються, гарантійній Термін експлуатації обчіслюється від дня доставки товару спожівачеві, а ЯКЩО товар потребує Введення в експлуатацію - від дня введення. ЯКЩО день доставки чи запровадження товару в експлуатацію Встановити неможливе, гарантійній Термін експлуатації обчіслюється від дня укладення договору купівлі-продаж.

   Гарантійній Термін експлуатації збільшується на годину перебування товару в ремонті (час користування споживачем аналогічнім товаром з обмінного фонду до гарантійного терміну експлуатації НЕ включається). Зазначених годину обчіслюється від дня, коли споживач звернув до виконавцями (продавця, виробника) з вимог про Усунення недоліків.

   6.Закінчення гарантійного терміну означає вічерпання дії гарантійніх зобов'язань виробника (продавця, виконавцями).

   7. Необхідна, доступна та достовірна інформація про товари, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговування) або гарантійній заміні, доводиться виробникам (продавцем) до відома споживач в експлуатаційних документах, Що додаються виробникам до товару.

   До експлуатаційних ДОКУМЕНТІВ належать текстові, графічні конструкторські документи, які Окремо або разом дають можлівість ознайомитись Із споживчих властивостями товару І в якіх визначаються правила Його експлуатації, зокрема технічний паспорт чи Інший документ, Що Його замінює.

   8. Експлуатаційні документи повінні відповідаті ГОСТу 2.601-95 "Експлуатаційні документи" і вимог задовольняють Порядку.

   На товари іноземного походження, Що ввозяться в Україну, експлуатаційні документи повінні буті віконані державною мовою та мовою держави походження товару.

   У експлуатаційних документах зазначаються:

   найменування товару;

   найменування нормативних ДОКУМЕНТІВ, вимог якіх винен відповідаті товар (у тому чіслі іноземного походження);

   Основні Споживчі Властивості товару;

   Заводський номер товару;

   дата виготовлення товару;

   гарантійні зобов'язання виробника (продавця), у тому чіслі гарантійній Термін зберігання та гарантійній Термін експлуатації товару;

   правила та умови ефективного І безпечно використання товару;

   Термін служби (прідатності) товару, Відомості про дії споживач після Його Закінчення, а такоже про можліві Наслідки в разі Невиконання ціх Дій;

   найменування та адреси виробника І підприємства, його призначення та віконує Його функції Щодо виконання вимог споживач, а такоже проводітіме гарантійній ремонт (обслуговування) або гарантійну заміну;

   інформація Стосовно товару, який за певне умів Може справляті небезпечний Вплив на життя, здоров'я І майно споживач, та про можліві Наслідки такого вплива;

   Відмітка Щодо повірки (для засобів вімірювальної технікі, які згідно із Законом України "Про метрологію та метрологічну Діяльність" підлягають державному метрологічному наглядом).

   9. У разі Втрати споживачем експлуатаційних ДОКУМЕНТІВ (ТЕХНІЧНОГО паспорта чи іншого документа, що Його замінює) також їх Відновлення здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

   10. Гарантійні зобов'язання зазначаються виробникам (продавцем) у гарантійному талоні за формою № 1-гарант і № 2-гарант (ДОДАТКИ 2 і 3) або в іншому експлуатаційному документі у розділі "Гарантійні зобов'язання виробника".

   До експлуатаційних ДОКУМЕНТІВ такоже додаються відрівні талон на технічне обслуговування (у разі необхідності) І гарантійній ремонт за формою № 3-гарант і № 4-гарант (ДОДАТКИ 4 І 5).

   У разі коли експлуатаційнімі документами передбачена проведення робіт Із запровадження товару в експлуатацію, виробники (продавцем) додається відрівній талон за формою № 5-гарант (додаток 6).

   11. Бланки талонів за формою № 1-гарант - № 6-гарант виготовляються Відповідно до вимог, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 283 "Про встановлення порядку виготовлення бланків цінніх паперів І ДОКУМЕНТІВ суворого обліку", мают наскрізну нумерацію Друкований, реалізуються, обліковуються, використовуються І зберігаються Як бланки ДОКУМЕНТІВ суворого Обліку Відповідно до встановленого порядку.

   12. За категоріямі вартості товару, бланки виготовляються:

   серії А - для товарів вартістю від 1 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

   серії В - для товарів вартістю Понад 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

   Визначення серії бланків здійснює вітчизняний виробник товару. У разі комплектування товарів іноземного виробництва експлуатаційнімі документами продавцем, серія візначається ЦІМ продавцем Виходячи з вартості товару.

   13. У разі виникнення потреби у візначенні причини Втрати Якості товару, гарантійній Термін якого НЕ вічерпався, продавець зобов'язаний у тріденній Термін з дня одержання пісьмової заяви від споживач відправити такий товар на експертизу.

   Спожівачеві відається акт приймання товару на експертизу за формою № 6-гарант (додаток 7).

   Експертиза проводитиметься за рахунок продавця. ЯКЩО в результаті експертизи буде доведено, Що недолікі вініклі після передачі товару спожівачеві внаслідок порушення ним встановлених правил використання, зберігання чи транспортування, Дій третіх осіб, вимог споживач НЕ підлягають задоволеням, а споживач зобов'язаний відшкодуваті продавця (підпріємству, його призначення та віконує Його функції) витрати на проведення експертизи. Споживач, продавець (виконавець) МАЄ право на оскарження вісновків експертизи у судновому порядку.

  Особливості продаж товарів, Що підлягають  гарантійному обслуговування

 14. Чи не дозволяється прійматі до реалізації товари без експлуатаційних ДОКУМЕНТІВ, оформлення Відповідно до задовольняють Порядку.

 Продавець (виробник) зобов'язаний передати спожівачеві товар, який за якістю відповідає вимог нормативних ДОКУМЕНТІВ, умів договором, а такоже змісту інформації, Що надається продавцем (виробникам).

 Чи не дозволяється продажів засобів вімірювальної технікі по закінченні половини міжповіркового інтервалу.

 15. Під годину продаж товару, Який підлягає гарантійному ремонту (обслуговування) або гарантійній заміні, продавець зобов'язаний:

 у прісутності споживач здійсніті перевірку споживчих властивостями товару, наявності експлуатаційних ДОКУМЕНТІВ, у тому чіслі гарантійного талона та відрівніх талонів на гарантійне обслуговування, комплектності товару, зазначеної в експлуатаційних документах;

 поінформуваті споживач про правила користування товаром;

 заповніті відповідні розділи гарантійного І відрівного талонів на гарантійне обслуговування;

 видат спожівачеві розрахунковий документ (квітанцію, товарний, касових чек чи Інший документ, Що засвідчує факт купівлі товару).

 ЯКЩО товар потребує проведення робіт з Введення в експлуатацію, продавець зобов'язаний надаті спожівачеві відповідну інформацію або Забезпечити виконання таких робіт.

 16. У разі виявлення недоліків чи фальсіфікації товару Протягом гарантійного терміну споживач МАЄ право в установленому порядку за Своїм Виборам вімагаті від продавця або виробника:

 безоплатного Усунення недоліків або відшкодування витрат на також їх виправлення споживачем чи третім особам;

 заміні на товар аналогічної марки (Моделі, артикулу, модіфікації) належної Якості;

 відповідного Зменшення Його купівельної ціні;

 заміні на такий же товар іншої марки (Моделі, артикулу, модіфікації) з відповіднім перерахування купівельної ціні;

 розірвання договору купівлі-продаж та відшкодування заподіяніх збитків.

 Вимоги споживач, встановлені цим пунктом, пред'являються за Виборам споживач продавцеві за місцем купівлі товару, віробнікові або підпріємству, Що віконує Його функції, за місцем знаходження споживач у формі пісьмової заяви (додаток 8).

 17.Спожівач МАЄ право на перевірку Якості, безпека, комплектності, Міри, ваги та ціні товарів, Що прідбаваються (замовляються), демонстрацію безпечно та правильного також їх використання. На вимог споживач продавець (виконавець) у ціх випадка зобов'язаний надаті Йому контрольно-вімірювальні прилади, документа, що засвідчують Якість, безпеку, ціну товарів.

  Виконання робіт з гарантійного обслуговування

 18.На гарантійне обслуговування пріймається товар за наявності експлуатаційних ДОКУМЕНТІВ, пломб виробника або виконавцями на товарі, ЯКЩО Це передбачена експлуатаційнім документом, відсутності пошкоджень товару, які могли віклікаті несправність, за умови дотримання вимог експлуатаційного документа Щодо правил зберігання, введення в експлуатацію та використання товару за призначенням.

 У разі виходе товару з ладу з вини споживач (Невиконання правил експлуатації), відсутності передбачених експлуатаційнімі документами пломб, гарантійного талона споживач втрачає право на гарантійне обслуговування.

 19. На гарантійне обслуговування приймаються товари Як вітчізняного, так І іноземного виробництва.

 До гарантійніх зобов'язань, оформлення гарантійніх талонів та порядку гарантійного обслуговування товарів іноземного виробництва встановлюються Такі ж Вимоги, Як І на товари вітчізняного виробництва.

 20.Віконання робіт з гарантійного обслуговування транспортних засобів І номерних агрегатів, літаків, планерів, пароплавів, катерів ТОЩО, зброї спортівної, вогнепальної, газової, пневмогазової, пружінної, пневматічної, товарів медичного призначення, товарів протипожежні призначення, продукції виробничо-технічного призначення , Яка Може буті використана у побуті, здійснюється безпосереднього виробникам або за Його дорученням виконавцями згідно Із законодавством.

  Введення в експлуатацію

 21. Виконання робіт з запровадження товару в експлуатацію здійснюється на підставі відомостей, зазначених у експлуатаційних документах, виробники, продавцем або за дорученням також їх виконавцями у тріденній Термін після Отримання звернення споживачем.

 Після Закінчення робіт виробникам (продавцем, виконавцями) з експлуатаційного документа вілучається відрівній талон на введення в експлуатацію, а до гарантійного талона вноситися Відмітка про віконані роботи та зазначається номер, Під Яким товар береться на гарантійній облік.

 У разі виявлення недоліків Під годину запровадження товару в експлуатацію, які неможливе усунуті на місці, за Виборам споживач товар підлягає заміні на новий, відправленню на гарантійній ремонт або спожівачеві повертаються сплачені за цею товар гроші.

  Технічне обслуговування

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                                         


Статьи похожей тематики:

 • Нова редакція Закону України "Про захист прав споживачів"
 • Як довести свою правоту на автосервісі. Новий Порядок гарантійного ремонту
 • Порядок гарантійного ремонту та заміни автомобілів тепер регламентований На ...
 • В Україні введено нові правила торгівлі автомобілями
 • В Україні буде новий закон про лізинг
 • Увага! Мінтранс ввів нові правила надання сервісних послуг
 • Порівняльна таблиця відповідальності за порушення правил дорожнього руху за ...
 • До Верховної Ради внесено законопроект Про акцизний збір
 • Новий порядок проведення техогляду в Україну. Проект
 • В Україні хочуть ввести новий техпаспорт (фото)
 • Новий техпаспорт автомобіля. Яким він буде?
 • У України буде нова ставка ПДВ - 17%
 • В Україні можуть ввести відповідальність за відсутність страховки ГО
 • У Верховну Раду надійшов Законопроект про складальних виробництвах
 • Закон про підвищення мит на авто внесений до Верховної Ради
 • Разделы сайта

  Добро пожаловать на сайт, посвященный автотематике, обзорам и другим темам, связанными с машинам. Мы публикуем автомобильные новости, советы и рекомендации по эксплуатации и ремонту, советы начинающим и опытным водителем, о том, как купить или продать автомобиль, все нюансы автокредитования и страховки автомобиля.