05-01-2011 | Автоадвокат

Проект закону № 3677 до другого читання на 05.02.2004

Публікуємо текст Проекту закону № 3677 до другого читання на 05.02.2004. 

вдаПроект

 

(Тираж 22.12.2003)

     

ЗАКОН УКРАЇНИ

   

Про розвиток автомобільної промісловості України

   

Цей Закон спрямований на ефективне використання виробничого, науково-технічного та експортного потенціалу вітчізняного автомобілебудування, його призначення та візначається Як пріорітетна галузь ЕКОНОМІКИ України; на Створення сприятливих умов для Залучення інвестіцій, у тому чіслі іноземніх, а такоже на забезпечення економічніх інтересів держави в нарощуванні обсягів виробництва Українських підпріємств І приведення національного законодавства у відповідність до вимог ГАТТ/СОТ та Угода про партнерство та співробітніцтво Між Україною та Європейськімі співтоваріствамі та також їх державами-членами.

   

І. Стаття 1. Визначення термінів

   

У цьому Законі наведені Нижче терміни вжитися в такому значенні:

 

1) Автомобіль - наземні транспортні засіб, Що класіфікується згідно з Українською класіфікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності за товарними позіціямі 8702, 8703, 8704;

 

2) мотоцикл - наземний транспортний засіб, Що класіфікується згідно з Українською класіфікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності за товарно позіцією 8711;

 

3) комплектуючі вироби - вироби, віготовлені згідно з погодженням Із виробникам автомобіля або мотоцикла комплектом ДОКУМЕНТІВ І прізначені для застосування у складі задовольняють автомобіля або мотоцикла Під годину Його виробництва;

 

4) запасні частина - частині, віготовлені згідно з погодженням Із виробникам автомобіля або мотоцикла комплектом ДОКУМЕНТІВ, прізначені для застосування у складі задовольняють автомобіля або мотоцикла на виникають відносини необхідності здійснення заміні вузли, агрегату або окремих деталей задовольняють автомобіля або мотоцикла в разі Його ремонту або ТЕХНІЧНОГО обслуговування;

 

5) кузов (кабіна) автомобіля - каркасна КОНСТРУКЦІЯ, призначено для монтажу на ній складових компонентів автомобіля, а такоже РОЗМІЩЕННЯ робочого Місця водія та місць пасажірів або вантажо;

 

6) шасі (рама) автомобіля рамної конструкції - певна частина автомобіля, на Яку згідно з конструкцією встановлюються комплектуючі, вузли та агрегати;

 

7) підприємство з виробництва автомобілів, мотоціклів та/або комплектуючих віробів І запасних частин - резидент України, юридична особа, яка поряд з іншімі автомобілямі, мотоциклами та/або комплектуючих виробами І запасними частинами обов ' язково виготовляє Автомобілі, мотоцикли та/або комплектуючі вироби І запасні частині, Країною походження якіх є Україна, та/або Яка реалізує програму Створення виробничих потужностей І робочих місць для виготовлення автомобілів, мотоціклів та/або комплектуючих віробів І запасних частин, Країною походження якіх є Україна;

 

8) програма Створення виробничих потужностей І робочих місць - затверджено Кабінетом Міністрів України програма будівніцтва, реконструкції, ТЕХНІЧНОГО обладнання та/або переобладнання виробничих потужностей, створення та/або модернізації об'єктів виробництва, а такоже реалізації плану Створення (завантаження) робочих місць, Яка здійснюється для виробництва автомобілів, мотоціклів та/або комплектуючих віробів І запасних частин, Країною походження якіх є Україна;

 

9) план Створення (завантаження) робочих місць - кількість І терміни Створення (завантаження) робочих місць на підпріємствах з виробництва автомобілів, мотоціклів та/або комплектуючих віробів І запасних частин на теріторії України;

 

10) робоче місце - зона застосування праці одного працюючих, обладнана та оснащена Всім необхіднім для виконання виробничого процесу або його частини Протягом повно робочого дня (повна завантаження).

               

Стаття 2. Вимоги до підпріємств з виробництва автомобілів, мотоціклів та/або комплектуючих віробів І запасних частин

 
 
 
 
 
 
   

Підприємство з виробництва автомобілів, мотоціклів та/або комплектуючих віробів І запасних частин винне відповідаті таким Вимоги:

 

а) мати запис у своєму статуті про Те, що виготовлення автомобілів, мотоціклів та/або комплектуючих віробів І запасних частин є основним видом Його діяльності;

 

б) мати офіційно підтверджене право на виробництво певної марки автомобілів або мотоціклів на підставі зареєстрованого Право власності на знак для товарів І послуг (торговельної марки) або на підставі чинного договору, Що надає право на використання задовольняють знака для товарів І послуг (торговельної марки) при віробніцтві автомобілів або мотоціклів;

 

в) мати міжнародний ідентифікаційний код виробника дорожніх транспортних засобів (WMI), Який надано Відповідно до вимог ДСТУ 3525-97 (ISO 3779-96), Що передбачає наявність зареєстрованіх технічніх умов;

 

г) мати погодження Із виробникам автомобіля або мотоцикла комплект ДОКУМЕНТІВ на виготовлення комплектуючих І запасних частин.

 

Вимоги, візначені у пунктах "б" та "в" цієї Статті застосовуються віключно до підпріємств з виробництва автомобілів І мотоціклів.

               

Стаття 3. Вимог щодо комплектності автомобіля при ввезенні на митну теріторію України

 
 
 
 
 
 
   

1. Автомобіль з кузовом несучі типу, при ввезенні на митну теріторію України, вважається завершення (готуємо), ЯКЩО на Його кузові встановлено один або більше з таких компонентів:

 

- силовий агрегат (двигун І коробка передач);

 

- передня підвіска (вісь);

 

- задня підвіска (вісь);

 

2. Автомобіль рамної конструкції, при ввезенні на митну теріторію України, вважається завершення (готуємо), ЯКЩО на Його шасі (рамі) встановлено один або більше з таких компонентів:

 

- кузов (кабіна та (або) вантажний кузов);

 

- паливно система;

 

- система випуску відпрацьованіх газів.

               

Стаття 4. Визначення Країни походження автомобілів, мотоціклів, комплектуючих віробів І запасних частин

 
 
 
 
 
 
   

1. Для цілей задовольняють Закону, Країною походження автомобіля, мотоцикла, комплектуючих вироб або запасної частина вважається Україна, ЯКЩО при віготовленні такого автомобіля, мотоцикла, комплектуючих вироб або запасної частина ВАРТІСТЬ використаних вузлів І деталей з Інших країн чи невідомого походження становіть менше 50 відсотків від ціні франко -завод виробника такого автомобіля, мотоцикла, комплектуючих вироб або запасної частин.

 

2. При віробніцтві автомобілів, Країною походження якіх є Україна, є обов'язковим виконання вимог частин Першої цієї Статті та таких чотірьох виробничих І технологічних операцій:

 

а) виготовлення кузова (кабіні) автомобіля, коли з окремих елементів, деталей або вузлів методами нероз'ємного з'єднання віготовляється кузов (кабіна);

 

б) фарбування кузова (кабіні);

 

в) спорядження кузова (кабіні);

 

г) складання автомобіля.

               

Стаття 5. Зміст І Вимоги до програми Створення виробничих потужностей І робочих місць

 
 
 
 
 
 
   

1. Програма Створення виробничих потужностей І робочих місць підприємства з виробництва автомобілів, мотоціклів та/або комплектуючих віробів І запасних частин затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального Органи виконавчої влади з питань проміслової політікі.

 

2. Програма Створення виробничих потужностей І робочих місць МАЄ містіті Перелік заходів; з будівніцтва, реконструкції, ТЕХНІЧНОГО обладнання та/або переобладнання виробничих потужностей, створення та/або модернізації об'єктів виробництва, здійснення віробнічої діяльності, а такоже реалізації плану Створення (завантаження) робочих місць та передбачає виконання комплексу зобов'язань у Період її реалізації, зокрема Щодо:

 

а) класу (класів) автомобілів або мотоціклів, які передбачає віробляті підприємство з виробництва автомобілів або мотоціклів;

 

б) Переліку та асортименту комплектуючих віробів І запасних частин, які передбачає віробляті таке підприємство;

 

в) Переліку об'єктів І потужностей для виробництва автомобілів, мотоціклів та/або комплектуючих віробів І запасних частин, у тому чіслі тихий, Країною походження якіх є Україна, з визначенням термінів введення таких об ' єктів І потужностей в експлуатацію, досягнення на них проектних обсягів виробництва;

 

г) термінів виконання плану Створення (завантаження) робочих місць;

 

д) фінансово-економічного обгрунтування.

 

3. Кабінет Міністрів України затверджує програму Створення виробничих потужностей І робочих місць підприємства з виробництва автомобілів, мотоціклів та/або комплектуючих віробів І запасних частин НЕ пізніше трьох місяців від дня її Подання центральним Органи виконавчої влади з питань проміслової політікі.

               

Стаття 6. Відповідальність за Невиконання зобов'язань за програму Створення виробничих потужностей І робочих місць

 
 
 
 
 
 
   

1. У разі Невиконання своїх зобов'язань за затвердженою Кабінетом Міністрів України програмою Створення виробничих потужностей І робочих місць або порушення норм задовольняють Закону, підприємство з виробництва автомобілів, мотоціклів та/або комплектуючих віробів І запасних частин сплачує у повному обсязі, Відповідно до законодавства, ВСІ податки , збори (обов'язкові платежі), Що не сплачуваліся з моменту встановлення центральним Органи виконавчої влади з питань проміслової політікі та затвердження Кабінетом Міністрів України фактом Невиконання програми Створення виробничих потужностей І робочих місць або порушення задовольняють Закону, а такоже сплачує пеню в порядку й розмірах , передбачених чинним законодавством.

 

2. Контроль за виконанням програм Створення виробничих потужностей І робочих місць підпріємств з виробництва автомобілів, мотоціклів та/або комплектуючих віробів І запасних частин на підставі звітів Щодо також їх виконання, які надаються зазначило підпріємствамі за підсумкамі календарного року, покладається на центральний орган віконавчої влади з питань проміслової політікі та центральний орган ДЕРЖАВНОЇ податкової служби.

   

II. Внести до законодавчих актів України Такі Перелік нормативних:

   

1. Статтю 2 Декрету Кабінету Міністрів України від 11 січня +1993 року № 4-93 "Про Єдиний митний тариф України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 12, ст.107, № 28, ст.301; 1994 р.., № 20, ст.117; 1996 р.., № 9, ст.31; 1997 р.., № 3, ст.6) доповнити частина такого змісту:

 

"Тимчасово, від моменту набуття чінності Законом України" Про розвиток автомобільної промісловості України "до 31 грудня 2008 року, ввізне мито НЕ справляється при ввезенні на митну теріторію України підпріємствамі з виробництва автомобілів, мотоціклів та/або комплектуючих віробів І запасних частин, які діють Відповідно до Закону України "Про розвиток автомобільної промісловості України", товарів І комплектуючих віробів, які використовуються цімі підпріємствамі для виробництва автомобілів, мотоціклів, комплектуючих віробів І запасних частин, Країною походження якіх є Україна, а такоже для будівніцтва, реконструкції, ТЕХНІЧНОГО обладнання та/або переобладнання виробничих потужностей, створення та/або модернізації об'єктів виробництва. Перелік таких товарів Із визначенням кодів згідно з Українською класіфікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, порядок І обсягах ввезення, а такоже Критерії також їх цільового використання та порядок здійснення контролю за ними визначаються Кабінетом Міністрів України, ЯКЩО Такі товар не виробляють в Україні. У разі порушення умов цільового використання означених товарів платник податку зобов'язаний сплатіті ввізне мито та пеню у порядку й розмірах, передбачених чинним законодавством.

   

2. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р.., N 27, ст. 181):

 

а) статтю 22 доповнити пунктом 22.30 такого змісту:

 

"22.30. Тимчасово, від моменту набуття чінності Законом України "Про розвиток автомобільної промісловості України" до 31 грудня 2008 року, для підпріємств з виробництва автомобілів, мотоціклів та/або комплектуючих віробів І запасних частин, які здійснюють Діяльність Відповідно до Закону України "Про розвиток автомобільної промісловості України ", встановлюються Такі Особливості оподаткування також їх прибутку:

 

22.30.1. Податковим періодом для них вважається звітний податковий рік;

 

22.30.2. Об'єкт оподаткування, визначений за наслідкамі звітного податкового року, зменшується на суму коштів, які реінвестуються підпріємством у розвиток власного виробництва. Рішення про проведення такої реінвестіції МАЄ буті прийнято до граничного терміну Подання річної податкової Декларації до відповідного податкового органу. ЯКЩО Протягом Наступний податкового року засновниками підприємства скасовують Рішення Щодо проведення означеної реінвестіції або зменшуються її обсягах, підприємство зобов'язане візнати прибуток, Який дорівнює сумі оголошеної реінвестіції або сумі її Зменшення, Додати Його суму до суми оподаткованого прибутку поточного податкового періоду, а такоже сплатіті пеню в порядку й розмірах, передбачених чинним законодавством ".

 

б) у зв'язку з цим пунктом 22.30 Статті 22 вважаті пунктом 22.31. "

   

4. У митному таріфі України, затвердженим Законом України "Про Митний тариф України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р.., № 24, ст. 125; Офіційний вісник України, 2001 р.., № 18, ст. 781; Відомості Верховної Ради України , 2001 р., № 45, ст. 239; 2002 р.., № 9, ст. 68, № 18 - 19, ст. 133, № 32, ст. 233, № 33, ст. 237), у розділах XVI та XVII:

 

1) цифри та слова:

       

"8407 33    

- - з робочим об'ємом ціліндра Понад 250 куб. см, але не більш Як 1000 куб. см:            

8407 33 жовтня 2000    

- - - для проміслової збіркі: тракторів з Керування водієм, Який іде поряд, підпозиції 8701 10, моторних транспортних засобів товарних позіцій 8703, 8704 та 8705    

5    

10    

шт      

8407 33 30 00    

- - - для транспортних засобів товарної позіції 8703, Що використовувалася    

1,5 євро за 1 см 3    

1,5 євро за 1 см 3    

шт      

8407 33 90 00    

- - - ІншІ    

5    

10    

шт      

8407 1934    

- - з робочим об'ємом ціліндра більш Як 1000 куб.см:            

8407 34 жовтня 2000    

- - - нові, для проміслової збіркі: тракторів з Керування водієм, Який іде поряд, підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позіції 8703; моторних транспортних засобів товарної позіції 8704, з двигун, робочий об'єм якого Менш Як 2800 см 3 ; моторних транспортних засобів товарної позіції 8705    

5    

10    

шт        

- - - ІншІ:            

8407 34 30 00    

- - - - Що використовувалася    

1,5 євро за 1 см 3    

1,5 євро за 1 см 3    

шт        

- - - - нові, з робочим об'ємом ціліндра:            

8407 34 91 00    

- - - - - не більш Як 1500 см 3    

5    

10    

шт      

8407 34 99 00    

- - - - - понад 1500 см 3    

5    

10    

шт      

8407 90 10 00    

- - з робочим об'ємом ціліндра НЕ більш Як 250 куб. см    

5    

10    

шт        

- - з робочим об'ємом ціліндра Понад 250 куб. см:            

8407 90 50 00    

- - - для проміслової збіркі: тракторів з Керування водієм, Який іде поряд, підпозиції 8701 10 моторних транспортних засобів товарної позіції 8703; моторних транспортних засобів товарної позіції 8704, з Двигун, робочий об'єм якого Менш Як 2800 см 3 ; моторних транспортних засобів товарної позіції 8705    

5    

10    

шт      

8407 90 60 00    

- - - для транспортних засобів товарної позіції 8703, Що використовувалася    

1,5 євро за 1 см 3    

1,5 євро за 1 см 3    

шт        

- - - ІншІ:            

8407 90 80 00    

- - - - потужністю НЕ більш Як 10 кВт    

5    

10    

шт      

8407 90 90 00    

- - - - потужністю Понад 10 кВт    

5    

10    

шт  Статьи похожей тематики:

 • Проект закону № 3677 до другого читання
 • Текст закону "Про розвиток автомобільної промісловості України" в ...
 • Закон про підвищення мит на авто внесений до Верховної Ради
 • ЗАКОН УКРАЇНИ "Про розвиток автомобільної промісловості України"
 • ВААІД подала у ВР проект Закону
 • У Верховну Раду надійшов Законопроект про складальних виробництвах
 • У України буде нова ставка ПДВ - 17%
 • До Верховної Ради внесено законопроект Про акцизний збір
 • Верховна Рада ратифікувала угоду про створення зони вільної торгівлі між чл ...
 • У Верховній Раді зареєстрована нова редакція законопроекту № 3677
 • якому будуть мита: 12% або 20%
 • Якими ж будуть мита на автомобілі?
 • В Україні буде новий закон про лізинг
 • У України гряде тотальна каталізацію
 • Порівняльна таблиця до проекту Закону "Про розвиток автомобільної пром ...
 • Разделы сайта

  Добро пожаловать на сайт, посвященный автотематике, обзорам и другим темам, связанными с машинам. Мы публикуем автомобильные новости, советы и рекомендации по эксплуатации и ремонту, советы начинающим и опытным водителем, о том, как купить или продать автомобиль, все нюансы автокредитования и страховки автомобиля.