05-01-2011 | Кредиты, лизинг, страхование

Лізинг чи кредит. Що вигідніше?

В пошуках фінансових ресурсів для розвитку бізнесу більшість українських компаній віддають перевагу банківському кредиту. Але, як відзначають експерти, компанії з прогресивним менеджментом постійно шукають нові способи рішення старих задач. Цьому сприяє як поява нових інструментів, так і підвищення привабливості вже існуючих. Одним з таких альтернативних інструментів, до застосування якого останнім часом експерти відзначають зростання інтересу, є лізинг. Подібна тенденція в першу чергу формується завдяки активному виходу на цей ринок нових компаній, в основному заснованих іноземними банками.    Доцільність застосування лізингу або кредиту розглянемо на прикладі рішення поширеною завдання - покупки компанією автотранспорту.    Порівнювати щомісячні платежі некоректно

   Чому клієнту вигідний лізинг, а не кредит?

     При виборі оптимального інструменту в першу чергу увага звертається на економічну ефективність операції. На сьогоднішній день вартість банківського кредиту для покупки компанією автомобіля складає приблизно 11-14,5% (у доларах США). Подорожчання об'єкту лізингу (показник, що дозволяє порівнювати продукти різних лізингових фірм) в пропозиціях лізингових компаній коливається в межах 7-14%, де нижня межа еквівалентна кредиту за ставкою 14% річних у доларах США. <З-за різниці процентних ставок між банками і лізинговими компаніями існує упередження про дорожнечу лізингу в порівнянні з кредитом. Оскільки клієнти схильні безпосередньо порівнювати місячні платежі по одному і іншому інструменту ", - зазначає Євген Стоянов, провідний менеджер <Української лізингової компанії>. Але подібний підхід некоректним через те, що при кредитуванні банк пропонує одиничну послугу - надає кредит (засоби для купівлі), а інші обов'язкові платежі і турботи про куплений об'єкт лягають на плечі позичальника. У той час як лізингова послуга - продукт комплексний. <Порівняння можливе тільки якщо до вартості банківського продукту додати всі включені платежі, пов'язані з об'єктом покупки (страхування за весь період, оформлення застави, відсотки за обслуговування, комісію за відкриття рахунку, перерахування грошей постачальнику і т. п.) ", - констатує Євген Стоянов.

     Так, згідно з даними лідерів банківського сектору України, окрім згаданої вище вартості самого кредиту, юридична особа повинна понести окремо такі витрати:  * Оформити страховку на автомобіль (4-6% від вартості авто);  * Сплатити держмито за оформлення застави (0,1%) та нотаріальні послуги (300-500 грн.);  * Здійснити платіж за розрахунково-касове обслуговування (1-2% одноразово, а в деяких банках ще й 0,1-0,4% щомісячно).

     Крім того, клієнт має зробити внесок в Пенсійний фонд (3%) та сплатити за реєстрацію авто в органах ДАІ. Також можливе існування оплати за розгляд кредитної заявки - 100-150 грн.

     Варто відзначити, що з метою залучення клієнтів деякі банки йдуть на хитрощі, пов'язані зі зниженням номінальної ставки за кредитом. У той же час реальна ставка залишається на колишньому рівні за рахунок стягнення грошей за додаткові послуги (комісії). Але не тільки банки використовують подібні виверти. Згідно з рекомендаціями Вероніки Штельмах, експерта Міжнародної фінансової корпорації, клієнтові, що вирішив вдатися до лізингу, перед оформленням договору необхідно уточнювати зміст комісійної платежу, щоб потім не довелося за що-небудь доплачувати. Справа в тому, що кожна лізингова компанія може включати туди різні складові. До того ж навіть якщо суми лізингових платежів однакові у різних компаній, при порівнянні слід враховувати розподіл сум за періодами, момент виплат (на початку або наприкінці періоду) та їх періодичність. Вплив цих факторів виявляється в процесі дисконтування прогнозних потоків лізингових платежів. Адже незважаючи на те що підсумкова сума лізингових платежів однакова, нерівномірний розподіл платежів за періодами веде до зміни реальних витрат (виявляються шляхом дисконтування і порівняння отриманих значень дисконтованою (приведеної) вартості грошових потоків).

     При покупці автомобіля в кредит платежі за кредитом та інші витрати включаються до валових витрат. Що ж стосується лізингу, то існують деякі відмінності в залежності від використання оперативного або фінансового лізингу. <Податкові наслідки при використанні фінансового і оперативного лізингу не мають істотної різниці. При фінансовому лізингу - лізинговий платіж складається з відшкодування вартості автомобіля (не відноситься на валові витрати, а відноситься у формі амортизаційних відрахувань, оскільки об'єкт лізингу знаходиться на балансі підприємства), комісії лізингової компанії (повністю відноситься на валові витрати), а також ПДВ (формується податковий кредит). При оперативному лізингу лізинговий платіж повністю відноситься на валові витрати, а ПДВ також формує податковий кредит ", - роз'яснює Роман Іваненко, генеральний директор Euro Leasing.

     У цілому реальні витрати на використання обох інструментів мають несуттєву різницю. Тому для остаточного вибору між ними компанії слід проаналізувати додаткові чинники.

     Плата за додатковий сервіс

     <Основна перевага лізингової схеми для клієнта перед кредитною - економія часу та витрачених зусиль на виконання дій, пов'язаних з обслуговуванням та утриманням власного майна (автопарку, обладнання та ін), обслуговуванням банківського кредиту і страховки ", - констатує Людмила Золотарьова, генеральний директор.

     Що ж оформити швидше?  

   Лізингова компанія на першому етапі угоди повністю бере на себе пошук і резервування автомобіля, супровід і контроль за доставкою, розмитненням і оплатою автомобіля, включаючи перевірку комплектності і якості, а також відповідність всіх документів, щоб придбаний автомобіль можна було зареєструвати належним чином. Паралельно проводить підготовку і узгодження всіх необхідних для здійснення угоди договорів (купівлі-продажу, страхування, кредитного, застави, лізингу, гарантійного та сервісного обслуговування). Таким чином, замість п'яти договорів, як у випадку з кредитом, клієнт підписує один - договір лізингу. Після чого отримує готовий до експлуатації автомобіль. Під час експлуатації транспортного засобу лізингова компанія бере на себе адміністрування платежів і оформлення бухгалтерської документації, які клієнт при купівлі в кредит мав би здійснити самостійно (оплата вартості щорічного техогляду, сплата податку з власників транспортних засобів, перерахування грошових коштів на купівлю валюти, сплата страхових платежів, щомісячне перерахування купленої валюти двома платежами в рахунок погашення відсотків по кредиту та погашення тіла кредиту і т. д.). <Якщо компанія залучила кредит в інвалюті, то у неї на балансі відображається валютний кредит. Це вимагає перерахунку курсових різниць як по залишку кредиту, так і при кожному погашенні кредиту і придбанні валюти. При використанні лізингу клієнт платить тільки лізингової компанії в національній валюті один платіж у місяць. Це суттєво економить робочий час співробітників бухгалтерії підприємства, а також скорочує документообіг, спрощує бухгалтерський облік та контроль за цими видами витрат при фінансовому плануванні та складанні управлінської звітності ", - уточнює Людмила Золотарьова.

     <При виникненні проблем (наприклад, ДТП) або зміні потреб клієнта лізингодавець може замінити автомобіль на інший (наприклад, на автомобіль вище/нижче класом, мікроавтобус і т. д.) або допоможе продати його за максимальною ринковою ціною. При ДТП лізингова компанія виступить посередником між клієнтом, страховою компанією та станцією технічного обслуговування. Не чекаючи відшкодування шкоди, страхова компанія сама оплатить ремонт автомобіля, що значно скоротить терміни відновлення ", - розповідає Людмила Золотарьова. <Втім, незважаючи на настільки значні додаткові переваги лізингу в цілому, деякі власники бізнесів мотивують вибір кредиту в порівнянні з лізингом тим, що все одно є в штаті компанії співробітники, що займаються подібними питаннями. А отже, немає необхідності платити за ці ж послуги лізингової компанії ", - відзначає Олеся Момотюк, керівник відділу лізингу <Оптіма-лізинг>.

     Кількість сервісів, які клієнт отримає разом з об'єктом лізингу, варіюється від компанії до компанії і знаходить відображення у вартості її послуг (відсотку подорожчання предмету лізингу).  

   Кому вигідний лізинг

     На ринку присутні економічні суб'єкти, яким невигідно або нереально залучення кредитних засобів для купівлі активів. Тому єдине рішення для них - лізинг. По-перше, до таких відносяться компанії з іноземним капіталом, що активно користуються послугами оперативного лізингу автотранспорту. <Таким чином вони дотримуються політики відсутності непрофільних активів на балансі, оскільки вважають, що для них це дешевше і простіше, ніж утримувати власний автопарк>, - розповідає Роман Іваненко, генеральний директор Euro Leasing. Інша причина використання оперативного лізингу порівняно з фінансовим лізингом і кредитом - необхідність уникнути негативного впливу непрофільних активів на структуру балансу. <Їх присутність може негативно відбитися на вартості компанії, акції якої котируються на біржі. Також варто відзначити, що при оперативному лізингу ліміт фінансування (максимально можливий обсяг кредитних коштів, які може залучити компанія) не скорочується, ліквідність балансу не погіршується. Це особливо актуально, коли компанія має вибір - взяти кредит на покупку автомобіля або на розвиток профільного бізнесу. <До того ж, при реєстрації автомобіля на компанію (при покупці в кредит) потрібно відкриття автогосподарства, а при оперативному та фінансовому лізингу ця необхідність відпадає, що економить робочий час співробітників підприємства і скорочує витрати>, - розповідає Людмила Золотарьова.

     По-друге, тільки лізингом можуть скористатися компанії, частка державної або комунальної власності в яких більше 25%. Причина в тому, що для них існує мораторій на відчуження основних засобів. <Тому банки з ними не працюють, оскільки у разі невиконання зобов'язань з боку позичальника банк не зможе реалізувати заставу. Для лізингової компанії ця особливість не має значення, оскільки обладнання, передане в лізинг, знаходиться у власності лізингової компанії до моменту останнього платежу ", - розповідає Роман Іваненко (право власності складається з трьох складових: право користування, володіння і розпорядження. Коли предмет лізингу передається лізингоодержувачу, право користування і право володіння отримує лізингоодержувач. Право розпорядження лізингова компанія залишає у себе, тобто лізингоодержувач не може продати об'єкт лізингу).

     Вартість лізингових послуг може знизитися

     Більшість лізингових компаній працюють через банки, залучаючи від них фінресурси. Це автоматично призводить до підвищення вартості послуг лізингової компанії, тобто лізинг фактично дорожче кредиту на цей відсоток. Останнім часом ситуація тут почала змінюватися в кращий бік. <З'явилися лізингові компанії, здатні надавати нормальний рівень послуг за порівняно прийнятною ціною, оскільки навчилися залучати гроші, як і банки, на відкритому ринку. Наприклад, через розміщення облігацій ", - уточнює Роман Іваненко.

     Поєднують риси балансу  

   Банки та лізингові компанії практично однаково підходять до оцінки клієнта. <На вартість фінансування впливає термін, на який воно залучається, платоспроможність підприємства і ліквідність цікавить клієнта об'єкта купівлі на вторинному ринку. Крім того, приймається до уваги профільність активу, що придбавається, мета її використання, ринкова позиція самого позичальника та перспективи розвитку сектору, в якому він працює. Але оскільки діяльність лізингових компаній не регулюється НБУ, вони мають можливість запропонувати більш гнучкі умови порівняно з банківським кредитуванням ", - констатує Тетяна Саусь, генеральний директор <Ласка Лізинг>. Це проявляється в готовності лізингових компаній працювати з набагато більшими видами забезпечення, ніж банки (аванс, зворотній викуп, поручництва фізичних та юридичних осіб, застави, страхування, без забезпечення). Але варто враховувати, що чим більше унікальне обладнання компанія хоче купити за допомогою лізингу або банківського кредиту, тим менш охоче з нею працюватимуть фінансові компанії. Оскільки у випадку неплатоспроможності боржника реалізувати таке обладнання за вигідною ціною на вторинному ринку для компенсації витрат не буде можливості зважаючи на його низьку ліквідність. <Надаючи кредит, банки висувають вимоги до додаткового залогу. Але у багатьох компаній або немає достатньо ліквідних активів, або ті, що є, вже знаходяться у заставі під іншими кредитами. У такому випадку банки відмовляють у кредитуванні. При лізингу (в основному) застава не потрібна, оскільки лізингові компанії на відміну від банків не повинні виконувати нормативи регулятора ", - резюмує Роман Іваненко.

     За матеріалами "Компаньйон"  

За матеріалами "Компаньйон"


Статьи похожей тематики:

 • Лізинг автомобілів в Україні демонструє впевнене зростання
 • У Москві бум кредитних продажів
 • Продаж в лізинг. Російський досвід
 • У мережі «АІС» діє відразу 10 вигідних кредитних і лізингових програм
 • Російські дилери готуються освоювати ринок секонд-хенду
 • Чого чекати від автокредитування. Хто і як реально кредитує
 • Купити ГАЗ в лізинг стало ще вигідніше
 • До кінця липня до підвищення ставок по вже виданим кредитам вдасться більші ...
 • Банкіри розповіли, яким буде автокредитування найближчим часом
 • У України буде нова ставка ПДВ - 17%
 • РНБОУ планує ввести ряд дій, які вдарять по платоспроможності безкредитних ...
 • ТДЦ-АВТО та Eurofinance представили унікальну програму лізингу транспортних ...
 • Депутати спровокували продавців авто на порушення. Або як зараз продати авт ...
 • Інтеркредіт: ліки для кредитного ринку
 • Автомобільної галузі катастрофічно не вистачає кадрів
 • Разделы сайта

  Добро пожаловать на сайт, посвященный автотематике, обзорам и другим темам, связанными с машинам. Мы публикуем автомобильные новости, советы и рекомендации по эксплуатации и ремонту, советы начинающим и опытным водителем, о том, как купить или продать автомобиль, все нюансы автокредитования и страховки автомобиля.