05-01-2011 | Автоадвокат

Новий техпаспорт автомобіля. Яким він буде?

Департамент ДАІ МВС України та Кабінет Міністрів підготували проект постанови "Про затвердження положення про паспорт дорожнього транспортного засобу". Цей проект оприлюднено для громадського обговорення і є шанс спрямувати свої зауваження до Держкомпідприємництва.
 Новий техпаспорт буде набагато інформативніше колишнього і буде містити відомості про автомобіль, історію його володіння (12 власників), країну імпорту та згідно якій декларації він пройшов митне очищення. У техпаспорті будуть відмітки про проходження техогляду, тимчасових талонах, транзитних номерах і т.д. Фактично, український техпаспорт стане аналогом німецького "Брифу". Про появу такого документа говорили давно і автоімпортери і виробники.
 Дивіться і висловлюйтеся ... 

проектом постановили КАБIНЕТУ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ "Про затвердження Інструкції ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПАСПОРТ Дорожні транспортні засоби"    

 

згiдно з частина шостий статтi 9 Закону України "Про засади ДЕРЖАВНОЇ регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi" представлено на загальний Розгляд Проект Постанови КМ України "Про затвердження положення про паспорт дорожнього транспортного засобу".  

Свої зауваження та пропозіцiї необхiдно направляті до Держкомпiпріємніцтва України, м. Київ, вул. Арсенальна 9/11  

 КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ  

ПОСТАНОВА

 

вiд 2005 р.. №  

Київ  

Про затвердження Положення про паспорт дорожнього транспортного засобу    

З метою законодавчого врегулювання та впорядкування допуску дорожнiх транспортних засобiв, Що пiдлягають Державнi реєстрацiї, до участi в дорожньому Русi та контролю за використання комплектуючих - шасi (кузовiв, рам) на теріторiї України, повноти сплату податкiв та зборiв, передбачених законодавством України при також їх ввезеннi на митну теріторiю України, Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:  

1. Затвердити Положення про паспорт дорожнього транспортного засобу (додається).  

2. Покласти на Державтоiнспекцiю МВС функцiї компетентного органу Щодо розроблення, впровадження, облiку та контролю використання бланкiв паспортiв дорожнiх транспортних засобiв.  

3. Мiнiстерство внутрiшнiх справ:  
- у мiсячній термiн розробіті Зразок паспорта дорожнього транспортного засобу вiдповiдно до вимог європейськіх стандартiв;  
- розробіті та Затвердити Iнструкцiю про порядок заповнення паспорта дорожнього транспортного засобу.  

4. Мiнiстерство внутрiшнiх справ спiльно з Державної митно службою та Мiнiстерство проміслової полiтики:  
- до 1 грудня 2005 року Забезпечити Створення Першої Черга єдиної загальнодержавної унiфiкованої автоматізованої iнформацiйної системи облiку відачi паспортiв дорожнiх транспортних засобiв та автоматізованої мережi збору даніх про дорожнi транспортнi засоби, на якi смороду віданi;  
- розробіті та Затвердити Порядок Збирання i передачi iнформацiї до автоматізованої iнформацiйної системи облiку відачi паспортiв дорожнiх транспортних засобiв;  
- Визначити щорiчну потребу в бланках паспортiв дорожнiх транспортних засобiв та Забезпечити також їх централiзовану видачу, а такоже облiк;  
- розробіті план заходiв Щодо об'єднання Бази даних облiку дорожнiх транспортних засобiв та шасi (кузовiв, рам), Що булі перемiщенi на митну теріторiю України З метою вiльного обiгу, з єдіною загальнодержавного унiфiкованою автоматизоване iнформацiйний системою облiку відачi паспортiв дорожнiх транспортних засобiв.  

5. Мiнiстерство внутрiшнiх справ, Державнi мітнiй службi, Мiнiстерство проміслової полiтики та Мiнiстерство економiки та з питаннь Європейської iнтеграцiї розробіті та у двомiсячній рядків податі до Кабiнету Мiнiстрiв України змiни i доповненням до нормативно-правових актiв, якi необхiднi для забезпечення виконання цiєї постанови.  

6. Запровадити видачу паспортiв дорожнiх транспортних засобiв з 1 сiчня 2006 року.  

Прем'єр-мiнiстр України Ю. ТИМОШЕНКО    Положення про паспорт
дорожнього транспортного засобу  

Загальнi положення    

1. Положення про паспорт дорожнього транспортного засобу (далi - Положення) встановлює порядок відачi, оформлення та використання паспорта дорожнього транспортного засобу.  

Паспорт дорожнього транспортного засобу запроваджується З метою законодавчого врегулювання та впорядкування допуску дорожнiх транспортних засобiв, Що пiдлягають Державнi реєстрацiї до участi в дорожньому Русi, а такоже контролю за використання комплектуючих - шасi (кузовiв, рам).  

Паспорт дорожнього транспортного засобу вікорістовується такоже З метою Посилення контролю за дорожнiмі транспортними засобами, шасi (кузовами, рамами), ввезеними на митну теріторiю України та вивезення за межi мітної теріторiї України через митний кордон України у Вiдповiдно напрямки та повноти сплату податкiв та зборiв.  

2. Термiні, Що вжіваються у цьому Положеннi, мают таке значення:  
-дорожнiй транспортний засiб (далi - ДТЗ) - транспортний засiб призначених для експлуатацiї переважно на Автомобiльний дорогах загального користування всiх категорiй i сконструйованій згiдно з їхнiмі нормами;  
-паспорт дорожньо-транспортного засобу (далi - паспорт) - реєстрацiйній документ на ДТЗ, шасi (кузов, раму), в Який вноситися iнформацiя про ДТЗ, шасi (кузов, раму) та також їх власнікiв i Який пiдтверджує право власностi на ДТЗ, шасi (кузов, раму) фiзічніх та юридичних осiб;  
-пiдприємство-виробник ДТЗ - резидент України, юридична особа, яка виготовляє ДТЗ, Країною походження якіх є Україна;  
шасi (кузов, рама) ДТЗ (далi - шасi) - певна частина ДТЗ, на Яку згiдно з конструкцiєю встановлюються комплектуючi вироби, вузли та агрегати, а так само каркасна конструкцiя, призначено для монтажу на нiй складових компонентiв ДТЗ, а такоже розмiщення робочого мiсця водiя, мiсць пасажірiв або вантажів, та якi мают iдентіфiкацiйнi номер (VIN).  

3. Цим Положенням візначається процедура відачi i оформлення уповноваженими органами та пiдпріємствамі-виробника паспорта на ДТЗ або шасi фiзічнім та юридичним особам, Яким смороду належать, або уповноваженим ним особам.    

Виготовлення та Видача бланкiв паспортiв    

4. Бланки паспортiв виготовляються iз використання спецiального Захисту на замовлення Державтоiнспекцiї МВС i належать до категорiї документiв суворого облiку.  

Порядок одержання, облiку, використання та зберiгання документiв суворого облiку здiйснюється вiдповiдно до законодавства України.  

5. Видача бланкiв паспортiв пiдроздiлам ДЕРЖАВНОЇ мітної служби та пiдпріємствам-виробникам здiйснюється Державтоiнспекцiєю МВС централiзовано вiдповiдно до поданих замовленя.  

6. Розмiр оплати за бланки паспортiв при відачi митним органам, пiдпріємствам-виробникам, а такоже власника ДТЗ, встановлюється МВС.  

Оформлення та Видача бланкiв паспортiв уповноваженими органами та пiдпріємствамі-виробника  

7. Державтоiнспекцiя МВС, Державна митна служба та пiдпріємства-виробника оформляються та видаються паспорт фiзічнім та юридичним особам вiдповiдно до вимог задовольняють Положення та iнших нормативно-правових актiв.  

Паспорт заповнюється державною мовою за допомогою метода комп'ютера. Iноземна мова Застосовується при заповненнi паспорта для фiрмового (комерцiйних) найменування ДТЗ або шасi та назв юридичних осiб.  

Паспорт, заповненості з пiдчісткамі та помилка, для Подальшого оформлення не вікорістовується. Порядок заповнення паспортiв, унесенням виправлення та Подальшого також їх використання візначається МВС.  

Уповноваженi посадовi особи Державтоiнспекцiї МВС, ДЕРЖАВНОЇ мітної служби та пiдпріємств-віробнікiв, якi оформляються паспорт, вiдповiдають за правильне та належно Його оформлення. Вiдповiдальнiсть за неточнi вiдомостi в паспортi установлюється законодавством.  

8. Паспорт оформлюється митним органами України пiд час декларування ДТЗ або шасi, Що перемiщуються через митний кордон України фiзічнімі або юридичними особами, Яким смороду належать, або уповноваженими ними особами.  

митного органу паспорт видаються на ДТЗ та шасi, Що ввозяться на митну теріторiю України вiдповiдно до Українського класіфiкатора товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТ ЗЕД) за товарними позіцiямі: 8702, 8703, 8704, 8705, 8706, 8707 , 8711 та 8716, Крiм товарної пiдпозіцiї 8716 90, пiсля Завершення також їх митного оформлення вiдповiдно до вимог Правил ввезення транспортних засобiв на митну теріторiю України, якi ввезенi З метою постiйного користування або реалiзацiї.  

митного органу паспорта не видаються на ДТЗ та шасi:  
-ЯКЩО ДТЗ або шасi подаються без повно комплекту документiв необхiдно для здiйснення митного оформлення;  
-в iнших випадка передбачених законодавством України.  

При оформленнi паспорта на шасi обов'язково зазначається, Що на теріторiю України ввезено сортаменту шасi, а не ДТЗ. Шасi в реєстрацiйніх пiдроздiлах ДАI НЕ реєструються.  

9. Пiдпріємствамі-виробника паспорт оформляються i видаються на ДТЗ та (або) шасi, віготовленi безпосереднього ними.  

Пiдпріємства-виробника пiсля виготовлення повнокомплектного (кiнцевого) вироб - ДТЗ на базi ввезеного шасi Як Його складової частині, Роблять про Це вiдповiднi вiдмiткі в паспортi, оформленому митним органом або iншим пiдпріємством-виробника, та видаються Його разом з актом приймання-передачi для подальшої реалiзацiї ДТЗ в установленому законодавством порядку.  

Реалiзацiя пiдпріємствамі-виробника шасi, Як увезення, так i виготовлені на власний віробніцтвi, здiйснюється вiдповiдно до вимог Правил торгiвлi та передачi у володiння i розпорядження дорожнiх транспортних засобiв, а такоже також їх комплектуючих, якi мают iдентіфiкацiйнi Номери , затверджених Кабiнетом Мiнiстрiв України. При цьому разом з iншими, передбачених законодавством документами, відається паспорт iз обов'язковим зазначенням, Що реалiзується - шасi чи повнокомплектній ДТЗ. На ввезенi шасi, паспорт якіх оформлено митного органу, при також їх реалiзацiї в паспорт будь-якi вiдмiткі не вносячи.  

10. У разi Втрати власником паспорта на ДТЗ або шасi, до ДЕРЖАВНОЇ реєстрацiї в пiдроздiлi Державтоiнспекцiї МВС, митним органом або пiдпріємством-виробника, Якими Було видано Втрачений паспорт, за звернення власника або уповноваженої ним особи оформляється i відається новий паспорт, у якому обов'язково вказуються СЕРI, номер та дата відачi Втраченого паспорта. Про факт Втрати та оформлення бланкiв паспортiв iнформується Державтоiнспекцiя МВС у порядку визначеному МВС.  

У разi Втрати, знищення чи неправильного заповнення митним органом або пiдпріємством-виробника бланка паспорта iнформацiя про цi факти у встановленому порядку передається до Державтоiнспекцiї МВС, а вiдомостi вносяться до єдиної загальнодержавної унiфiкованої автоматізованої системи облiку відачi паспортiв. За шкірними фактом Втрати бланкiв паспортiв у п'ятиденний термiн проводитися службове перевiрка, про результати якої iнформується Державтоiнспекцiя МВС iз наданням Вiдповiдно матерiалiв.  

11. Реєстрацiйнімі пiдроздiламі Державтоiнспекцiї МВС паспорт оформляються та видаються фiзічнім або юридичним особам, Яким належать ДТЗ, або уповноваженим ним особам при проведеннi ДЕРЖАВНОЇ реєстрацiї (перереєстрацiї) чи зняттi з облiку ДТЗ у порядку, встановленому Правилами ДЕРЖАВНОЇ реєстрацiї дорожнiх транспортних засобiв, затверджених Кабiнетом Мiнiстрiв України.  

Вперше бланки паспортiв оформляються i видаються реєстрацiйнімі пiдроздiламі Державтоiнспекцiї МВС на зареєстрованi на теріторiї України ДТЗ до набуття чінностi задовольняють Положення, при також їх реєстрацiї або перереєстрацiї, а такоже у разi Втрати ранiше виданої паспорта, Який оформлювався реєстрацiйнімі пiдроздiламі Державтоiнспекцiї МВС, непрідатностi Його для Подальшого використання чи повно заповнення передбачених роздiлiв.  

У разi Втрати власником паспорта на ДТЗ, Який зареєстровано у пiдроздiлi Державтоiнспекцiї МВС, Його непрідатностi для Подальшого використання чи повно заповнення передбачених роздiлiв, реєстрацiйнім пiдроздiлом Державтоiнспекцiї, у якому зареєстрованій цею ДТЗ, оформляється i відається новий паспорт . При цьому в паспорт вносяться повнi вiдомостi про ДТЗ, а такоже обов'язково вказуються вiдомостi про первинна та попередньо реєстрацiї ДТЗ, СЕРI, номер i дату відачi попередньою паспорта. Про факт Втрати паспорта вноситися Вiдповiдно iнформацiя до єдиної загальнодержавної унiфiкованої автоматізованої системи облiку відачi паспортiв.  

12. При реєстрацiї в пiдроздiлах Державтоiнспекцiї ДТЗ, на якi Було видано паспорт митного органу або пiдпріємствамі-виробника, а також їх власниками або уповноваженими ним особами разом iз паспортом подаються всi iншi документи, якi пiдтверджують право власностi або є пiдставою для реєстрацiї ДТЗ.  

При проведеннi перереєстрацiї ДТЗ у пiдроздiлах Державтоiнспекцiї у зв'язку iз замiною шасi, на якi Було видано паспорт митного органу або пiдпріємствамі-виробника, разом iз паспортом на ДТЗ та паспортом на шасi подаються всi iншi документи, якi пiдтверджують право власностi або є пiдставою для здiйснення перереєстрацiї ДТЗ. У цьому випадка паспорт на ДТЗ залішається та зберiгається в реєстрацiйному пiдроздiлi Державтоiнспекцiї вiдповiдно до встановленого порядку, а до паспорта шасi вносяться вiдповiднi доповненням про власника та ДТЗ, а такоже обов'язково вказуються СЕРI, номер i дата відачi попередньою паспорта.    

Контроль за оформленням та видачу бланкiв паспортiв    

13. Державтоiнспекцiя МВС здiйснює контрольнi перевiркі дотримання пiдпорядкованімі реєстрацiйнімі пiдроздiламі, митного органу та пiдпріємствамі-виробника встановленого порядку Щодо Отримання, зберiгання, оформлення, відачi та знищення зiпсованіх бланкiв паспортiв Як документiв суворого облiку.  

Плановi перевiркі проводять не частiше нiж один раз на рiк.  

Позаплановi перевiркі проводяться в разi виявлення фактiв порушеня порядку Отримання, зберiгання, оформлення, відачi та знищення зiпсованіх бланкiв паспортiв.  

Про віявленi порушення iнформується керiвнік уповноваженого органу чи пiдпріємства-виробника, Який терміново вжіває заходiв до також їх Усунення. За матерiаламі перевiркі Може прійматіся Рiшення Щодо проведення службового розслiдування та вжіття заходiв згiдно з чинним законодавством.  

14. З метою забезпечення контролю за оформленням i видачі уповноваженими органами та пiдпріємствамі-виробника бланкiв паспортiв вікорістовується єдина загальнодержавних унiфiкована автоматизована Iнформацiйна система облiку відачi паспортiв та автоматизована мережа збору даніх про дорожнi транспортнi засоби, за допомогою метода якіх забезпечується постiйній автоматизованих контроль за допуском ДТЗ, Що пiдлягають Державнi реєстрацiї до участi в дорожньому Русi, а такоже за використання комплектуючих, якi мают iдентіфiкацiйнi номер (VIN).  

За допомогою метода зазначених автоматізованої iнформацiйної системи та мережi збору даніх формується єдиний автоматизованих загальнодержавних реєстр зареєстрованіх дорожнiх транспортних засобiв та забезпечується облiк бланкiв паспортiв, а такоже збiр вiдомостей про ДТЗ, шасi i власнікiв, на якіх оформленi паспорти.  

15. Адмiнiстратором загальнодержавної унiфiкованої автоматізованої iнформацiйної системи облiку паспортiв та єдиного автоматизоване загальнодержавного реєстру зареєстрованіх дорожнiх транспортних засобiв є Державтоiнспекцiя МВС.  

Паспорт дорожнього транспортного засобу, перша сторiнка pdf-format  

Паспорт дорожнього транспортного засобу, друга сторiнка pdf-format


  Обговорення в форумі нового зразка техпаспорта. Висловіть свою думку.


 Статьи похожей тематики:

 • В Україні хочуть ввести новий техпаспорт (фото)
 • В Україні введено нові правила торгівлі автомобілями
 • Новий порядок проведення техогляду в Україну. Проект
 • Вся нормативна база по імпорту автомобілів в Україні
 • Як довести свою правоту на автосервісі. Новий Порядок гарантійного ремонту
 • Проект закону № 3677 до другого читання
 • До Верховної Ради внесено законопроект Про акцизний збір
 • Порядок гарантійного ремонту та заміни автомобілів тепер регламентований На ...
 • Проект закону № 3677 до другого читання на 05.02.2004
 • ДАІ нагадує: техогляд потрібно пройти до 31 липня, інакше ...
 • Текст закону "Про розвиток автомобільної промісловості України" в ...
 • Увага! Мінтранс ввів нові правила надання сервісних послуг
 • Департамент ДАІ нагадує: техогляд потрібно пройти до 31 липня
 • Запровадження обов&
 • Закон про підвищення мит на авто внесений до Верховної Ради
 • Разделы сайта

  Добро пожаловать на сайт, посвященный автотематике, обзорам и другим темам, связанными с машинам. Мы публикуем автомобильные новости, советы и рекомендации по эксплуатации и ремонту, советы начинающим и опытным водителем, о том, как купить или продать автомобиль, все нюансы автокредитования и страховки автомобиля.