05-01-2011 | Автоадвокат

Законопроект № 4281 передбачає підвищення штрафів за порушення ПДР

Публікуємо текст цього законопрект ... 

ЗАКОН УКРАЇНИ

   

Про внесення змін до деяки законодавчих актів України Щодо забезпечення "Безпеки дорожнього руху

 

   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

   І. Внести Перелік нормативних до таких законодавчих актів України:

   1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., Додаток до № 51, ст. 1122):
 1) у Статті 121:
 у назві слова "або ДПС" замініті словами "ДПС або спеціальнімі світловімі та звуковими сигнальними прилаштувати";
 абзац Інша частина третьої вікласті в такій редакції:
 "Тягне за собою Попередження або накладення штрафу від одного до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 доповнити статтю після частина п'ятої новою частина такого змісту:
 "Встановленою на транспортного засобу спеціальніх звукових чи світловіх сигнальних прістроїв червоного, синього або зеленого кольорів з порушення правил, норм І стандартів, Що стосуються БЕЗПЕКИ дорожнього руху, або також їх використання - тягне за собою накладення штрафу на водіїв транспортних засобів від трьох до п 'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або Позбавлення права Керування транспортного засобу на строк від трьох до шести місяців, а на посадових осіб, громадян - суб'єктів підпріємніцької діяльності - накладення штрафу від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ".

 У зв'язку з ЦІМ Частину Шостя вважаті частина сьомий;
 2) у Статті 122:
 абзац Інша частина Першої вікласті в такій редакції:
 "Тягти за собою накладення штрафу від одного до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

     доповнити статтю після частина Першої новою частина такого змісту:
 "Перевищення водіямі транспортних засобів встановлених обмежень швідкості руху більш Як на 40 кілометрів на годину -
 тягне за собою накладення штрафу від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ".

 У зв'язку з ЦІМ частина друга - четверту вважаті Відповідно частинами третю - п'ятою;
 в абзаці Інша частина третьої цифри І слова "0,2 до 0,5 неоподатковуваного мінімуму" замініті словами "одного до двох неоподатковуваних мінімумів";
 в абзаці Інша частина четвертої цифри І слова "0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму" замініті словами "двох до трьох неоподатковуваних мінімумів";
 у частіні п'ятій слова "першим або другою чи третьою" замініті словами "ПЕРШИЙ, другу, третю або четвертою";

   3) у Статті 123:
 абзац Інша частина Першої вікласті в такій редакції:
 "Тягне за собою накладення штрафу від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або Позбавлення права Керування всіма видами транспортних засобів на строк від трьох до шести місяців";
 4) у Статті 221:
 назву вікласті в такій редакції: "Місцеві Загальні суди (судді)";
 у тексті слова І цифри "Судді районних (міськіх) судів" і "статті 121, 122, 1221, 1222, 123, 124, 130, 132" замініті Відповідно Слово і цифрами "Судді місцевіх загальних судів" і "частина п ' ятою Статті 121, частинами другою - четвертий статті 130 ";
 доповнити статтю частина другою такого змісту:
 "Судді місцевіх загальних судів розглядають такоже справи про адміністративні правопорушення, передбачені Частину першу - четвертою, шостий Статті 121, статті 122, 1221, 1222, 123, 124, Частину першу Статті 130, статтею 132, частинами ПЕРШИЙ, другою, четвертою І п'ятою Статті 133 задовольняють Кодексу, у разі ЯКЩО особа заперечує проти факту Вчинення правопорушення ";
 5) у Статті 222:
 Частину першу після слів "правил, Що забезпечують безпеку руху транспорту" доповнити словами "правил ПЕРЕВЕЗЕННЯ небезпечний Речовини І  предметів, великогабаритних та великовагових вантажів на транспорті ", а слова І цифри" Статті 1223, 1241 - 1281, Частину першу І одного Статті 129 "замініті Слово і цифрами" Частину першу - четверта, Шоста Статті 121, статті 1211 - 1281, Частину першу І одного Статті 129, частина перша Статті 130 ";
 у частіні другій:
 у пункті 2 слова І цифри "статті 1211, 1223, 1241, Частину першу І другою Статті 126, частинами третьою І четвертий статті 127, статті 128, 1281, Частину першу І другою Статті 129" замініті Слово і цифрами "частинами четвертою І шостий Статті 121, статтею 1211, частина четвертий статті 122, статті 1221, 1222, 1223, Частину першу І третю Статті 123, статті 124, 1241, Частину першу І другою Статті 126, частинами третьою І четвертий статті 127, статті 128, 1281, Частину першу І другою Статті 129, Частину першу Статті 130, статтею 132 ";
 пункт 3 після слова "передбачені" доповнити словами І цифрами "Частину першу, другою І третю Статті 121, Частину першу, другою І третю Статті 122, частина другою Статті 123";
 6) у абзаці іншого пункту 1 частин Першої Статті 255 Слово і цифри "частина третя Статті 133" замініті цифрами І словами "133 (ЯКЩО праворуч розглядатіметься місцевім загальним судом (суддів)";
 7) у частіні першій Статті 294 Слово і цифри "частина третю Статті 133" замініті цифрами І словами "133 (ЯКЩО праворуч розглядали суддів)".


   2. У Законі України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст.338):
 1) у Статті 15:
 частина четверту, п'яту І Шостя вікласті в такій редакції:
 "Основні положення підготовкі, перепідготовкі І Підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів визначаються Кабінетом Міністрів України.
 Підготовка, перепідготовка І Підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів здійснюються суб'єктами підпріємніцької діяльності ВСІХ форм власності, які отримавших атестат про акредітацію. Періодічність перевіркі акредітованіх навчальних закладів/візначається за результатами також їх діяльності. Підготовка, перепідготовка І Підвищення кваліфікації водіїв здійснюються за типовими програмами, Що відповідають встановлення кваліфікаційнім вимог. Перелік вимог до суб'єктів підпріємніцької діяльності, Типові програми підготовкі, перепідготовкі І Підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, кваліфікаційні Вимоги до фахівців,  які здійснюють таку підготовку, визначаються Міністерством внутрішніх справ України І Міністерством ОСВІТИ І науки України.


     Право на Керування транспортного засобу підтверджується відповіднім посвідченням, Що відається на певне термін. На теріторії України діють Національні І Міжнародні Посвідчення на право Керування транспортними засобами, порядок відачі та обміну якіх установлюється Кабінетом Міністрів України ";
 доповнити статтю новою частина такого змісту:
 "З метою Запобігання надзвичайним сітуаціям при перевезенні небезпечний вантажів право на Керування транспортного засобу з такими вантажо надається водіям після проходження ними підготовкі за програмами І в порядку, Що встановлюються Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України І Міністерством України з питаннь надзвичайних сітуацій та у справах Захисту населення від наслідків Чорнобільської катастрофи. Періодічність проходження підготовкі до транспортування небезпечний вантажів І Дій у разі виникнення надзвичайних сітуацій Під годину також їх транспортування та порядок відачі свідоцтва на право ПЕРЕВЕЗЕННЯ таких вантажів Відповідно до класу небезпеки вантажо І транспортного засобу встановлюються Кабінетом Міністрів України ";
 2) статтю 29 доповнити двома новими частинами такого змісту:
 "З метою Запобігання аваріям, катастрофам та іншім надзвичайним сітуаціям, які мо-жуть вінікнуті Під годину ПЕРЕВЕЗЕННЯ небезпечний вантажів, допуск транспортних засобів з такими вантажо до участі в дорожньому Русі здійснюється за окремих дозволів у порядку, Що візначається Міністерством внутрішніх справ України І Міністерством транспорту України.
 Порядок встановлення та використання на транспортних засоби спеціальніх звукових чи світловіх сигнальних прістроїв червоного, синього, оранжевого або зеленого кольорів візначається Кабінетом Міністрів України ";
 3) Частину третю Статті 30 вікласті в такій редакції:
 "Перелік єдиних технічніх пріпісів для колісніх транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть відтворювати буті встановлені та/або вікорістані на таких Засоба, візначається Кабінетом Міністрів України";
 4) у Статті 34:
 доповнити статтю після частина четвертої новою частина такого змісту:
 "Відомості про зареєстровані (перереєстровані) транспорті засоби та також їх власників вносяться до обліковіх баз даних автоматізованої інформаційної системи Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України".
 У зв'язку з ЦІМ частина п'яту І Шостя вважаті Відповідно частинами шостого І сьомий;

   Частину сьомий вікласті в такій редакції:
 "Експлуатація незареєстрованого транспортного засобу, Зі знищені, сфальсіфікованімі або підробленімі ідентіфікаційнімі номерами вузлів І агрегатів, без номерних знаків забороняється. У разі експлуатації такий транспортний засіб доставляється на спеціальній майданчик чи стоянку. Порядок Тимчасового затримання транспортних засобів візначається Міністерством внутрішніх справ України. Рішення про далі експлуатацію такого транспортного засобу пріймається у порядку, Що візначається Кабінетом Міністрів України ".


   II. Цей Закон набірає чінності з дня Його опублікування.


Статьи похожей тематики:

 • Порівняльна таблиця відповідальності за порушення правил дорожнього руху за ...
 • В Україні можуть зрости штрафи за порушення правил дорожнього руху
 • ДАІ отримує право вилучати водійське посвідчення у порушників
 • ДАІ отримала право вилучати водійські посвідчення
 • Новий порядок проведення техогляду в Україну. Проект
 • В Україні введено нові правила торгівлі автомобілями
 • Водій - вчися їздити за Правилами. З 17 листопада в Україні діють нові штра ...
 • До Верховної Ради внесено законопроект Про акцизний збір
 • Кого допустять проводити техогляд в Україну (Тимчасове положення)
 • Як довести свою правоту на автосервісі. Новий Порядок гарантійного ремонту
 • Президент скасував спецсигнали для автомобілів і "пільгові корочки&quo ...
 • Президент скасував спецсигнали для автомобілів і "пільгові корочки&quo ...
 • Порядок гарантійного ремонту та заміни автомобілів тепер регламентований На ...
 • В Україні буде новий закон про лізинг
 • Верховна Рада ратифікувала угоду про створення зони вільної торгівлі між чл ...
 • Разделы сайта

  Добро пожаловать на сайт, посвященный автотематике, обзорам и другим темам, связанными с машинам. Мы публикуем автомобильные новости, советы и рекомендации по эксплуатации и ремонту, советы начинающим и опытным водителем, о том, как купить или продать автомобиль, все нюансы автокредитования и страховки автомобиля.