05-01-2011 | Автоадвокат

Новий порядок проведення техогляду в Україну. Проект

  ПОРЯДОК
  проведення державного ТЕХНІЧНОГО огляді транспортних засобів (Далі - Порядок)  

  

  Загальна частина  

 

 1. Цей Порядок візначає Загальні вимоги та організаційні засади проведення державного ТЕХНІЧНОГО огляді транспортних засобів усіх тіпів: автомобілів, автобусів, мотоціклів усіх тіпів, марок І моделей, прічепів, напівпрічепів та мотоколясок, зареєстрованіх у підрозділах ДЕРЖАВНОЇ автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України (Далі - підрозділі ДАІ ).  

 

 2. Державний технічний Огляд транспортних засобів (Далі - технічний Огляд) - це комплекс заходів; державного контролю за
 дотриманням правомірності експлуатації колісніх транспортних засобів, відповідністю також їх конструкції І обладнання технічній документації
 заводу-віготовлювача та призначення.  

 

 Транспортні засоби та представлені документи перевіряються за наявні автоматизованих базами даніх МВС України.  

 

 3. У цьому Порядку терміни спеціальні вжіваються в такому значенні:  

 

 допуск водіїв до Керування транспортного засобу - Перевірка наявності у водія Посвідчення на право Керування транспортним засобом відповідної категорії та МЕДИЧНОЇ Довідки Щодо прідатності до Керування транспортним засобом відповідної категорії;  

 

 Перевірка ТЕХНІЧНОГО стану - технологічний процес Із застосування діагностічного обладнання для визначення відповідності ТЕХНІЧНОГО стану транспортного засобу вимог законодавства, правилам, нормам і стандартів, Що стосуються забезпечення "Безпеки дорожнього руху та охорону навколишнього природного середовища;  

 

 визначення правомірності експлуатації - проведення перевіркі за наявні облікамі зареєстрованіх транспортних засобів та таких, Що розшукуються, відповідності ідентіфікаційніх номерів, реєстраційніх ДОКУМЕНТІВ та запісів у них;  

 

 пункт контролю ТЕХНІЧНОГО стану - комплекс інженерніх споруд та діагностічного обладнання суб'єкта господарювання, Який відповідає вимог Тимчасового положення про допуск суб'єктів господарювання до перевіркі ТЕХНІЧНОГО стану транспортних засобів Під годину державного ТЕХНІЧНОГО огляді (Далі - Тимчасово положення).  

   

 Справний транспортний засіб - транспортний засіб, Який відповідає усім вимог законодавства, правилам, нормам і стандартів, Що стосуються забезпечення "Безпеки дорожнього руху та охорону навколишнього природного середовища.  

 

 4. Технічний Огляд проводитися працівнікамі відповідніх підрозділів ДАІ за місцем постійної або тімчасової РЕЄСТРАЦІЇ транспортного засобу в підрозділі ДАІ та Інших місцях, за погодженням з керівніком підрозділу ДАІ.  

 

 5. Перевірка ТЕХНІЧНОГО стану транспортних засобів Під годину ТЕХНІЧНОГО огляді здійснюється в пунктах контролю ТЕХНІЧНОГО стану незалежно від Місця знаходження ціх ПУНКТІВ.  

 

 6. Повторно Перевірка ТЕХНІЧНОГО стану транспортних засобів після Усунення технічніх несправностей проводитися в пунктах контролю ТЕХНІЧНОГО стану безкоштовно, ЯКЩО вон проводитися не пізніше 10 Днів з годині проведення попередньої перевіркі.  

 

 7. Суб'єкти господарювання несуть Відповідальність за неякісну перевірку ТЕХНІЧНОГО стану згідно з чинним законодавством.  

 

 Проведення ремонту та ТЕХНІЧНОГО обслуговування транспортних засобів у пунктах контролю ТЕХНІЧНОГО стану забороняється.  

   

  Періодічність та рядки проведення ТЕХНІЧНОГО огляді  

   

 8. Періодічність проведення ТЕХНІЧНОГО огляд:  

 

 8.1. Легкові, вантажні Автомобілі, мотоциклів, моторолерів, причеп, напівпрічепі підлягають технічному огляд:  

 

 - З терміном експлуатації від року випуску заводом-віготовлювачем до
 чотірьох РОКІВ включно - один раз на два роки;  

 

 - З терміном експлуатації від року випуску заводом-віготовлювачем
 Понад Чотири роки - Щорічно;  

 

 8.2. Автобуси, вантажні Автомобілі, прістосовані для ПЕРЕВЕЗЕННЯ людей, спеціалізовані Автомобілі для ПЕРЕВЕЗЕННЯ небезпечний вантажів підлягають технічному огляді два рази на рік.  

 

 9. Технічний Огляд проводитися в Такі рядки:  

 

 - З 2 січня по 31 серпня - при періодічності один раз на два роки або
 Щорічно;  

 

 - Протягом попередньою півріччя - при періодічності два рази на рік.  

   

  Порядок проведення ТЕХНІЧНОГО огляді  

   

 10. За теріторіальністю обслуговування підрозділі ДАІ на підставі реєстру ПУНКТІВ контролю ТЕХНІЧНОГО стану через засоби масової інформації та шляхом роз'яснювальної роботи доводять до власників транспортних засобів інформацію про годину та Місце перевіркі ТЕХНІЧНОГО стану транспортних засобів уповноваженими суб'єктами господарювання, а такоже про годину та Місце прийому громадян працівнікамі ДАІ з харчування проведення ТЕХНІЧНОГО озирніться.  

   

 11. Технічний стан прічепів І напівпрічепів перевіряється у складі
 автопоїздів.  

 

 12. За результатами перевіркі ТЕХНІЧНОГО стану транспортного засобу суб'єкт господарювання відає протокол за формою, визначених Тимчасових положенням.  

 

 Видача суб'єктам господарювання бланків протоколів здійснюється централізовано МВС України.  

 

 Суб'єкти господарювання забезпечують передачу інформації про результати перевіркі каналами електронного зв'язку до наявні автоматизованих баз даних МВС України.  

 

 13. Контроль за додержанням суб'єктами господарювання, уповноваженими здійснюваті перевірку ТЕХНІЧНОГО стану транспортних засобів, вимог Тимчасового положення здійснюється працівнікамі ДАІ шляхом проведення планових І позаплановіх перевірок.  

 

 Планові перевіркі дотримання суб'єктом господарювання вимог Тимчасового положення проводять не частіше одного разу на рік.  

 

 Позапланові перевіркі здійснюються працівнікамі ДАІ Лише на підставі надходження інформації (у пісьмовій формі) про порушення суб'єктом господарювання Тимчасового положення або З метою перевіркі виконання пріпісів про Усунення порушеня.  

 

 Суб'єкт господарювання Під годину проведення перевіркі Щодо дотримання ним ТЕХНІЧНОГО регламентом надає працівнікам ДАІ ВСІ необхідні для задовольняють документи та забезпечує умови для її проведення.  

 

 Працівник ДАІ, Який провів перевірку, за її результатами складає акт у двох прімірніках. Один прімірнік акту відається керівніку суб'єкта господарювання, Який перевірявся, другий зберігається в підрозділі ДАІ, Який здійснів перевірку.  

 

 До проведення перевірок можуть відтворювати залучати Фахівці територіальних підрозділів Держспоживстандарту України та Інших компетентних органів.  

 

 14. Для оформлення результатів ТЕХНІЧНОГО огляді
 особі, Яка експлуатує колісній транспортний засіб, Необхідно представіті працівнікові ДАІ Справний та укомплектування Відповідно до призначення транспортний засіб І наступні документи:  

 

 - Особистий паспорт (копію наказу про закріплення водія за транспортним засобом юридичних осіб);  

 

 - Висновок, виданий суб'єктом господарювання, Який уповноважений здійснюваті перевірку ТЕХНІЧНОГО стану транспортних засобів Під годину ТЕХНІЧНОГО огляді;  

 

 - Реєстраційній документ (за відсутності власника, додаткової
 Тимчасовий реєстраційній талон на право Керування транспортним засобом);  

 

 - Посвідчення водія, його призначення та дає право керуваті транспортним
 засобом відповідної категорії;  

 

 -Медичний довідку Щодо прідатності водія до Керування транспортним засобом відповідної категорії;  

 

 - Страховий поліс цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;  

 

 - Документа, що дає право на пільгі Із сплату податку з власників
 транспортних засобів (за наявності);  

 

 - Квітанції про сплату обов'язкових платежів, у тому чіслі податку з власників транспортних засобів.  

 

 15. Під годину ідентіфікації транспортного засобу проводитися візуальній контроль Його ТЕХНІЧНОГО стану, відповідності конструкції та обладнання записам у реєстраційніх документах І вимог стандартів Щодо конструкції та призначення.  

 

 16. Визначення правомірності експлуатації транспортного засобу розпочинається з перевіркі відповідності типу, марки, Моделі, пасажіромісткості, номерного знака, ідентіфікаційніх номерів складових частин (кузова, шасі, рами) записам у реєстраційному документі.  

 

 Ідентіфікаційні Номери складових частин (кузова, шасі, рами, перебирання), реєстраційні документи, номерні знаки та Посвідчення водія перевіряються З метою встановлення відповідності І дійсності та відсутності фактів підроблення, а такоже проводитися також їх Перевірка за наявні автоматизованих базами даніх МВС України з питаннь також їх використання в протиправного цілях, наявності у водія несплаченого штрафу за порушення Правил дорожнього руху та підтвердження достовірності результатів перевіркі ТЕХНІЧНОГО стану транспортного засобу уповноваженим суб'єктом господарювання.  

 

 17. У разі виявлення фактів підроблення ДОКУМЕНТІВ, зазначених у п. 17 Порядку, номерних знаків, ідентіфікаційніх номерів складових частин (кузова, шасі, рами, перебирання) чи також їх невідповідності записам у реєстраційніх документах, а такоже встановлення фактів незаконного заволодіння транспортним засобом або Інших порушеня, за які передбачається адміністратівна чи кримінальна Відповідальність, працівнікі ДАІ вжівають заходів; згідно з чинним законодавством.  

 

 18. При технічному огляді транспортних засобів, обладнання для роботи на газовому паліві, додаткової перевіряється наявність відповідніх ДОКУМЕНТІВ, передбачених законодавством.  

 

 Стан І комплектація транспортних засобів, призначених для ПЕРЕВЕЗЕННЯ небезпечний вантажів, повінні відповідаті додаткової вимог, передбачених законодавством.  

 

 На спеціальніх та спеціалізованіх транспортного засобу додаткової перевіряється наявність передбачених стаціонарного обладнання, спеціальніх світловіх І звукових сигнальних прістроїв, кольорографічного пофарбування, надпісів та дозволів на також їх установлення (нанесення) І використання.  

 

 19. У разі відсутності при проходженні ТЕХНІЧНОГО огляді у власника транспортного засобу або особа, яка уповноважена Відповідно до законодавства Його представляті, хоч робили б одного Із зазначених у п. 17 Порядку задовольняють ДОКУМЕНТІВ чи наявності в базі даніх ДАІ відомостей про також їх заборгованість Із сплату штрафу за порушення Правил дорожнього руху або податку з власників транспортних засобів, технічний Огляд вважається не пройденим.  

 

 20. На Справний та укомплектування Відповідно до призначення транспортний засіб за наявності ДОКУМЕНТІВ, зазначених у п. 17 задовольняють Порядку, та відсутності даніх про також їх протиправного використання або несплаченій штраф уповноваженим працівніком ДАІ відається талон про проходження ТЕХНІЧНОГО огляді (додаток до Порядку).  

 

 На Транспортні засоби, у якіх періодічність проходження ТЕХНІЧНОГО огляді становіть два рази на рік, талона про проходження ТЕХНІЧНОГО огляді видаються шкірного півріччя.  

 

 21. Облік, зберігання та витрачання бланків талонів про проходження ТЕХНІЧНОГО огляді здійснюється так, Як ДОКУМЕНТІВ суворого Обліку.  

 

 Відомості про проведення ТЕХНІЧНОГО огляді та виданий талон про проходження ТЕХНІЧНОГО огляді заносяться до наявної автоматізованої Бази даних МВС України.  

 

 Талон про проходження ТЕХНІЧНОГО огляді закріплюється в правому нижньому кутку вітрового скла транспортного засобу. Термін дії виданої талона візначається періодічністю той рядок проведення ТЕХНІЧНОГО озирніться.  

 

 22. Експлуатація транспортного засобу без талона про проходження ТЕХНІЧНОГО огляді встановленого пламенного забороняється. У разі Його Втрати дублікат відається після повторного проведення ТЕХНІЧНОГО озирніться.  

 

 23. Під годину ТЕХНІЧНОГО огляді транспортних засобів, Що перебувають на тимчасово Обліку, працівнікамі ДАІ оформляється картка Обліку проведення ТЕХНІЧНОГО огляді, один прімірнік якої в 10-денний Термін надсілається до відповідного підрозділу ДАІ за місцем постійнім РЕЄСТРАЦІЇ, а другий долучається до матеріалів справи про проведення ТЕХНІЧНОГО огляді .  

 

 24. У разі неможлівості Подання транспортного засобу на Місце ТЕХНІЧНОГО огляді (через несправність або з Інших причин) у
 установлень Термін Його власник повинен подати до підрозділу ДАІ квітанції про сплату встановленої суми податку з власників транспортних засобів або документ, Що дає право на пільгі у сплаті податку. У статістічній звітності Такі Транспортні засоби обліковуються Як несправні.  

 

 25. ЯКЩО Транспортні засоби НЕ подаються на технічний Огляд більше п'яти РОКІВ, а також їх власники до підрозділу ДАІ НЕ з'являються І трівалій годину відсутні за вказаної в реєстраційніх документах адресою, Відомості про виведення також їх Із статістічної звітності вносяться до наявної автоматізованої Бази даних МВС України .  

 

 Такі Транспортні засоби НЕ враховуються при складанні Звіту про наявність І технічний стан транспортних засобів.  

   

  узагальнення результатів ТЕХНІЧНОГО огляді  

   

 26. Документи, Зібрані Під годину ТЕХНІЧНОГО огляді, обробляються та зшіваються в окремі справи, які формуються згідно з чіннімі вимог діловодства І зберігаються в підрозділах ДАІ, де проведено технічний озирніться.  

 

 27. Узагальнені Відомості про результати ТЕХНІЧНОГО огляді оформлюються за встановленною формою державного статистичного спостереження.  

       

  Додаток
 
 до Порядку проведення
 державного ТЕХНІЧНОГО
 огляді транспортних засобів
 

   

  Опис
 
талона про проходження ТЕХНІЧНОГО огляді  

 

 Талон про проходження ТЕХНІЧНОГО огляді (Далі - талон) впроваджено на теріторії України З метою підтвердження відповідності транспортного засобу вимог законодавства, правилам, нормам і стандартів, Що відносяться до забезпечення "Безпеки дорожнього руху І охорону навколишнього середовища.  

 

 1. Бланки талонів виготовляють централізовано на замовлення Департаменту ДАІ МВС України.  

 

 2. Бланки талонів про проходження ТЕХНІЧНОГО огляді мают облікову серію І номер, виготовляються з використання ступенів Захисту від фальсіфікації І підроблень.  

 

 3. Бланки талонів виготовляються у вігляді картки з полімерного матеріалу розміром 86,4 Х54мм Із закругленні кутами, на лицевий Бік якого Друкарський способом наноситися Суцільний Кольорове фон, Який Щорічно змінюється.  

 

 4. Загальний фон лицевого боку бланка талона трішній нанесень яскраво фарбою.  

 

 5. Фарба, Що Застосовується для нанесення фону, малюнків, напісів та позначені, повинна буті стійкою до несприятливого атмосферного вплива та сонячної випромінювання.  

 

 6. Для кріплення талона на вітровому склі транспортного засобу вікорістовується прозора кишеня, Яка з одного боку МАЄ самоклеювальну поверхні, Що не винна змінюваті Колір та Малюнок талона. Кишеня віготовляється Із спеціального термостійкого вінілу, Що вітрімує коливання температури від мінус 40 ° С до 80 ° С. Внутрішній розмір кишені 110ммЧ80мм.  

 

 Прозора кишеня МАЄ забезпечуватися безперешкодного віймання та вкладання талона та запобігаті Його віпаданню.  

 

 7. Написи та реквізити бланка талона виконують на русском та арабськімі цифрами.  

 

 8. З лівого боку у Верхній частіні бланка талона на відстані 20 мм від верхнього краю Його винна буті надруковано рамка, усередіні якої зазначені серія І номер бланка талона. Серія бланка талона складається з двох літер кирилиці, номер - з шести арабськіх цифр. Бланки талонів мают наскрізну нумерацію. Серія І номер повінні наносітіся підпріємством-виробника Під годину виготовлення та буті узгоджені з Департаментом ДАІ МВС України.  

 

 9. З правого боку в ніжній частіні бланка талона на відстані 10 мм від нижнього краю винне буті передбачена полі Білого кольори для зазначенням номерного знака транспортного засобу.  

 

 10. Загальний фон лицевого боку талона повинен обов'язково змінюватіся перелогових від року проходження чергові ТЕХНІЧНОГО огляді транспортного засобу. Загальний фон повинен заповнюваті не менше, ніж 70% ріалу лицьового боку бланка.  

 

 11. На зворотньому боці бланка талона повінні буті Такі реквізити І поля для також їх заповнення:  

 

 - З правого боку у Верхній частіні талона - поле Білого кольори для дублюючого зазначенням номерного знака транспортного засобу;  

 

 - Назва виду документа;  

 

   

     

     

     

     

     Статьи похожей тематики:

 • В Україні введено нові правила торгівлі автомобілями
 • В Україні хочуть ввести новий техпаспорт (фото)
 • Новий техпаспорт автомобіля. Яким він буде?
 • ДАІ отримує право вилучати водійське посвідчення у порушників
 • ДАІ отримала право вилучати водійські посвідчення
 • Увага! Мінтранс ввів нові правила надання сервісних послуг
 • В Україні можуть ввести відповідальність за відсутність страховки ГО
 • Порівняльна таблиця відповідальності за порушення правил дорожнього руху за ...
 • Що буде з гарантією? Кабмін затвердив Порядок гарантійних зобов&
 • Нова редакція Закону України "Про захист прав споживачів"
 • Кого допустять проводити техогляд в Україну (Тимчасове положення)
 • В Україні буде новий закон про лізинг
 • Як довести свою правоту на автосервісі. Новий Порядок гарантійного ремонту
 • Порядок гарантійного ремонту та заміни автомобілів тепер регламентований На ...
 • До Верховної Ради внесено законопроект Про акцизний збір
 • Разделы сайта

  Добро пожаловать на сайт, посвященный автотематике, обзорам и другим темам, связанными с машинам. Мы публикуем автомобильные новости, советы и рекомендации по эксплуатации и ремонту, советы начинающим и опытным водителем, о том, как купить или продать автомобиль, все нюансы автокредитования и страховки автомобиля.