05-01-2011 | Автоадвокат

Як довести свою правоту на автосервісі. Новий Порядок гарантійного ремонту

Мінпромполітики Наказом № 721 від 29.12.2004 «Про затвердження Порядку гарантійного  ремонту (обслуговування) або гарантійної  заміні дорожніх транспортних засобів »  встановило правила гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни  дорожніх транспортних засобів. Тепер Порядок визначив відносини між власниками дорожніх транспортних засобів (ДТЗ) та суб'єктами  господарювання, в тому числі здійснюють роздрібну торгівлю ДТЗ, підприємствами-виробниками  ДТЗ та виконавцями робіт з технічного обслуговування і гарантійного ремонту ДТЗ.
 Даний Документ корисно знати кожному власникові автомобіля, в період гарантійного терміну експлуатації.   У Порядку чітко розмежовано хто і де може виконувати техобслуговування і в яких випадках вам можуть відмовити в гарантійному ремонті. Основний Документ, який регламентує періодичність та обсяг робіт з ТО і місця їх проведення - є «Сервісна книжка».
 Споживач може звернутися на будь-яку СТО, зазначену в Сервіс-книзі, і в 3-денний термін йому зобов'язані виконати роботи з ТО.

 У разі появи дефекту на автомобілі, споживач у довільній форм подає заяву Виконавцю, який в 3-х денний термін повинен розглянути претензію споживача і скласти акт рекламації. Сам же гарантійний ремонт має бути виконаний у 14-денний термін.

 Якщо дефект виявиться Істотним, то споживач може вимагати заміни автомобіля на такий же самий, зниження його вартості, розриву договору купівлі-продажу або заміни на інший автомобіль з перерахунком ціни. Який з цих варіантів вибрати споживач вирішує самостійно.

 Контроль за дотриманням даного Порядку покладено на Територіальні органами у справах захисту прав споживачів.


 Публікуємо сам текст Наказу Мінпромполітики


МІНІСТЕРСТВО ПРОМІСЛОВОЇ ПОЛІТІКІ УКРАЇНИ

   Н А К А З


     29.12.2004 N 721

     Зареєстровано в Міністерстві  юстіції України  20 січня 2005 р..  за N 72/10352


        Про затвердження Порядку гарантійного  ремонту (обслуговування) або гарантійної  заміні дорожніх транспортних засобів

       Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України  від 10.08.2004 N 1022 (1022-2004-п) "Про делегування повноважень  на затвердження нормативно-правового акта та Внесення Перелік нормативних до  Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної  заміні технічно складних побутових товарів "Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити Порядок гарантійного ремонту (обслуговування)  або гарантійної заміні дорожніх транспортних засобів, Шо  додається.

     2. Департаменту машинобудування Міністерства проміслової  політікі України Забезпечити в установленому порядку Подання  наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстіції України.

     3. Контроль за виконанням задовольняють наказу покласти на заступника  Міністра - Кравцова О.Л.

     Міністр О. Неустроєв

     ПОГОДЖЕНО

   Міністр ЕКОНОМІКИ  та з питаннь Європейської інтеграції М. І. Деркач

     Міністр транспорту  та зв'язку Г. М. Кірпа

     Міністр внутрішніх справ М. В. Білоконь

     Голова Державного комітету  З питань регуляторної політікі  та підпріємніцтва Ю. А. Авксентьєв

     Голова Державного комітету  З питань ТЕХНІЧНОГО регулювання  та спожівчої політікі Л. С. Школьник


          Наказ Міністерства  проміслової політікі  України

 29.12.2004 N 721


            ПОРЯДОК
 гарантійного ремонту (обслуговування)  або гарантійної заміні дорожніх  транспортних засобів     Загальні положення

     1. Порядок гарантійного ремонту (обслуговування) або  гарантійної заміні дорожніх транспортних засобів (Далі - Порядок)  візначає Відносини Між власниками (Далі - Споживач) дорожніх  транспортних засобів (Далі - ДТЗ) та суб'єктами господарювання, в  того чіслі тимі, Що здійснюють роздрібну торгівлю ДТЗ  (Далі - Продавець), підпріємствамі-виробника ДТЗ  (Далі - Виробник) та виконавцями робіт Із ТЕХНІЧНОГО  обслуговування І гарантійного ремонту ДТЗ (Далі - виконавець).

     Вимоги Порядку поширюються на Дорожні Транспортні засоби, які  підлягають РЕЄСТРАЦІЇ ДАІ МВС України.

     Вимоги Порядку не поширюються:  на веліковантажні Автомобілі та ІншІ технологічні Транспортні  засоби, які реєструються Держнаглядохоронпраці України;  гоночні та Спортивні механічні Транспортні засоби, які  реєструються Деркомспорту України;  трактор, самохідні машини, сільськогосподарську техніку та  ІншІ механізмі, які реєструються Мінагрополітики України.    Взаємовідносіні виробника, Продавці, виконавцями визначаються  відповіднімі договорами.

     У разі відсутності договірніх відносін Між виробникам,  Продавцем, виконавцями Щодо гарантійного ремонту ДТЗ, гарантійній  ремонт ДТЗ забезпечує Продавець.    Роботи з ТЕХНІЧНОГО обслуговування ДТЗ в Період гарантійного  терміну експлуатації або Його гарантійного ремонту здійснюються з  оформленням акта передання-Прийняття ДТЗ та наряд-замовлення  згідно з Правилами надання послуг з ТЕХНІЧНОГО обслуговування І  ремонту автомобільніх транспортних засобів, затвердженого наказом  Міністерства транспорту України от 11.11.2002 N 792 (z0122-03),  зареєстрованімі у Міністерстві юстіції України 17.02.2003 за  N 122/7443, Зі змінамі І доповненнями.

     У цьому Порядку терміни вжіваються в такому значенні:  дорожній транспортний засіб - транспортний засіб, призначення  для експлуатації переважно на автомобільніх дорогах загального  користування усіх категорій І сконструйованіх згідно з їхнімі  нормами;  гарантійній Термін експлуатації - Термін, протягом якого за  умови дотримання споживачем вимог експлуатаційної документації на  ДТЗ, гарантується Його використання за призначенням І Протягом  якого Виробник (Продавець) віконує гарантійні зобов'язання.  Призначення ДТЗ візначається у експлуатаційній документації, Яка  додається до нього;

   недолік - окрема невідповідність ДТЗ вимог нормативних  ДОКУМЕНТІВ, умів договорів або вимог, Що пред'являються до  нього, а такоже інформації про ДТЗ Яка надано виробникам  (Виконавцями, Продавцем);

   істотній недолік - такий недолік, Шо робіть неможливим або  неприпустимим використання ДТЗ Відповідно до Його призначення, або  такий, Що Може представляті загроза для життя Споживач чи Інших  людей, або такий, для Усунення якого необхідні Великі витрати  праці й годині та Який проявляється неодноразово після Усунення;  передпродажна Підготовка ДТЗ - комплекс операцій Із  підготовкі ДТЗ до експлуатації, а такоже Із виявлення та Усунення  недоліків, Що вініклі у процесі Його транспортування й зберігання.  Обсягах І Перелік операцій передпродажної підготовкі ДТЗ  встановлюється виробникам;  технічне обслуговування - комплекс операцій з підтрімання  роботоздатності та справності ДТЗ при вікорістанні Його за  призначенням Протягом гарантійного терміну експлуатації. Перелік  та обсягах операцій з ТЕХНІЧНОГО обслуговування, а такоже  періодічність обслуговування встановлюються виробникам у  експлуатаційній документації на ДТЗ зокрема в Сервісній кніжці або  в документах, Що її замінюють;

   гарантійній ремонт - комплекс операцій Із Відновлення  справності І роботоздатності ДТЗ або Його складових частин, які  спрічінені недолікамі, протягом гарантійного терміну експлуатації  ДТЗ. У цьому випадка використовуються віключно ті матеріали для та  запасні частині, Що рекомендовані виробника.    2. Гарантійні зобов'язання І гарантійній Термін експлуатації  ДТЗ встановлюються виробникам або Продавцем.

     Гарантійній Термін, встановлених Продавцем, не Може буті  меншим ніж встановлених виробника.

     Термін Гарантії на Складові частині, запчастини встановлені  Під час гарантійного ремонту, збігає Одночасно з вічерпанням  гарантійніх зобов'язань виробника (продавця) на ДТЗ, ЯКЩО Інше НЕ  визначи в договорі купівлі-продаж ДТЗ.

     3. Необхідна, доступна та достовірна інформація про придбаних  Споживачем ДТЗ доводитися виробникам (Продавцем) до відома  Споживач в експлуатаційній документації на ДТЗ, Що додається до  нього.    Гарантійні зобов'язання виробника (продавця), гарантійній  Термін експлуатації а такоже умови, за якіх смороду втрачають силу,  наводить в експлуатаційній документації на ДТЗ або в сервісній  кніжці, ЯКЩО Інше НЕ визначи в договорі купівлі-продаж ДТЗ.

     У експлуатаційній документації на ДТЗ, зокрема,  зазначається:  найменування ДТЗ (марка, тип, модель, версія);  найменування та реквізити нормативних ДОКУМЕНТІВ, вимог  якіх винен відповідаті ДТЗ, або реєстраційні Номери сертифікату  відповідності, або свідоцтва про визнання відповідності;  Основні Споживчі Властивості ДТЗ;  інформація Щодо властивостями ДТЗ, які за певне умів мо-жуть  справляті небезпечний Вплив на життя, здоров'я, майно Споживач та  Довкілля, а такоже можліві Наслідки такого вплива;  експлуатаційна документація на ДТЗ іноземного походження, Шо  ввозяться до України, повинна буті виклад державною мовою.    До експлуатаційних ДОКУМЕНТІВ належать текстові, графічні  конструкторські документи, які Окремо або разом дають можлівість  ознайомитись Із споживчих властивостями ДТЗ І в якіх визначаються  правила Його експлуатації.

     Сервісна книжка розробляється виробникам ДТЗ, або виробникам  ДТЗ спільно Із Продавцем, або безпосереднього Продавцем ДТЗ  Відповідно до регламенту виробника та МАЄ містіті:  найменування та Місцезнаходження виробника ДТЗ;  найменування ДТЗ (марка, тип, модель, версія);  ідентіфікаційній номер ДТЗ, номер перебирання;  найменування, Місцезнаходження продавця та дату продаж ДТЗ;  Прізвище, ім'я, по батькові власника ДТЗ та Його  місцепрожівання, Місце для відміткі про зміну власника ДТЗ;  Перелік робіт Із передпродажної підготовкі ДТЗ та відрівній  талон про проведення передпродажної підготовкі ДТЗ;  Перелік І обсягах операцій з ТЕХНІЧНОГО обслуговування ДТЗ та  Місце для відміток про Його виконання;  Місце для відміток про виконання гарантійного ремонту ДТЗ;  умови за якіх Споживач втрачає право на виконання виробникам  (Продавцем) гарантійніх зобов'язань Щодо Його ДТЗ;  відмітку про подовженості терміну гарантійніх зобов'язань  Виробника (продавця);  Місцезнаходження І телефони ПУНКТІВ сервісної Мережі, які  виконують технічне обслуговування І гарантійній ремонт ДТЗ.

     4. Гарантійній Термін експлуатації ДТЗ відраховується від  дати Його продаж Спожівачеві.    Гарантійній Термін експлуатації візначається в місяцях І  (Або) в кілометрах пробігу ДТЗ.

     Гарантійній Термін експлуатації збільшується на годину  перебування ДТЗ у гарантійному ремонті. Означение годину обчіслюється  від дати, коли Споживач передавши виконавцями (продавця, Виробник)  ДТЗ з вимог про Усунення недоліків.

     Закінченням терміну гарантійного ремонту вважається дата коли  уповноважена особа виконавцями зроби у наряді-замовленні відмітку  про виконання гарантійного ремонту, ЯКЩО Інше НЕ визначи у  договорі або наряді-замовленні.    У разі Перелік нормативних власників гарантійній Термін на ДТЗ візначається  від дати Його продаж Першому власнику, зазначеному в Сервісній  кніжці.  

   5. Закінчення гарантійного терміну означає вічерпання дії  гарантійніх зобов'язань виробника (продавця).    6. Забезпечення використання ДТЗ за призначенням у  гарантійній Термін експлуатації досягається виконанням комплексу  робіт Із передпродажної підготовкі ДТЗ, Його ТЕХНІЧНОГО  обслуговування І гарантійного ремонту.

     Забезпечення використання ДТЗ за призначенням  у гарантійній Період експлуатації

     7. Продавець здійснює торгівлю ДТЗ згідно з Правилами  роздрібної ТОРГІВЛІ транспортного засобу І номерними агрегатами,  затвердженим наказом Міністерства ЕКОНОМІКИ та з питаннь  Європейської інтеграції України от 31.07.2002 N 228 (z0681-02),  зареєстрованімі у Міністерстві юстіції України 20.08.2002 за  N 681/6969, забезпечуючи відповідні умови для зберігання ДТЗ та  виконання робіт Із передпродажної підготовкі.

     8. Продавець відає шкірному Спожівачеві експлуатаційну  документацію на ДТЗ та оформлена Сервісну книжку з переліком  місцезнаходжень І телефонів ПУНКТІВ сервісної Мережі, Що виконують  технічне обслуговування І гарантійній ремонт ДТЗ, реалізованіх  Продавцем, а такоже у прісутності Споживач здійснює перевірку  комплектності ДТЗ І Його споживчих властивостей.

     У разі відсутності сервісних ПУНКТІВ, які провадять технічне  обслуговування І гарантійній ремонт реалізованіх Продавцем ДТЗ,  Продавець зобов'язаний самостійно Забезпечити технічне  обслуговування І гарантійній ремонт ДТЗ Відповідно до вимог  Виробника ДТЗ, Що обумовлюється відповіднім договором Зі  Споживачем.

     9. Виробник:  самостійно створює сервісну мережа ПУНКТІВ ТЕХНІЧНОГО  обслуговування та гарантійного ремонту ДТЗ, або на підставі  договірніх відносін доручає її Створення Продавцем чи іншім  суб'єктам підпріємніцької діяльності (надалі - виконавці);  забезпечує свою сервісну мережа ПУНКТІВ ТЕХНІЧНОГО  обслуговування та гарантійного ремонту ДТЗ запасними частинами в  необхідніх обсягах І номенклатурі, технологічною документацією на  обслуговування І ремонт ДТЗ, необхіднім спеціалізованім  інструментом І устаткування, організує навчання персоналу  Виконавцями.

     10. Виконавець забезпечує проведення ТЕХНІЧНОГО  обслуговування та гарантійного ремонту ДТЗ, наданих споживачем.    Будь-який пункт сервісної Мережі виробника  (Продавця), зазначених у Сервісний кніжці, пріймає ДТЗ на технічне  обслуговування або гарантійній ремонт незалежно від того, Яким  Продавцем цею ДТЗ Було продано.

     11. Споживач забезпечує експлуатацію ДТЗ згідно з вимог  експлуатаційної документації.    У разі виходе ДТЗ з ладу внаслідок порушення споживачем вимог  експлуатаційної документації на ДТЗ, проведення модернізації ДТЗ,  Його ТЕХНІЧНОГО обслуговування чи ремонту поза сервіснімі  пунктами, вказаної в Сервісній кніжці, а такоже у разі відсутності  передбачених виробникам пломб н ньому, Споживач втрачає право  вімагаті виконання виробникам (Продавцем) гарантійніх зобов'язань  Щодо Його ДТЗ.

     Процедура передпродажної підготовкі ДТЗ

     12. Передпродажна Підготовка ДТЗ провадиться Продавцем І  складається з виконання Всього комплексу робіт, передбачених  Виробник у експлуатаційній документації на ДТЗ та у Сервісній  кніжці.

     13. Після виконання передпродажної підготовкі Продавець  вілучає з Сервісної книжки талон на передпродажну підготовку ДТЗ,  а на Його корінці робіть відмітку про виконання робіт.

     Процедура ТЕХНІЧНОГО обслуговування ДТЗ    14. Споживач зобов'язаний у терміни, зазначені в Сервісній  кніжці, звернути до одного з ПУНКТІВ сервісної Мережі, вказаної  у Сервісній кніжці (виконавцями), для виконання чергові ТЕХНІЧНОГО  обслуговування.

     У разі порушення термінів виконання ТЕХНІЧНОГО обслуговування  Споживачем без поважних причин, ВІН втрачає право на виконання  Виробник (Продавцем) гарантійніх зобов'язань Щодо Його ДТЗ, про  Що робіться мотівованій запис в Сервісній кніжці, Який завіряється  печатко виконавцями (продавця).

     15. Дата початку робіт з ТЕХНІЧНОГО обслуговування  узгоджується Між споживачем І виконавцями, але не Може буті пізніше  3-х Днів після звернення споживачем.

     У процесі виконання робіт з ТЕХНІЧНОГО обслуговування пломби  Виробника на ДТЗ НЕ порушують, ЯКЩО Інше не передбачено  експлуатаційною документацією на ДТЗ або технологією виробника  Щодо виконання робіт з ТЕХНІЧНОГО обслуговування ДТЗ.

     16. Перелік робіт, які виконуються Під годину ТЕХНІЧНОГО  обслуговування ДТЗ, зазначаються в експлуатаційній документації  ДТЗ зокрема у Сервісній кніжці.

     17. Після виконання робіт з ТЕХНІЧНОГО обслуговування  Виконавець робіть у Сервісній кніжці в талоні на технічне  обслуговування відмітку про Його виконання Із зазначенням номера й  дати оформлення наряду-замовлення, згідно з яким Було виконан    

                                 

     20.      

                       

         

     21.      

         

             

             

             

     23.    

           

     24.            

           

       

               

         

       

     26.                

                   

     

                 

               

                     

                   

                     

                                               

             

       

             України.

                         оскаржувати висновки експертизи у судовому порядку.

           

         Державного комітету України з питаннь ТЕХНІЧНОГО регулювання та  

             


Статьи похожей тематики:

 • Порядок гарантійного ремонту та заміни автомобілів тепер регламентований На ...
 • Увага! Мінтранс ввів нові правила надання сервісних послуг
 • В Україні введено нові правила торгівлі автомобілями
 • Що буде з гарантією? Кабмін затвердив Порядок гарантійних зобов&
 • Нова редакція Закону України "Про захист прав споживачів"
 • В Україні буде новий закон про лізинг
 • Новий порядок проведення техогляду в Україну. Проект
 • ДАІ отримує право вилучати водійське посвідчення у порушників
 • ДАІ отримала право вилучати водійські посвідчення
 • В Україні можуть ввести відповідальність за відсутність страховки ГО
 • У України буде нова ставка ПДВ - 17%
 • Вся нормативна база по імпорту автомобілів в Україні
 • Верховна Рада ратифікувала угоду про створення зони вільної торгівлі між чл ...
 • В Україні хочуть ввести новий техпаспорт (фото)
 • До Верховної Ради внесено законопроект Про акцизний збір
 • Разделы сайта

  Добро пожаловать на сайт, посвященный автотематике, обзорам и другим темам, связанными с машинам. Мы публикуем автомобильные новости, советы и рекомендации по эксплуатации и ремонту, советы начинающим и опытным водителем, о том, как купить или продать автомобиль, все нюансы автокредитования и страховки автомобиля.